Onderzoek en Expertise

Kunst biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit maakt onderzoek in de kunst essentieel. Als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van cultuur, politiek, economie, onderwijs en wetenschap geeft kunst een ander perspectief, zet in beweging en brengt zaken teweeg.