Spatial DesignDe studie

Spatial Design

Over de studie

Opleiding:
Bachelor of Design
Vorm:
Voltijd
School:
Design
Graad:
Bachelor of Arts
Duur:
4 jaar
ECTS:
240
Type:
Bachelor
Taal:
Nederlands
Croho-Code:
39111

Welkom bij Spatial Design!

Spatial Design gaat over het ontwerpen van ruimten. Van ingrepen in de ruimten tot het spelen met de wisselwerking tussen mens en ruimte. De 'traditionele' wereld van architectuur en ruimtelijk ontwerp verandert. Er zijn mensen nodig die unieke, verrassende visies kunnen ontwikkelen. Ruimtelijk ontwerp is sterk verbonden met wat er speelt in en om een ruimte, in de maatschappij en de wereld.

Bij Spatial Design ontwikkel je tot een onderzoekende ontwerper die wil bijdragen aan vraagstukken in ons dagelijks leven, door ingrepen in en met behulp van ruimten. Op allerlei schaalniveaus. Je leert in je werk de verbeelding te laten spreken en de verbinding te leggen tussen jouw fascinaties, wat jij denkt en voelt, en de wereld. Je leert met je werk te laten zien hoe jij tegen ontwerpen aan kijkt en wat jij onder Spatial Design verstaat.

De vierjarige voltijdstudie Spatial Design is één van de richtingen van de Bachelor Design.

Spatial Design in het kort

 • Ontwikkel jezelf tot ontwerper van morgen
 • Ontmoetingen met verschillende benaderingen van ontwerpen
 • Kennismaken met uiteenlopende technologieën, technieken, materialen en beeldende middelen
 • Experimenteren in werkplaatsen
 • Vrijheid om je eigen weg als ontwerper te vinden
 • Midden in de samenleving
 • Afwisselend individueel werken, samenwerken en werken met externen in projecten
 • Onderzoeken en maken horen bij elkaar

Wanneer is Spatial Design echt iets voor jou?

De studie Spatial Design is zéker iets voor jou als je:
 
 • creatief bent, graag dingen maakt en iets wil verbeelden
 • durft te experimenteren
 • open staat voor onderzoek naar wat ruimtelijk ontwerpen voor jou kan zijn
 • nieuwsgierig bent naar wat er in de wereld gebeurt én wat de toekomst brengt
 • zelfstandig kunt werken en daarbij vanuit jezelf aan de slag gaat

Waarom Spatial Design bij HKU?

 • In goed geoutilleerde werkplaatsen kun je aan de slag met uiteenlopende technieken en technologieën die ontwerpers van de toekomst tot hun beschikking hebben. Soms om iets machinaals uit te voeren, soms om te experimenteren. Wanneer zijn materialen, technieken, digitale middelen interessant voor ontwerpers? In ateliers ben je met je eigen werk bezig. Ateliers zijn er om elkaar te ontmoeten, je door het werk van anderen te laten verrassen en je door werkbesprekingen te laten inspireren. 

 • Ontwerpers zijn niet in één definitie te vangen. We omarmen diversiteit in werk en in werkwijzen. Rode draad in het werken van ontwerpers is dat ze zich bezighouden met de wereld, en alles wat daarin gebeurt. Ontwerpers denken daarover na, verwonderen zich, en vragen zich af of het ook anders kan. Ze proberen wat uit, gebruiken hun vondsten, onderzoeken al makend, ontwikkelen een eigen manier van werken. Met hun beeldend werk laten ze zien hoe hun persoonlijke kijk op de wereld is.

 • HKU Design biedt kunstonderwijs. Dat betekent dat er alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei van je artistieke kwaliteiten. Gaandeweg je studie leer je jezelf als ontwerper te positioneren. Door de regelmatige werkbesprekingen en ontwikkelgesprekken vorm je steeds beter een beeld van jouw ontwerperschap. Het kan zijn binnen het vakgebied waar je gestart bent, maar het kan ook zijn dat je meer voelt voor cross-overs of voor nog onbekende paden. Er is niet één vastomlijnde beschrijving van het beroep van een modeontwerper, een productontwerper of een ruimtelijk ontwerper.

 • Je werkt veel samen met andere studenten binnen HKU Design. Onder andere in HKU-brede seminars maak je ook kennis met studenten uit andere vakgebieden van HKU zoals media en beeldende kunst. Je oriëntatie op het werkveld start al in het eerste jaar. Je ontmoet alumni en gastdocenten, en je werkt regelmatig aan vraagstukken en projecten met externe partijen. Tot na je studie kun je terecht bij het Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap.

