Van klimaatadaptatie naar klimaatadoratie

Yasmin van den Brink-Dijkstra

Genomineerde HKU Prijs Gemeente Utrecht
Van klimaatadaptatie naar klimaatadoratie

Het Werk

Klimaatverandering brengt veel overlast met zich mee. We zullen ons gedrag en stedelijke structuren moeten veranderen om ervoor te zorgen dat de aarde leefbaar blijft. In haar afstudeerproject heeft Yasmin onderzocht, hoe met name het toenemende regenwater, een bijdrage kan leveren aan de verblijfskwaliteit.

Vanaf het stationsplein tot aan de stadsring van Amersfoort heeft ze een stedelijke uiterwaarde ontworpen. Het water stroomt, door een goot, als een routebegeleider met je mee langs de route. De uiterwaarde vormt een glooiende lijn langs de strakke goot, die bij het vallen van neerslag zich kan vullen met water. Op meerdere plekken langs de route ontmoet je het regenwater op verschillende manieren. Kleine hoeveelheden informatie vertellen je iets over hoe de systemen werken.

Het doel van het ontwerp is: Laten zien hoe de veranderende weersomstandigheden een meerwaarde op kunnen leveren voor de verblijfskwaliteit. Om op die manier bewustwording te creëren en onze houding ten aanzien van water positief te beïnvloeden.