Geef Oerol door aan een volgende generatie

Dwayne Pouw

Met het Oerol Festival ben ik in samenspraak tot de volgende ontwerpvraag gekomen: “Hoe kunnen we het onderwerp nalatenschappen tijdens het Oerol Festival zichtbaar maken voor het publiek?”.

“Kan je dat wel vragen?”

Als het om geld gaat, wordt er in de meeste gevallen om het verhaal heen gedraaid. Hoewel er in het huidige financiële klimaat steeds meer mogelijkheden ontstaan is het voor vele culturele instellingen enorm lastig om de financiering rond te krijgen. Persoonlijk ben ik van mening dat kunst & cultuur een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een beschaving. Voor makers en culturele instellingen moet er dan wel de mogelijkheid zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen. Nederland krijgt steeds meer mensen met vermogen. Onder deze vermogende Nederlandsers zijn veel ouderen. Waar gaat het vermogen heen als deze mensen komen te overlijden. Veel van hen weten niet welke mogelijkheden er op het gebied van nalatenschappen bestaan. Hoe kan hier verandering in worden gebracht?

Als externe partij is de culturele instelling Stichting Terschellings Oerol Festival betrokken bij dit onderzoek. Met het Oerol Festival ben ik in samenspraak tot de volgende ontwerpvraag gekomen: “Hoe kunnen we het onderwerp nalatenschappen tijdens het Oerol Festival zichtbaar maken voor het publiek?”.

Er is een plan ontwikkeld voor een crossmediale campagne met het Nalatenschappen huisje als headliner. Binnen dit plan zijn mogelijkheden opgenomen om het onderwerp nalatenschappen zichtbaar te maken voor het publiek. De doelgroep wordt middels deze campagne geconfronteerd met de mogelijkheid om de culturele instelling op te nemen in het testament. Door een nalatenschap aan het Oerol Festival kan de doelgroep een steentje bijdragen aan het voortbestaan van het Oerol Festival. Daarnaast kan deze financiële bijdrage meewerken aan de doelstellingen van het festival, waar talentontwikkeling een van is.

De maker

Dwayne Pouw (1999) omschrijft zichzelf als een creatieve duizendpoot en bereid om de mouwen op te stropen. Binnen het werkveld multi inzetbaar en klaar om aan de slag te gaan. Van de productie van een evenement tot het zorgen voor een financieringsbron, gezamenlijk kunnen we er iets moois van maken.

LinkedIn
Instagram
Facebook