Het gesprek met de natuur

Nienke Slagman

Nienke ontwikkelde voor haar afstuderen een hybride ontwerp, waarmee ze een gevoel van eenheid wil versterken tussen mens en natuur.

Het werk

In dit project heb ik onderzocht hoe ik het gesprek met de natuur aan kan gaan, om daarmee een stem te geven aan degenen zonder stem. Het lijkt soms alsof mensen zijn vergeten dat we onderdeel van de natuur zijn. In plaats van mens en natuur gescheiden te houden, ontwerp ik voor mens, flora en fauna als een geheel om de relatie en het gevoel van eenheid te versterken.
De uitkomst is een ruimtelijk kader waarin de natuur zich kan ontplooien. Het is een hybride ontwerp waarbij alle organismen in de natuur behandeld worden als gelijkwaardig en inspraak hebben in het resultaat.

Wil je nog meer studentenwerk bekijken? Je vindt de hele lichting 2020 van HKU Design op design.hkuexposure.nl

De maker