Ik ben Reinier

Reinier van Duijn

Het werk

Ik ben Reinier,

Dit is de eerste zin van mijn afstudeerscriptie en uiteindelijk ook wel de kern van mijn werk.
Om jezelf als uniek autonoom wezen te zien.
Het is mijn naam, zoals jouw naam ook van jou is, het is jouw leven, jouw verleden, heden en toekomst.
Maar ook de onze. We zijn allen verbonden met elkaar.
Luisterend, samenwerkend, lerend, maar wel trouw aan jezelf.
Wat ik belangrijk vind aan kunst is het creëren van andere zienswijzen, waarbij ik vaak refereer aan het natuurkundige begrip van interferentie; “het samen of tegenwerken van verscheidene golven op dezelfde tijd en plaats”.
Experimenteren is voor mij het belangrijkst aan mijn werk.
Een continuerende zoektocht naar vrijheid in materiaal en werkwijze, maar ook in mijzelf, en steeds daarin proberen te vernieuwen, zonder vaste formule maar wel met mijn handschrift.
Zeker in deze bijzondere tijd wil ik reflecteren op gevoelens van eenzaamheid, lijden, isolatie, nederigheid, het dwalende. Dit wel met humor, hoop en relativering.
Belangrijk voor een ieder is het blijven opdoen van nieuwe inzichten, die alleen vanuit oprechte vrijheid, en openheid kunnen ontstaan.

Ik ben Reinier
Wie ben jij?

De maker