Tokenisme in reclame

Jalda Mina Hamidi Abd Abad

Tokenisme in reclame omschrijft de handeling waarbij een persoon met een diverse achtergrond wordt verwerkt in een reclame, enkel en alleen om een soort schijnbare diversiteit te creëren. Het gaat hierbij om onoprechte diversiteit.
Door middel van ontwerpgericht onderzoek heb ik mezelf verdiept in het onderwerp, tokenisme in reclame, en ben ik erachter gekomen dat tokenisme negatieve effecten heeft voor zowel de waarnemer als het bedrijf of merk achter de reclame. Uit mijn onderzoek is naar voren gekomen dat het waarborgen van oprechte diversiteit tokenisme voorkomt. Echter weten bedrijven en merken niet hoe zij oprechte diversiteit kunnen waarborgen, vanwege het gebrek aan op onderzoek gebaseerde handvaten. Daarom heb ik me in dit afstudeeronderzoek gewijd aan het creëren van een op onderzoek gebaseerd handvat om correcte diversiteit te waarborgen en daarmee tokenisme te voorkomen: de EDI Flowchart. De doelgroep van de EDI Flowchart wordt gevormd door reclamebureaus, aangezien zij de reclameproducenten zijn die ervoor kunnen zorgen dat bedrijven en merken de juiste diversiteitskeuzes maken voor hun campagnes.

De EDI Flowchart is een diversiteitschecklist in de vorm van een stroomdiagram met vragen in een ja/nee-structuur. Door het aanwakkeren van bewustwording bij de medewerkers van reclamebureaus door het stellen van de juiste vragen, worden zij ondersteund in het maken van de op dat moment meest veilige keuzes op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en representatie. Door het gebruiken van de EDI Flowchart wordt aan het begin van het productieproces in de pre-productiefase tot het eind in de post-productie en follow-upfase, rekening gehouden met het waarborgen van diversiteit, inclusiviteit en representatie, en het voorkomen van tokenisme, stereotypering en backlash. Door middel van de EDI Flowchart wordt er tijdens het produceren van een reclame een diversiteitschecklist bijgehouden om er zeker van te zijn dat er oprechte diversiteit wordt gewaarborgd. Dit resulteert in een reclame die idealiter vrij is van tokenisme en vol van diversiteit.

De maker

Jalda Mina (1998) leerde tijdens haar studie om een project vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en rekening te houden met de alle belanghebbenden van het relevante project. Haar ambities zijn om in de komende vijf jaar zichzelf te oriënteren binnen de creatieve werkvelden Media, Event, Fashion en Muziek om uiteindelijk binnen het creatieve werkveld waar ze het meest voor voelt een (project)managende rol te vervullen.

LinkedIn
Instagram