Inner World Outlined

Julia Buur

Prikkeling, verwarring, desoriëntatie. Deze gevoelens wil Julia Buur opwekken met haar afstudeerwerk.

Het werk


'Een serie illustraties, gedetailleerde schaalmodellen en een tweetal filmpjes waarin alledaagse ruimtes en omgevingen zijn vervormd tot verwarrende en desoriënterende composities, visualiseren mijn ervaring met overprikkeling in het dagelijks leven.'

De maker