Euphoria

Mark Meerssman, Laura Treurniet en Joey Pang Kieuw Moy

HKU Showcase: het studentenwerk op het gebied van games, interactie, muziek en technologie. Lees op deze pagina meer over de adventure game Euphoria.

Het werk

Een 3rd person 3D puzzle adventure game waar de speler op symbolische en thematische wijze de tocht van een non-binair character meemaakt in een wereld die niet voor hen ontworpen is.

De main character navigeert zich door een wereld die extreem binair is ingericht en ontdekt gedurende het spel dat hen niet binnen de binaire hokjes valt. Emoties zoals (gender)dysforie zijn sterk verwoven in de gameplay, met als doel om de mogelijke ervaringen van een non-binair persoon mee te geven aan de speler.
Over het onderwerp
"Ons werd steeds duidelijker dat er, zelfs in Nederland, een hoop problemen aanwezig zijn op het gebied van transgender zorg en dat er een algemeen gebrek aan kennis is op dit gebied bij cisgender personen (mensen die niet transgender zijn).

Wij vinden dat media, zoals films en games, een grote rol spelen in het informeren van de samenleving over bepaalde onderwerpen en zien een gebrek aan positieve representatie voor transgender personen binnen de media.

Met onze game hopen we positieve representatie te bieden voor transgender personen en hopen we cisgender personen kennis te bieden over het onderwerp en bij hen empathie op te wekken."

De makers