Spatial DesignWat leer je
Spatial Design

Wat leer je bij ons

Tijdens de studie Spatial Design leer je alles over ontwerp- en maakprocessen, organiseren en samenwerken. Je leert vrij experimenteren met beeld, je ontwikkelt vaardigheden en technieken, je breidt je kennis over ruimtelijk ontwerp, architectonisch ontwerp en ontwerpen uit. Je krijgt allerlei invalshoeken aangeboden. Je verzamelt informatie om tot de nodige ontwerpuitgangspunten te komen, en tot een visie op wat je wilt bewerkstelligen met je ontwerp. Je werkt aan projecten en opdrachten onder begeleiding van docenten die het vakgebied vanuit meerdere perspectieven benaderen. Je ontwikkelt een persoonlijke manier van werken en je laat in het werk dat je maakt zien hoe je als ontwerper na je studie verder wilt.

Begeleiding en beoordeling

Er is veel begeleiding en er zijn veel tussentijdse momenten waarop je met docenten, medestudenten en soms ook met externen in gesprek gaat over je werk en je werkwijze. Je leert feedback te geven en op te halen.

In jaar 1 en jaar 2 is er na elk blok is er een afrondend ontwikkelgesprek. Dan ga je met een commissie in gesprek over je ontwikkeling als ontwerper en de samenhang van je werk. In jaar 3 en jaar 4 zijn deze afrondende gesprekken na elk semester.
 

Studieverloop

Verkennen en verdiepen

Je werkt aan opdrachten en projecten in verschillende programmaonderdelen. In beeld, designlab, cultuurstudies, ontwerpen, positionering maak je kennis met docenten die je leren spelen en experimenteren met wat ontwerpen kan zijn. Je ontdekt het werken in een creatief proces en hoe je jouw eigen fascinaties en kwaliteiten daarbij kunt gebruiken. Je laat regelmatig je werk zien en oefent in het verwoorden van je manier van werken. Je onderzoeksactiviteiten groeien in relatie met je makerschap. En in blok 4 werk je aan een project waarin alles weer samen komt.
 

Seminars

In jaar 1 en jaar 2 doe je mee aan HKU brede seminars waar je kennis maakt met andere richtingen van HKU.

Verkennen en verdiepen

In jaar 2 kom je in aanraking met meer perspectieven op ontwerpen, complexere vraagstukken en contexten. Ook de rol van gebruikers en publiek wordt belangrijker.
 

Seminars

In jaar 1 en jaar 2 doe je mee aan HKU-brede seminars waarin je kennis maakt met andere richtingen van HKU.

Positioneren

Eigen project, minor of buitenland
In semester 1 werk je aan een eigen ontwerp- of onderzoeksproject. Je zet hierbij alles in wat je tot nu toe hebt geleerd. Je kunt in deze periode ook kiezen voor een minor binnen of buiten HKU. Of je kunt een tijdje in het buitenland studeren of daar stage lopen.

Expeditie
In het tweede semester onderzoek je welke rol je in de praktijk als ontwerper kan innemen. Je kunt bijvoorbeeld een of meer stages lopen; bij bedrijven, overheden of bureaus. Of aan externe projecten meedoen, nieuwe werkvelden opzoeken.
 

Profileren en situationeren

Designproject
We dagen je uit je met je werk te profileren. In het Designproject focus je je geheel op het werk. Je presenteert je project én jouw werkwijze in vormen en met media naar keuze.

En dan naar buiten
Met die ervaringen maak je een stap naar de wereld buiten HKU. Je ontwikkelt je werkwijze door en betrekt daarbij externen. Je werkt met andere studenten en met docenten als collega’s samen. Jouw ontwerper-schap staat centraal. Tijdens Connectdagen en Expertcafés krijg je terugkoppeling, wissel je ervaringen uit en krijg je tips die te maken hebben met (re)presentatie, research en ondernemerschap. Platform besluiten we met een publiek festival.

Spatial DesignWat maak je
Spatial Design

Wat maak je bij ons

Aan het werk!

Als Spatial Designer kun je werken als zelfstandig ruimtelijk ontwerper, of in een ontwerpbureau met andere ontwerpers. Ook kun je met ontwerpers en architecten werken aan opdrachten op verschillende schaalniveaus.

