Minor What Is Fashion?De minor

Minor What Is Fashion?

Over de minor

Vorm
Voltijd
School
Design
Duur
5 maanden
ECTS
30,0
Type
Minor
Taal
Nederlands
E-mail
sz@hku.nl

Minor 'What is Fashion?' in het kort

 • Je ontwikkelt een visie op mode en ontwerpen en laat zien welk verhaal jij wil vertellen
 • Je werkt aan een eigen onderzoeks- en/of ontwerpproject
 • Je leert in je werk de verbinding te leggen tussen jouw fascinaties, wat jij denkt en voelt en de tijdgeest
 • Deze minor wordt aangeboden in semester 1 (sept '23 tot februari '24)
AANMELDING GESLOTEN

Over de studie

In de minor What is Fashion? zoek je naar wat mode kan zijn voor een publiek door prototypes te ontwerpen en te maken. Mode gaat niet alleen om kleding. Het is veel meer dan dat. Mode is verbonden met wat er speelt in de maatschappij en de wereld. Bij de minor What is Fashion? leer je in je werk de verbinding te leggen tussen jouw fascinaties, wat jij denkt en voelt en de tijdgeest.

In deze ontwerpminor werk je aan een eigen onderzoeks- en/of ontwerpproject. Je kiest een eigen onderwerp en bepaalt wat je wilt maken en voor welk publiek je project is bedoeld. Je werkt aan een serie welke refereert aan mode in de breedste zin van het woord en aan een presentatie daarvan die past bij je onderwerp en bij jou.

Je werkt in je project onder begeleiding van docenten die het vakgebied vanuit meerdere perspectieven benaderen. Je ontwikkelt een visie op mode en op ontwerpen en je laat zien welk verhaal jij wil vertellen aan een publiek. Dat hoeft niet per se alleen in kleding, maar dat kan ook in andere mediavormen zoals film, performance of installaties.

De projectperiode kent een structuur waarin begeleiding, peer-to-peer uitwisseling van feedback en presentaties elkaar afwisselen. Je werkt zelfstandig en onder eigen regie. De begeleiding is erop gericht dat je jouw project van begin tot eind voor elkaar kunt krijgen en in een eindpresentatie je werk kunt laten zien.

Minor What Is Fashion?Wat leer je?
Minor What Is Fashion?

Wat leer je?

Het project

Fase 1: Door te maken kom je tot een onderzoeksvraag, een visueel voorstel voor je project. In welk medium wil je werken, voor wie, waarover gaat je project? Je presenteert je voorstel tijdens ‘Markt’. Je gaat bijvoorbeeld voor een kledingcollectie voor medewerkers in een bedrijf, je onderzoekt nieuwe materialen en experimenteert met nieuwe verbindingen of je verdiept je in gendervraagstukken.

Onder begeleiding van verschillende ontwerpdocenten werk je je idee verder uit tot een of meer prototypes. Je werkt in de studio, maakt gebruik van werkplaatsen en speelt met uiteenlopende beeldende en technische vaardigheden. De eerste prototypes leg je voor aan docenten, mede-studenten en peers: doet mijn werk nu wat ik hoop dat het doet?


Fase 2: Je werkt door aan de prototypes totdat alle ontwerpvragen opgelost zijn. Je legt je project voor aan experts en licht je visie en werkwijze toe. Met alle feedback die je hebt opgehaald, werk je door naar de volgende ronde prototypes. Je presenteert deze en bereidt je voor op de eindpresentatie.Fase 3: De laatste twee weken werk je aan de eindpresentatie van je project. Met je werk laat je jouw visie op mode zien en wat je met het project hebt willen vertellen. Dan vindt ook de beoordeling plaats.

Leerdoelen

 1. Zelfstandig een ontwerp- of onderzoekstraject in de context van mode opzetten en tot een presentatie uitwerken.

 2. Eerder opgedane kennis, vaardigheden en attitudes integreren in je eigen project.

 3. Jouw persoonlijke fascinatie zelfstandig in het ontwerpproces vormgeven.

 4. Ontmoetingen organiseren die jou verder helpen je (onderzoeks-)project te realiseren.
 5. Reflecteren op je proces en zo nodig bijsturen.

 6. Over je keuzes kunnen communiceren.
 7. De betekenis van het project voor jouw positie in je vakgebied en werkdomein laten zien.

Toetsing

Je houdt een presentatie, levert documentatie van onderzoek en voert een gesprek met de beoordelende commissie. De commissie bestudeert de documentatie, bekijkt de eindpresentatie, en bespreekt de betekenis van het project voor de positie in vakgebied en werkdomein van elk van de studenten. Het project wordt afgerond met een cijfer.

Beoordelingscriteria

 1. Je presenteert en onderbouwt overtuigend wat je met het project wilde bereiken, het ontwerpproces en je eigen keuzes in uitwerking en methodes.
 2. Je bent tot een uitspraak gekomen en toont regie over de totstandkoming daarvan.
 3. Je laat zien dat je verschillende verbindingen hebt gelegd en expertise hebt gezocht, en verkregen inzichten integraal in je project hebt ingezet.
 4. Je hebt onderzoekend gewerkt en doordachte keuzes gemaakt op grond van onderzoek.
 5. Je laat zien wat het project betekent voor jouw rol en werkhouding.
Minor What Is Fashion?Aanmelden en toelating
Minor What Is Fashion?

Aanmelden en toelating

Herken jij jezelf in de volgende punten?

Je neemt je ontwerpvisie en werkwijze serieus en wil deze verder verfijnen en verdiepen. Je bent benieuwd wat mode kan zijn en welke betekenis die kan geven. Je vindt het inspirerend je eigen visie, werkwijze en rol om daarmee om te gaan te ontwikkelen. In dit project krijg je de kans van idee tot uitwerking jouw kijk op een vraagstuk vorm te geven en je 'uitspraak' in fysiek werk te laten zien. Met hulp van experts. Gezien de aard van het project is volledige aanwezigheid en actieve inzet noodzakelijk in alle fasen en bijeenkomsten.

Voor wie?

Deze minor is bedoeld voor studenten van HKU-opleidingen en studenten van diverse kunst- en ontwerpopleidingen van andere instellingen in Nederland, ook Nederlands sprekende studenten van buitenlandse opleidingen zijn van harte welkom. Je werkt op het niveau van een hbo-bachelor jaar 3 of 4.

De minor is een regulier keuzeprogramma aangeboden door HKU Design; aan het project zullen in ieder geval ook derdejaars studenten Fashion Design deelnemen.


Aanmelden niet meer mogelijk, deze minor zit vol.

Ben je een HKU-student? Kijk dan op de studentportal.

Ben je een student van een andere onderwijsinstelling? Meld je dan aan via Kies op Maat.

Ben je geen HKU-student?
Studenten afkomstig van andere hogescholen worden geselecteerd op basis van een CV, studievoortgangsoverzicht, portfolio en motivatiebrief van 1 A4.

Ben je HKU-student?
Afhankelijk van aan welke school je een opleiding volgt, heb je al dan niet toestemming nodig van je examencommissie. Kijk op de studentenportal of dit voor jou geldt.

Er is een doorlopende selectie tot begin juni. Let op: Vol = vol!