PedalMangler

Geert Roks, Haider Raja en Bram Giesen

Het werk

PedalMangler is een automatische effect-pedaalswitcher. De pitch van het binnenkomende signaal wordt geanalyseerd en op basis van die analyse wordt het geluid door de juiste effecten gestuurd. Op deze manier kun je voor verschillende nootbereiken een ander effect gebruiken. Bijvoorbeeld een dik raggend rock geluid op de lage noten en een hemels galmend open geluid op de hoge noten.

De makers