Als ruimtelijk ontwerper heb jij je eigen kijk op vragen over binnen-, buiten- en tussenruimtes. Zo kijk je bijvoorbeeld naar de sociale, culturele, maatschappelijke of historische achtergrond. Ook hou je altijd rekening met mensen: wat moeten of kunnen gebruikers van de ruimte ermee. Het creatieve werkveld is altijd in ontwikkeling. Er ontstaan steeds nieuwe rollen, technieken en activiteiten. Je blijft ook na je studie leergierig. Omdat je je beeldende en technische kennis en vaardigheden weet te combineren met een unieke manier om naar ruimte te kijken, ben je waardevol voor veel maatschappelijke sectoren. Daarmee kun je ook je eigen werkveld creëren.

Of toch verder studeren?

Er zijn talloze masteropleidingen die na je studie Spatial Design interessant zijn. Zo kent HKU de Master Crossover Creativity, waarin je met studenten van uiteenlopende disciplines veranderingsprocessen leert ontwerpen.

Wil je meer richting de architectuur? En de architectentitel gebruiken? Dan volg je na je bachelor een master. Dit kan aan HKU bij de Master Interior Architecture. Daarna sluit je je studie voor de architectentitel af met een beroepservaringsperiode.
Spatial DesignAanmelden en toelating
Spatial Design

Aanmelden en toelating

Is er nog plek?

Bekijk op de pagina Aanmelden en Toelating of je je nog kunt aanmelden.

Vooropleiding

Voor deze studie heb je minimaal vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma nodig.

Beoordelingscriteria

Tijdens de selectieprocedure beoordelen we of de opleiding bij je past aan de hand van onderstaande criteria:

  • Maak-gedrag
  • Beeldend werken
  • Gedrevenheid
  • Creatieve uitingen algemeen
  • Persoonlijke affiniteit met beeld, ruimte, materiaal, context en mens
  • Zoekende houding
  • Referentiekader
  • Reflectieve mogelijkheden
  • Open en flexibele houding
  • Nieuwsgierigheid
  • Leerbehoefte
  • Zelfstandig
  • Daadkracht
  • Organisatie gemaakt werk
  • Non-verbale houding
  • Verbale houding
  • Verbeeldende houding
  • Brede belangstelling
  • Maatschappelijke interesse
  • Sociale interesse
  • Samenwerking
  • Enthousiasme voor en affiniteit met vakgebied en werkveld
  • Ervaring in projecten

Selectieprocedure

Aanmelden
Meld je met je DigiD aan via Studielink

Na je aanmelding via Studielink ontvang je informatie over de toelatingsprocedure en word je ingedeeld op een toelatingsdag.

Thuisopdracht
Ter voorbereiding maak je zelf thuis een opdracht.

Portfolio
Tijdens de toelatingsdag laat je jouw beelden werk zien. Zorg ervoor dat je veel verschillende dingen meeneemt, zowel qua materiaal/techniek als qua onderwerp. Bijvoorbeeld:

 • Schetsboek(en)
 • Tekeningen
 • Strips
 • Animaties
 • Schilderijen
 • Ruimtelijk werk

We kijken meer naar je beeldende interesse en mogelijkheden dan naar je vaardigheden.

Locatie
De toelatingsdag is op onze locatie aan de Ina Boudier-Bakkerlaan 50 in Utrecht.

Toelatingscommissie bekijkt jouw werk
De toelatingscommissie van docenten en studenten kijkt naar je portfolio en thuisopdracht.

Gesprek
Daarna kun je in een gesprek uitleg geven over jouw ontwerpproces, je motivatie en ideeën.

Advies
Op basis daarvan geeft de commissie advies aan de studieleiding over je toelating.

Uitslag
Na de toelatingsdag ontvang je schriftelijk de uitslag.

Je kunt worden toegelaten of afgewezen, of je wordt geadviseerd de Brede Basisopleiding te volgen. Bij de toelating houden we rekening met het aantal beschikbare plaatsen.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!
 • Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijke collegegeld door het Ministerie van OCW vastgesteld op € 2.143. Het wettelijke tarief geldt alleen voor studenten afkomstig uit Nederland, een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER*), Zwitserland of Suriname en studenten die voldoen aan de nationaliteitscriteria van WSF 2000.

  (* EER-landen omvatten de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.)
 • Aan de hand van het wettelijke tarief stelt HKU het instellingscollegegeld vast. Studenten die al een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond en studenten van buiten de EER betalen meestal een hoger tarief.

  Mede als gevolg van wettelijke veranderingen zal het instellingscollegegeldtarief voor niet-EER studenten de komende jaren fors kunnen stijgen.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact