Wat doet een zakelijk leider nou eigenlijk?

Merel de Vries

‘Wat doet een zakelijk leider nou eigenlijk?’. Deze vraag, gesteld door een medestudent, vormde voor Merel de Vries aanleiding voor haar afstudeeronderzoek naar een leer-werktraject voor jong zakelijk leiders. Dat leverde uiteindelijk een inzichtelijk handboek en dialoogkaarten op.

Het Werk

Merel: Het zakelijk leiderschap is in mijn ogen het meest interessante, uitdagende en onmisbare vak in de sector. Bezig zijn met een sterke organisatie opbouwen, de strategische weg bepalen om de doelen van het gezelschap te bereiken, bezig zijn met personeel en in samenwerking met artistiek leider de grootste creatieve plannen realistisch maken. En af en toe een beetje een nerd zijn over de cijfertjes. Waarom wil iedereen dit niet?

De realiteit is dat er een tekort heerst aan goede en ervaren zakelijk leiders. Uit mijn onderzoek blijkt nog steeds dat het een functie is waarbij je zeer onder druk kan staan door de grote verantwoordelijkheid die gedragen wordt. Daarnaast zijn er geen opleidingen en ‘rollen’ mensen uit het werkveld vanaf een andere functie in het vak. Daarom zijn ontwikkeltrajecten voor jonge zakelijk leiders van belang, om hen klaar te stomen voor deze belangrijke functie.

Samen met Roeland Dekkers, projectleider van FlevoLAB: De Werkplaats, een werk-leertraject voor jonge zakelijk leiders heb ik gekeken naar waar ruimte is voor verbetering binnen dit traject. Met de input van de betrokkenen heb ik een handboek ontwikkeld die voor een rode draad zorgt binnen het traject. De bijbehorende dialoogkaarten zijn hiernaast toegevoegd om de trainees aan te zetten tot visievorming over zichzelf, hun directe professionele omgeving en het werkveld. Mede door dit handboek stappen de jonge zakelijk leiders van FlevoLAB het werkveld in die zich bewust zijn van hun professionele identiteit. Hierdoor zullen zij sterk in hun functie staan en niet snel uitvallen door hoge druk. Als er meer aandacht komt in de diverse ontwikkeltrajecten voor de ontwikkeling van de professionele identiteit, komen er meer sterke, zakelijk leiders in het werkveld stappen die in de toekomst kunnen zorgen voor een florerende sector.

De Maker

Merel de Vries
Website
Instagram
Linked-In