Master Crossover CreativityDe studie

Master Crossover Creativity

Over de studie

Opleiding:
Master Crossover Creativity
Vorm:
Voltijd
School:
HKU College
Graad:
MA Master of Arts
Duur:
1 jaar
ECTS:
60
Type:
Master
Taal:
Nederlands
Croho-Code:
49124

Welkom bij de master Crossover Creativity 

 Crossover creativity betekent dat jij je creativiteit inzet om inventieve oplossingen te ontwerpen voor complexe ‘multi-stakeholder-uitdagingen’ van de samenleving. Je gaat aan de slag met jouw eigen thema. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale inclusie, inrichting van de publieke ruimte of mentale en fysieke gezondheid. Je doet onderzoek en brengt mensen samen. Je denkt verder dan één bepaald vakgebied of één specifieke aanpak. Op een iteratieve wijze en in co-creatie ontwikkel je kennis, methodieken en oplossingen. Als master Crossover Creativity realiseer jij maatschappelijke, sociaal-economische en culturele impact. 
 

De master Crossover Creativity in het kort

 • Voor aanjagers van verandering en innovatie
 • Je ontwerpt mee aan de toekomst van de samenleving
 • Je ziet de kracht van creativiteit, ondernemerschap en transdisciplinair samenwerken
 • Je gaat (verder) aan de slag als onder andere innovatie ontwerper, omgevingsmanager of social designer
 • Aangeboden als voltijd én deeltijd studie

Wanneer is de master Crossover Creativity echt iets voor jou?

Je hebt een kritische en open mindset. En kijkt gefascineerd naar maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld om je heen. Ontwikkelingen waarop je proactief impact wilt hebben, samen met anderen. Is dit voor jou herkenbaar? Lees dan snel verder. 
 • Je zet creativiteit graag in om verandering teweeg te brengen
 • Je hebt ontwerpende, creërende en onderzoekende kennis en vaardigheden
 • Je zoekt graag naar innovatieve manieren om complexe vraagstukken op te lossen
 • Je legt graag verbinding met andere disciplines, expertises en nieuwe partners
 • Je hebt een afgeronde bacheloropleiding

Waarom de Master Crossover Creativity bij HKU?

Tijdens deze master maak je kennis met een unieke benadering van complexe maatschappelijke problemen van deze tijd. Je leert de cross-disciplinaire verbinding te leggen tussen creatieve maakprocessen en maatschappelijke vraagstukken. Individueel, maar ook samen met je medestudenten en belanghebbenden uit de praktijk, ga je aan slag op een locatie waar het probleem zich afspeelt. Dit kan binnen en buiten HKU zijn. Bijvoorbeeld op locaties in ziekenhuizen, buurtcentra of overheid. Gebruikmakend van de diverse achtergronden, kennis en expertise van de stakeholders, onderzoek je het betreffende vraagstuk. Je zet verschillende ontwerp- en onderzoeksmethodieken in. Daarbij maak je gebruik van materialen en kunstvormen voor idee-ontwikkeling en exploratie. In verschillende iteraties kom je tot nieuwe inzichten en oplossingen. Jij ontwerpt en stuurt het proces en neemt de stakeholders hierin mee. Zo ontwikkel je jezelf tot aanjager van verandering die het verschil maakt.

Studie in Cijfers

Weten hoe de master Crossover Creativity scoort in vergelijking met andere opleidingen?

Ga naar Studie in Cijfers
Master Crossover CreativityWat leer je
Master Crossover Creativity

Wat leer je bij ons?

Je leert complexe maatschappelijke en ‘multi-stakeholder-uitdagingen’ met een andere bril te benaderen. Tijdens de opleiding voer je zelf de regie over je ontwikkeling. Samen nieuwe concepten, toepassingen en oplossingen ontwerpen staat centraal. Je leert door te maken en te onderzoeken. Je ontwikkelt competenties in regisserend ontwerpen, ontwerpend onderzoeken, transdisciplinair verbinden, kritisch denken en argumenteren. Daarnaast leer je betekenisvol vernieuwen door de sociale, culturele en/of economische waarde en impact van je werk te delen op events, platforms en in publicaties. Tijdens de studie werk je aan thema’s als Future Health, Inclusive Society, Cultural Innovation, Smart Living, Circular Economy en Social Business. Samen ontwerpen met een grote diversiteit aan studenten, stakeholders en professionals uit verschillende disciplines is de kern van deze master.
 
De master Crossover Creativity is een vraaggestuurde opleiding. Je richt je studie zelf in. Je volgt onderwijs, werkt gezamenlijk en individueel aan projecten, verbreedt je netwerk en bouwt een portfolio op. Het aangeboden onderwijs in de vorm van workshops, kennis-, vaardigheden-, en maaksessies gebruik je voor je eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van je project(en).  
Er is voldoende ruimte om zelf initiatieven te ontplooien. Je sluit Jaaje studie af met een onderzoeksrapport, waarin je jouw ontwikkeling, project(en) en ervaringen rondom cross-overtoepassingen samenvat.

Gedurende het hele jaar zijn er inspiratiebijeenkomsten waar je andere studenten van HKU College ontmoet.

Vakken

 • Ontwerpprincipes en methodieken
 • Onderzoeksmethodieken
 • A makers philosophy
 • Musewerk
 • Samenwerkingsmodellen
 • Waarde- en verdienmodellen
 • Propositieontwikkeling
 • Kritische Reflectie

Docenten

 • Irene van Peer
 • Imara Felkers
 • Tjaard Horlings
 • Evert Hoogendoorn
 • Willem-Jan Renger
Master Crossover CreativityWat maak je
Master Crossover Creativity

Wat maak je bij ons?

Binnen deze master staat het ontwerpproces centraal. Dat proces kan van alles zijn, dit is afhankelijk van het probleem en de context. Je leert door te maken. Zo ontwerp je vernieuwende concepten, prototypes of andere oplossingen samen met stakeholders uit het publieke en sociale domein. Denk bijvoorbeeld aan een leesplank en spel waarmee je emoji-taal toepast in het onderwijs. Je ontwikkelt nieuwe inzichten door te ontwerpen en systematisch te reflecteren op zowel het proces als de uitkomsten daarvan. Je combineert hiervoor verschillende methodes en inzichten. De resultaten van je werk deel je op relevante events, platforms en in publicaties. Je werkt zowel zelfstandig als in transdisciplinaire teams.

Aan het werk!

Met deze internationaal erkende Master titel op zak vergroot je jouw kansen in zowel de creatieve industrie als in publieke en commerciële organisaties. Deze organisaties hebben een groeiende behoefte aan kritische en creatieve professionals, die anders durven denken en doen. Professionals die gemakkelijk kunnen verbinden met andere mensen en zich staande houden in complexe situaties. Maar ook kunnen bijdragen aan nieuwe inzichten, oplossingen en toepassingen in een snel veranderende maatschappij. Of je als afgestudeerde al wel of niet een baan hebt, deze master brengt je verder. 

Beroepen 

 • Innovatie-ontwerper
 • Transformatie-ontwerper
 • Creative Innovator
 • Design Innovator
 • Transdisciplinair ontwerper
 • Design Thinker
 • Social Designer
 • Regisserend ontwerper
 • Experience Designer
 • Sociaal ondernemer
 • Omgevingsmanager
Master Crossover CreativityAanmelden en toelating
Master Crossover Creativity

Aanmelden en toelating

Is dit iets voor jou?

Meld je direct aan of bezoek een van onze meeloop- en /of voorlichtingsdagen. Gedurende het hele jaar zijn er verschillende mogelijkheden waarop we met elkaar kennis kunnen maken en we je vragen kunnen beantwoorden. Uiteraard kun je jezelf ook direct aanmelden voor de master Crossover Creativity. Hieronder vindt je verschillende data voor informatiebijeenkomsten, open- en meeloopdagen. 
 
 • 28 november 2020: open dag
 • 22 januari 2021: infobijeenkomst
 • 20 maart 2021: open dag
 • 28 mei 2021: informatiebijeenkomst
 
Meld je aan!
 

Belangrijke data

 
Aanmelddeadline
 
Aanmelden kan vanaf 1 oktober. Om verzekerd te zijn van een plek bij de toelating raden we aan voor 15 januari aan te melden.
 

Is er nog plek?

Bekijk op de pagina Aanmelden en Toelating of je je nog kunt aanmelden.

Toelatingsdata
 
Er zijn verschillende toelatingsdata in de periode januari tot en met juli. Meld je je aan voor de studie? Dan word je ingedeeld op de eerstvolgende toelatingsdag. Je ontvangt de datum na aanmelding, samen met de deadline van het aanleveren van je cv, digitaal portfolio en motivatie. De toelatingsdagen zijn op


Je hebt minimaal één van de volgende diploma’s:

 • bachelordiploma Crossover Creativity
 • bachelordiploma in de richting van kunst, ontwerp, techniek of economie

Beoordelingscriteria

Tijdens de selectieprocedure beoordelen we of de opleiding bij je past aan de hand van onderstaande criteria.

Je meldt je eerst met je DigiD aan voor de master Crossover Creativity via Studielink.
 

Je ontvangt een toelatingsopdracht die bestaat uit vier onderdelen: motivatiebrief, pitch, cv en een voorbeeldproject. De toelatingscommissie beoordeelt of je een uitnodiging voor het toelatingsgesprek krijgt.
 
Tijdens het toelatingsgesprek van 25 minuten kijken we vooral naar je motivatie en wie jij bent. Ook jij krijgt de ruimte om je vragen aan ons te stellen.
 
Je ontvangt per email bericht of je bent toegelaten. Na toelating kun je je definitief inschrijven via Studielink.
 

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!
 • Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijke collegegeld door het Ministerie van OCW vastgesteld op € 2.143. Het wettelijke tarief geldt alleen voor studenten afkomstig uit Nederland, een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER*), Zwitserland of Suriname en studenten die voldoen aan de nationaliteitscriteria van WSF 2000.

  (* EER-landen omvatten de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.)
 • Aan de hand van het wettelijke tarief stelt HKU het instellingscollegegeld vast. Studenten die al een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond en studenten van buiten de EER betalen meestal een hoger tarief.

  HKU kent verschillende collegegeldtarieven. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld. Raadpleeg de collegegeldwizard om vast te stellen welk bedrag op jou van toepassing is.

  Mede als gevolg van wettelijke veranderingen zal het instellingscollegegeldtarief voor niet-EER studenten de komende jaren fors kunnen stijgen. We informeren je op deze plek wanneer er veranderingen bekend zijn. De in de collegegeldwizard genoemde regelingen zijn onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact