Spatial DesignDe studie

Spatial Design

Over de studie

Opleiding
Bachelor of Design
Vorm
Voltijd
School
Design
Graad
Bachelor of Arts
Duur
4 jaar
ECTS
240
Type
Bachelor
Taal
Nederlands
CROHO-code
39111
Locatie(s)
IBB-laan
E-mail
sz@hku.nl

Welkom bij Spatial Design!

Spatial Design gaat over het ontwerpen van ruimten. Van ingrepen in de ruimten tot het spelen met de wisselwerking tussen mens en ruimte. De 'traditionele' wereld van architectuur en ruimtelijk ontwerp verandert. Er zijn mensen nodig die unieke, verrassende visies kunnen ontwikkelen. Ruimtelijk ontwerp is sterk verbonden met wat er speelt in en om een ruimte, in de maatschappij en de wereld.

Bij Spatial Design ontwikkel je tot een onderzoekende ontwerper die wil bijdragen aan vraagstukken in ons dagelijks leven, door ingrepen in en met behulp van ruimten. Op allerlei schaalniveaus. Je leert in je werk de verbeelding te laten spreken en de verbinding te leggen tussen jouw fascinaties, wat jij denkt en voelt, en de wereld. Je leert met je werk te laten zien hoe jij tegen ontwerpen aan kijkt en wat jij onder Spatial Design verstaat.

De vierjarige voltijdstudie Spatial Design is één van de richtingen van de Bachelor Design.

Spatial Design in het kort

 • Ontwikkel jezelf tot ontwerper van morgen
 • Ontmoetingen met verschillende benaderingen van ontwerpen
 • Kennismaken met uiteenlopende technologieën, technieken, materialen en beeldende middelen
 • Experimenteren in werkplaatsen
 • Vrijheid om je eigen weg als ontwerper te vinden
 • Midden in de samenleving
 • Afwisselend individueel werken, samenwerken en werken met externen in projecten
 • Onderzoeken en maken horen bij elkaar
 • Leren van elkaar in een hechte community

Wanneer is Spatial Design echt iets voor jou?

De studie Spatial Design is zéker iets voor jou als je:
 • creatief bent, graag dingen maakt en iets wil verbeelden
 • durft te experimenteren
 • open staat voor onderzoek naar wat ruimtelijk ontwerpen voor jou kan zijn
 • nieuwsgierig bent naar wat er in de wereld gebeurt én wat de toekomst brengt
 • zelfstandig kunt werken en daarbij vanuit jezelf aan de slag gaat

Waarom Spatial Design bij HKU?

 • In goed geoutilleerde werkplaatsen kun je aan de slag met uiteenlopende technieken en technologieën die ontwerpers van de toekomst tot hun beschikking hebben. Soms om iets machinaals uit te voeren, soms om te experimenteren. Wanneer zijn materialen, technieken, digitale middelen interessant voor ontwerpers? In ateliers ben je met je eigen werk bezig. Ateliers zijn er om elkaar te ontmoeten, je door het werk van anderen te laten verrassen en je door werkbesprekingen te laten inspireren.

 • Ontwerpers zijn niet in één definitie te vangen. We omarmen diversiteit in werk en in werkwijzen. Rode draad in het werken van ontwerpers is dat ze zich bezighouden met de wereld, en alles wat daarin gebeurt. Ontwerpers denken daarover na, verwonderen zich, en vragen zich af of het ook anders kan. Ze proberen wat uit, gebruiken hun vondsten, onderzoeken al makend, ontwikkelen een eigen manier van werken. Met hun beeldend werk laten ze zien hoe hun persoonlijke kijk op de wereld is.

 • HKU Design biedt kunstonderwijs. Dat betekent dat er alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei van je artistieke kwaliteiten. Gaandeweg je studie leer je jezelf als ontwerper te positioneren. Door de regelmatige werkbesprekingen en ontwikkelgesprekken vorm je steeds beter een beeld van jouw ontwerperschap. Het kan zijn binnen het vakgebied waar je gestart bent, maar het kan ook zijn dat je meer voelt voor cross-overs of voor nog onbekende paden. Er is niet één vastomlijnde beschrijving van het beroep van een modeontwerper, een productontwerper of een ruimtelijk ontwerper.

