Reminiscing Campfires

Finn Goodman

Een vuur is meer dan alleen warmte en licht. Het zit barstensvol verschillende functies: het stimuleert een bepaalde dialoog met het kampvuur en elkaar. Door middel van een alternatief kampvuur wil Finn Goodman meer samenhorigheid creëren tussen mensen.

Het werk

Reminiscing Campfires is een tool die mensen uitnodigt tot samenhorigheid en gezelligheid. Dit soort momenten ziet Finn al jaren bij de scouting. In de stad Utrecht ervaart hij deze vorm van verbintenis minder. Daarom heeft hij het kampvuur losgetrokken uit zijn conventionele vorm. Het dient nu als tool om mensen te betrekken bij het kampvuur buiten zijn normale context en doelgroep. Zo functioneert zijn werk als intermediaire tussen twee verschillende werelden.
Door middel van een elektrisch kampvuur brengt Finn deze ervaring naar mensen in de stedelijke omgeving, zowel buiten als binnen. Zo brengt hij mensen meer in contact met zichzelf en elkaar, en hoopt hij ruimte te creëren voor oprechte connecties.

Het werk

De maker

Finn Goodman

Product Design

Instagram
https://www.finngoodman.com/

Als maker plaatst Finn zichzelf vaak in de positie van bemiddelaar en introduceert hij mensen tot zijn kritisch-optimistische kijk op de wereld. Dat doet hij door herinneringen van het alledaagse leven te ontleden en opnieuw samen te stellen in een andere vorm en context, vol met humor en verbazing. Hieruit ontstaan tools die men helpt meer in contact te komen met zichzelf, de natuur en anderen.