Eigen Schuld

Mart Veldhuis

Genomineerde HKU Award Ondernemerschap

Het Werk

Al eeuwenlang worden tapijten gebruikt als een vertelvorm om sociale en politieke ontwikkelingen te duiden. Met zijn project ‘Eigen Schuld’ doet Mart hetzelfde. Het tapijt symboliseert het leven van een student met een studieschuld. De hoogte van Mart zijn eigen studieschuld bepaalt de verkoopprijs van het tapijt. (€46.530,34 , oktober 2021). Met dit bedrag koppelt Mart de financiële realiteit aan de fysieke realiteit van het tapijt en daarmee wil hij de bewustwording rondom studieschuld en het sociale leenstelsel vergroten.