 • Je werkt veel samen met andere studenten binnen HKU Design. Onder andere in HKU-brede seminars maak je ook kennis met studenten uit andere vakgebieden van HKU zoals media en beeldende kunst. Je oriëntatie op het werkveld start al in het eerste jaar. Je ontmoet alumni en gastdocenten, en je werkt regelmatig aan vraagstukken en projecten met externe partijen. Tot na je studie kun je terecht bij het Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap.

Spatial DesignWat leer je
Spatial Design

Wat leer je bij ons

De vraag hoe jij je wilt ontwikkelen als ontwerper, staat steeds centraal. Wij vertellen je niet hoe je dat moet doen. Tijdens de studie Spatial Design leer je vrij experimenteren en je uitdrukken met beeldende middelen. Je gaat aan de slag met de meest uiteenlopende materialen en technieken en onderzoekt zo ruimtelijke vormen, gebruikersperspectief, geluid, verbindingen, materialen, zintuigelijke beleving etc. Je leert door te doen.

Je werkt aan projecten en opdrachten onder begeleiding van ontwerpers met een diversiteit aan achtergronden uit het werkveld. Je komt in aanraking met verschillende opvattingen en met vormen van wat ontwerpen kan zijn. Je toont met je beeldend werk - niet per se met maquettes of technische tekeningen, maar ook met andere materiele, virtuele of visuele middelen– hoe jij ruimten hebt onderzocht en hebt willen weergeven. Regelmatig wisselen we openlijk feedback uit over je eigen, en elkaars werk en bespreken we je ontwikkeling als ontwerper.

Begeleiding en beoordeling

Er is veel begeleiding en er zijn veel tussentijdse momenten waarop je met docenten, medestudenten en soms ook met externen in gesprek gaat over je werk en je werkwijze. Je leert feedback te geven en op te halen.

In jaar 1 en jaar 2 is er na elk blok is er een afrondend ontwikkelgesprek. Dan ga je met een commissie in gesprek over je ontwikkeling als ontwerper en de samenhang van je werk. In jaar 3 en jaar 4 zijn deze afrondende gesprekken na elk semester.

Studieverloop

Verkennen en verdiepen

Je werkt aan opdrachten en projecten in verschillende programmaonderdelen. In beeld, designlab, cultuurstudies, ontwerpen, positionering maak je kennis met docenten die je leren spelen en experimenteren met wat ontwerpen kan zijn. Je ontdekt het werken in een creatief proces en hoe je jouw eigen fascinaties en kwaliteiten daarbij kunt gebruiken. Je laat regelmatig je werk zien en oefent in het verwoorden van je manier van werken. Je onderzoeksactiviteiten groeien in relatie met je makerschap. En in blok 4 werk je aan een project waarin alles weer samen komt.

Seminars

In jaar 1 en jaar 2 doe je mee aan HKU brede seminars waar je kennis maakt met andere richtingen van HKU.

Verkennen en verdiepen

In jaar 2 kom je in aanraking met meer perspectieven op ontwerpen, complexere vraagstukken en contexten. Ook de rol van gebruikers en publiek wordt belangrijker.

Seminars

In jaar 1 en jaar 2 doe je mee aan HKU-brede seminars waarin je kennis maakt met andere richtingen van HKU.

Positioneren

Eigen project, minor of buitenland
In semester 1 werk je aan een eigen ontwerp- of onderzoeksproject. Je zet hierbij alles in wat je tot nu toe hebt geleerd. Je kunt in deze periode ook kiezen voor een minor binnen of buiten HKU. Of je kunt een tijdje in het buitenland studeren of daar stage lopen.

Expeditie
In het tweede semester onderzoek je welke rol je in de praktijk als ontwerper kan innemen. Je kunt bijvoorbeeld een of meer stages lopen; bij bedrijven, overheden of bureaus. Of aan externe projecten meedoen, nieuwe werkvelden opzoeken.

Profileren en situationeren

Designproject
We dagen je uit je met je werk te profileren. In het Designproject focus je je geheel op het werk. Je presenteert je project én jouw werkwijze in vormen en met media naar keuze.

En dan naar buiten
- Jouw ontwikkeling als ontwerper staat centraal
- We besluiten dit traject met een publiek festival

Spatial DesignWat maak je
Spatial Design

Wat maak je bij ons

Aan het werk!

