HKU

HKU Utrechts Conservatorium biedt een nascholingstraject voor viooldocenten. Dit traject draait om de opbouw van een goede basistechniek bij leerlingen.

Studieprogramma

In een collegiale context is er aandacht voor o.a. praktische oefeningen, repertoire en het uitwisselen van ideeën met de docent en de collega-cursisten. De eigen lespraktijk van de cursisten is een belangrijk uitgangspunt.

Het traject bestaat uit twee verschillende cursussen, die op elkaar aansluiten. 


• Basiscursus Opbouw viooltechniek

• Intervisie Opbouw viooltechniek.


Deelnamen aan de Intervisie cursus is alleen mogelijk na het volgen van de Basiscursus. In het traject maak je gebruik van een lespakket met oefenmateriaal en documentatie.


Lees verder

Praktische informatie

Alle bijeenkomsten van de drie cursussen vinden plaats op donderdagochtend van 10.00-13.00 uur. Daarnaast komen alle cursisten samen tijdens de contactlessen. Wijzigingen in data voorbehouden.

Basiscursus Opbouw Viooltechniek
Data nog te bepalen

Intervisie Opbouw viooltechniek
Data nog te bepalen

Contactlessen
Deze contactdagen, telkens van 10.00-15.00 uur. De indeling wordt in overleg met de cursisten gemaakt.

Locatie
Je volgt de opleiding aan HKU Utrechts Conservatorium, Mariaplaats 27/28, 3511 LL Utrecht.

Kosten
Het cursusgeld is inclusief de contactdagen en het lespakket.
Basiscursus €510,-
Intervisiecursus €510,-

Certificaat
Na afronding van elke cursus ontvang je een certificaat.

Let op! Cursussen in groepsverband gaan alleen door bij minimaal 6 aanmeldingen.
Indien er minder dan 6 aanmeldingen zijn is het mogelijk om de cursussen te volgen in de vorm van contractonderwijs. Contractonderwijs vindt plaats na een intakegesprek met Joyce Tan.

Voor wie?

Dit nascholingstraject staat open voor:

• Violisten met een afgeronde studie Bachelor of Music (of zich voorbereiden op een methodiek eindexamen)
• Violisten met een vergelijkbaar opleidingsniveau.


We gaan ervanuit dat je bij aanvang van de cursus een (eigen) lespraktijk hebt.

Docente Joyce Tan

Joyce Tan, docente hoofdvak viool aan HKU Utrechts Conservatorium, heeft ruim 30 jaar ervaring als vioolpedagoge.

Omdat zij haar kennis en inzichten graag met haar vakgenoten deelt heeft ze enkele jaren geleden het initiatief genomen tot dit nascholingstraject. Vanaf 2003 hebben vele cursisten en hun leerlingen van haar ervaring geprofiteerd.

Joyce is tevens als viooldocente verbonden aan de Akademie voor Muzikaal Talent, die zich richt op muziekonderwijs aan jong talent.

Meer info en contact

Eventuele vragen over de praktische gang van zaken kun je stellen via sz@hku.nl Docente Joyce Tan beantwoordt inhoudelijke vragen via joyce.tan@hku.nl