Huh, wat wordt er gezegd?

Jenny Karner

Slechthorendheid is een steeds groter wordend probleem. Zo zijn inmiddels 1 op de 10 Nederlanders slechthorend, in totaal zo’n 1,8 miljoen mensen.
Deze grote groep mensen wordt vaker onbewust buitengesloten van sociale activiteiten. Een van die sociale activiteiten is het bezoeken van bioscopen. Ondanks de diverse hulpmiddelen die bioscopen ter beschikking hebben voor mensen met een auditieve beperking, is de apparatuur nauwelijks bekend voor zowel de medewerkers als de slechthorenden.

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe we bioscopen toegankelijker kunnen maken voor mensen met een auditieve beperking. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
"Hoe kunnen we Vue Cinemas toegankelijker maken voor slechthorenden?"
In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar Vue Cinemas. In de toekomst hopen we alle bioscopen toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er actief contact met slechthorenden geweest aan de hand van interviews om de wensen van de doelgroep in kaart te brengen. Daarnaast heeft er een interne enquête bij Vue Cinemas plaatsgevonden om de kennis van bioscoopmedewerkers rondom slechthorendheid in kaart te brengen.
Uit deze enquête en een customer journey is gebleken dat de servicemedewerkers van Vue Cinemas de grootste rol spelen bij het verspreiden van informatie aan de gasten van Vue Cinemas. Daarbij hoort ook de juiste kennis over slechthorendheid.

Op basis van de gewonnen informatie is een interactieve werkmodule over slechthorendheid ontwikkeld, speciaal voor de servicemedewerkers. Deze werkmodule wordt geactiveerd via Relesys, een interne app waar alle medewerkers een persoonlijk account voor hebben. De voortgang van de servicemedewerkers wordt door de supervisors en managers bijgehouden. Zij ontvangen een infosheet waarmee ze verdiepende vragen van kunnen beantwoorden en ervoor kunnen zorgen dat het personeel zich bewuster is van de richtlijnen omtrent inclusiviteit.


Voorbeeld illustratie van de werkmodule over slechthorendheid met mijn vader in de hoofdrol.

Lees meer op de Exposure pagina