Onze docenten zijn zelf werkzaam in het werkveld en we bieden samenwerkingen met de beroepspraktijk. Daardoor leer je regie te nemen over jouw makerschap en bewust op zoek te gaan naar het werkveld waar je terecht wilt komen na je studie. Als spatial designer kun je bijvoorbeeld werken als zelfstandig ruimtelijk ontwerper, of in een ontwerpbureau met andere ontwerpers. Ook kun je met ontwerpers en architecten werken aan opdrachten op verschillende schaalniveaus.

Of toch verder studeren?

Er zijn talloze masteropleidingen die na je studie Spatial Design interessant zijn. Zo kent HKU de Master Crossover Creativity, waarin je met studenten van uiteenlopende disciplines veranderingsprocessen leert ontwerpen.

Wil je meer richting de architectuur? En de architectentitel gebruiken? Dan volg je na je bachelor een master. Dit kan aan HKU bij de Master Interior Architecture. Daarna sluit je je studie voor de architectentitel af met een beroepservaringsperiode.
Spatial DesignActueel
Spatial Design

Wat speelt er

Spatial DesignAanmelden en toelating
Spatial Design

Aanmelden en toelating

Toelatingsdata 2024

Er zijn verschillende toelatingsdata gepland. Na je aanmelding ontvang je de toelatingsopdrachten. De toelatingsopdrachten moet je binnen 2 weken na aanmelden aanleveren. Nadat je de toelatingsopdrachten hebt ingeleverd, word je ingedeeld op de eerstvolgende beschikbare toelatingsdatum.

Is er nog plek?

Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden voor de opleiding Spatial Design Design voor het studiejaar 2024-2025. Houd er rekening mee dat aanmeldingen die na 15 januari binnenkomen alleen een plek kunnen krijgen op basis van beschikbaarheid. Het kan dus gebeuren dat de opleiding toch opeens vol zit.

Vooropleiding

Voor deze studie heb je minimaal vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma nodig.

Beoordelingscriteria

Tijdens de selectieprocedure beoordelen we of de opleiding bij je past aan de hand van onderstaande criteria:

  • Maak-gedrag
  • Beeldend werken
  • Gedrevenheid
  • Creatieve uitingen algemeen
  • Persoonlijke affiniteit met beeld, ruimte, materiaal, context en mens
  • Zoekende houding
  • Referentiekader
  • Reflectieve mogelijkheden
  • Open en flexibele houding
  • Nieuwsgierigheid
  • Leerbehoefte
  • Zelfstandig
  • Daadkracht
  • Organisatie gemaakt werk
  • Non-verbale houding
  • Verbale houding
  • Verbeeldende houding
  • Brede belangstelling
  • Maatschappelijke interesse
  • Sociale interesse
  • Samenwerking
  • Enthousiasme voor en affiniteit met vakgebied en werkveld
  • Ervaring in projecten

Selectieprocedure

Aanmelden

Meld je met je DigiD aan via Studielink

Na je aanmelding via Studielink ontvang je alle informatie over de toelatingsprocedure. De datum van jouw gesprek ontvang je na het inleveren van de opdrachten.

Toelatingsopdrachten

We vragen je drie opdrachten te uploaden: een vragenlijst, een thuisopdracht en een verzameling van uiteenlopend beeldend werk. Het mag af en niet af werk zijn.

Toelating

Na het inleveren van je toelatingsopdrachten wordt je uitgenodigd voor een online toelatingsgesprek met de toelatingscommissie. In het gesprek kan je uitleg geven over jouw ontwerpproces, je motivatie en ideeën. De toelatingscommissie gaat op basis van je werk en het gesprek na of er een mogelijke match met de opleiding is en of je je competenties verder kunt ontwikkelen.

Uitslag

Na het toelatingsgesprek wordt de uitslag binnen 2 weken per mail bekend gemaakt. Je wordt wel of niet toegelaten, of we adviseren je om de Brede Basisopleiding te volgen.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!
 • De bijkomende kosten zijn per student verschillend. Een laptop of computer met bijbehorende software zoals Adobe Creative Cloud (met korting verkrijgbaar via Surfspot) is essentieel tijdens je studie. Bij HKU wordt vooral met Apple gewerkt. Het is handig als je ook een Apple laptop hebt, maar dat is zeker geen vereiste. Verder zijn er een aantal aanraders: het is handig om een Museumkaart en een HKU Cultuurpas aan te schaffen. Daarnaast bepalen de materialen waarmee je werkt en het al dan niet deelnemen aan (buitenlandse) excursies de extra kosten tijdens je studie.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact