Onderzoek en Expertise

Kunst biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Onderzoek in de kunst is daarom essentieel. Bekijk de verschillende onderzoeksgebieden binnen HKU.