De toekomst van het onderwijs

Jasper Scholten

Het Werk

We leven in een technologisch revolutionaire tijd waarin ontwikkelingen er in een steeds hoger tempo voor zorgen dat de samenleving verandert. Toch blijkt het belangrijkste instituut om generaties voor te bereiden op de toekomst, het onderwijs, hier weinig grip op te hebben. De lesmethodes zijn verouderd en gaan niet genoeg uit van drie ijkpunten van onderwijsvernieuwing: de motivatie, betrokkenheid en 21e-eeuwse vaardigheden van de leerling.
De oplossing ligt in de juiste implementatie van technologie, maar het onderwijs is nog zoekende naar zijn rol in het vormgeven van nieuwe educatieve toepassingen. Ik heb mij afgevraagd wat ik hier als toekomstige professional voor kan betekenen en hoe ik de kunsten kan inzetten voor dit doel. NEMO Science Museum bleek een partij die hun rol in de vernieuwing van het onderwijs en het voorbereiden van leerlingen op de toekomst zeer serieus neemt. Zij hebben echter hiaten in kennis als het gaat om de goede ontwikkeling van educatieve games.
Mijn afstudeerwerk toont mijn rol als verbinder in het betrekken van verschillende partijen om samen te werken en een stap te zetten in de richting van vernieuwend onderwijs. Wij hebben voor NEMO hun bestaande spel, het Zwaartekrachtmodel, getest bij de doelgroep en doorontwikkeld om het spel een stap dichterbij een goede educatieve game te brengen. Daarvoor hebben we verschillende visuele game-elementen geïmplementeerd om het onderzoekend leren van de leerling te bevorderen. Onze aanpassingen zijn positief getest en wij hebben een stap gezet in de richting van een betere educatieve game, de leerlingen hebben een positievere en creatievere benadering van leren meegekregen die hen voorbereidt op de toekomst, de externe partij heeft nieuwe inzichten en aanbevelingen voor haar bestaande en toekomstige games, het onderwijs heeft een creatieve impuls gekregen en een game artist heeft meer ervaring gekregen met een nieuwe, belangrijke markt.

De Maker

Jasper Scholten

Kunst en Economie

Linkedin