Het Kleding Project

Lise van den Brand

Mijn onderzoek resulteerde in het het Kleding Project. Het Kleding Project is een toekomstig platform waar arme gezinnen toegang krijgen om nieuwe en modieuze kleding te kunnen shoppen.

Wanneer je in armoede leeft, heb je niet de financiële middelen om te investeren in kleding van jouw smaak. In totaal leefden in 2019 ruim 251 duizend kinderen in een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. De keuze tussen voedsel op tafel of nieuwe schoenen voor je kinderen is dan snel gemaakt. Dit gegeven, samen met het feit dat één op de negen kinderen in ons land in armoede opgroeit en hierdoor zowel materiële als emotionele achterstanden ondervindt, vormde de basis voor mijn onderzoek.

Mijn onderzoek resulteerde in het het Kleding Project. Het Kleding Project is een toekomstig platform waar arme gezinnen toegang krijgen om nieuwe en modieuze kleding te kopen. Deze webshop zal overtollige collecties van kledingmerken kosteloos gaan aanbieden voor de geregistreerde arme gezinnen bij de LINDA.Foundation. Voor het Kleding Project heb ik een projectplan opgeleverd. Het is een complete handleiding voor de externe partij wat vooraf gaat aan het lanceren van de kledingwebsite.

Er is in kaart gebracht met welke financiers, platformen, kledingmerken en transportbedrijven samengewerkt zal worden. De doelgroep is betrokken geweest door middel van een vragenlijst. Hieruit bleek nogmaals dat er onder de geregistreerde gezinnen bij de LINDA.Foundation een extreem hoge vraag (soms zelfs nood) naar nieuwe kleding en schoenen is.

Het doel van het project is om overtollige voorraad kleding uit de mode-industrie een nieuwe bestemming te geven en tegelijkertijd het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de doelgroep positief te beïnvloeden.

Bovenstaande citaten zijn afkomstig uit mijn onderzoek. Deze uitspraken komen van arme gezinnen die aangesloten zijn bij de LINDA.Foundation.
De maker

In dit werk van Lise van den Brand (1999) kwamen haar passie voor het verbinden van mensen, het helpen van kwetsbare groepen in onze maatschappij en haar liefde voor mode allemaal samen.

LinkedIn
Instagram