BEYOND > ART

Bo Mulder

Het Werk

Technologie raakt iedere dag meer verweven in ons dagelijks leven, maar de culturele sector gaat hier nog niet volledig in mee. Natuurlijk zijn er al uitvoeringen livestream te volgen en zijn er virtuele rondleidingen beschikbaar, maar dit is naar mijns inziens echter nog maar een greep uit alle mogelijkheden. Het feit dat digitale middelen binnen deze sector nog relatief weinig worden ingezet op het gebied van verbinding, reflectie en betrokkenheid van het publiek, werd ook opgemerkt door Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). Zij schreven daarom een oproep uit voor kunstenaars en kunstinstellingen, waarin werd gevraagd om ideeën voor het inzetten van digitale toepassingen binnen de cultuursector. Mijn Meesterproef, welke is ontwikkeld in samenwerking met IMPAKT Centrum voor Mediacultuur in Utrecht, was een van de drie winnende ideeën van deze open call. De titel luidt: IMPAKT Beyond.
Vanuit de visie dat het belangrijk is dat de culturele sector niet achterblijft bij de technologische revolutie, heb ik een nieuw digitaal platform ontwikkeld om de betrokkenheid van bezoekers bij de programmering van een culturele instelling te vergroten. Ik heb mij hierbij specifiek gericht op de beleving voor, tijdens en na het bezoeken van een (kort) evenement.

Het doel van mijn Meesterproef was niet enkel het schrijven van een adviesrapport, maar het ontwikkelen van een betrouwbaar en waardevol platform dat daadwerkelijk te gebruiken zou zijn. Het platform heeft vorm gekregen in de vorm van een app en website. Het resultaat stelt gebruikers in staat om zich onder andere met behulp van nieuwe technologieën en features te verdiepen in de programmering van IMPAKT. Daarnaast is er een systeem ontwikkeld dat ook andere culturele instellingen in staat stelt om hun content te uploaden, zodat er een universeel platform ontstaat waarbij meerdere presentatie-instellingen in Nederland van deze dienst gebruik kunnen maken. Tot slot is er een begin gemaakt met het opzetten van een stabiele samenwerking met onderwijsinstellingen zodat zij onderzoek dat aansluit bij de thema's van bijvoorbeeld IMPAKT, via het platform kunnen presenteren.

De maker