Wij.land kunst-fietsroute

Lisa Ruseler

Het Werk

"Landdegradatie en het verlies aan biodiversiteit zijn wereldwijde problemen. Om deze problemen tegen te gaan moet ons landschap veranderen in een gezonder, evenwichtiger landschap. Dit kan worden bereikt met regeneratieve landbouw. Om deze verandering echter teweeg te brengen moeten verschillende partijen een rol gaan spelen, zo ook de burgers.
Samen met Wij.land vroeg ik mij af hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de burgers deze rol oppakken? Hoe kunnen zij meer verantwoordelijkheid en zorg dragen voor het landschap? En hoe kunnen zij een rol spelen in het implementeren van deze regeneratieve landbouw vorm?

De Wij.land Kunst-Fietsroute creëert verbinding tussen burgers, het landschap en boeren door kunst, kennis en technologie te combineren. Langs de route vind je informatie over regeneratieve landbouw, is er interactie met de boer, en wordt kunst in de vorm van gedichten, soundscapes en Virtual Reality ingezet. Hierdoor ontstaat een emotionele verbinding en het besef dat verandering nodig is. Dit zorgt ervoor dat de burgers zich bewust worden van de rol die zij spelen in deze benodigde verandering van ons landschap. Zij zullen worden geprikkeld om hun rol op te pakken en om zorg en verantwoordelijkheid te dragen om een gezonder, evenwichtiger landschap te creëren.

Uit vooronderzoek blijkt dat burgers zich niet emotioneel verbonden voelen met ons land(schap) en de boeren. Zonder deze emotionele verbinding en zonder het besef dat er verandering nodig is, zullen de burgers hun rol en verantwoordelijkheid niet oppakken.
De Wij.land-Kunst-Fietsroute informeert, inspireert en brengt kunst, wetenschap en technologie samen om meer burgers te betrekken bij het landschap en om deze emotionele verbinding tot stand te brengen.

Vanuit hier kan worden doorgewerkt naar daadwerkelijke steun vanuit burgers voor Wij.land en regeneratieve boeren, zodat de regeneratieve landbouwvorm vaker in Nederland kan worden geïmplementeerd en er een gezonder, evenwichtiger landschap zal ontstaan."

De Maker