Quintessentialism

Meerdere makers

Het werk

Het Quintessentialisme draait om de bezittingen die ons omringen en ons leven vormgeven. De ontwerpers richten zich in het project op onze meest waardevolle bezittingen, die onlosmakelijk verbonden zijn met herinneringen. De triggers voor die herinneringen ervaren we meestal incidenteel. Maar kunnen we deze triggers ook behouden? En verheffen?

De ontwerpers ontleden bezittingen en laten zichzelf in het proces opgaan. Zo creëren ze een setting waarin ze geleidelijk zoeken naar de abstractie van de figuratieve vorm. Ze gaan een fysiek proces aan met het materiaal en ontleden het object. Hierdoor komt men dichter bij de essentie van de herinnering.

De makers stellen de manier waarop we naar onze bezittingen kijken in twijfel en verkennen de grenzen. Het resultaat van deze radicale visie? Een religie die we Quintessentialisme noemen. Hierbinnen is het ontleden van objecten een ceremoniële handeling. Met Quintessentialisme probeert men de essentie vast te leggen: de essentie van onze meest waardevolle bezittingen, de essentie van een herinnering.

Quintessentialism is een van de projecten van To Own.

De makers