Minor What Is Fashion?De minor

Minor What Is Fashion?

Over de minor

Vorm
Voltijd
School
Design
Duur
5 maanden
ECTS
30,0
Type
Minor
Taal
Nederlands
E-mail
sz@hku.nl

Minor 'What is Fashion?' in het kort

 • je werkt aan een beeldend onderzoeks- en ontwerpproject

 • geïnspireerd door modische strategieën verbeeld je wat je ziet, denkt en voelt

 • je werkt vanuit een open blik, nieuwsgierigheid en interesse in het onbekende en onverwachte

 • je werkt in een atelier en krijgt toegang tot al onze werkplaatsen en technische kennis en vaardigheden

 • deze minor wordt aangeboden in semester 1 (1 sept. 2024 - 1 februari 2025)

DEZE MINOR ZIT VOL!

Over de studie

Een meubilair overwoekerend getuft wandkleed, virtueel geanimeerde outfits van mos, een textiele ecosfeer, smeltende halslijnen, met bacteriën geverfde stoffen, een mannencollectie gebaseerd op plooien en huid, een schilderij dat je kan aantrekken als broek ... What is fashion?

In deze minor doorloop je een eigen beeldend ontwerptraject. ‘Practice based’ werken staat centraal: je denkt door te doen en je onderzoekt door te maken. Zo kom je tot reflectie, ervaringen, mode, materialen. Zonder een vooropgezet plan. Geïnspireerd door modische strategieën verbeeld je wat ziet, denkt, voelt of wil onderzoeken en vertel je een publiek een beeldend verhaal.

Je kunt deze minor afsluiten met een collectie, een installatie, een video, een reeks beeldende ingrepen in de publieke ruimte, een reeks fotografische algoritmes, anything waar jij op uit komt.

In de minor studeer je samen met studenten met een mix van studie achtergronden. Je wordt uitgenodigd om door middel van uitwisseling met andere disciplines je eigen ontwerpstrategieën te onderzoeken en uit te breiden. De één heeft ervaring met het modische, de ander met het werken in de ruimte, audiovisueel, of grafische vormgeving. Gemeenschappelijk is ervaring en affiniteit met het beeldend onderzoeken van materiaal, vorm, lichaam, beweging. Om misverstanden te voorkomen: we bieden in deze minor geen naaicursus.

Minor What Is Fashion?Wat leer je?
Minor What Is Fashion?

Wat leer je?

Studieopbouw

 • In de eerste drie weken maak je kennis met elkaar als groep, vertraag je je denken en ontwikkel je een gezamenlijk waarnemen en maken, door te werken vanuit een ontwerpfilosofie. Ook start je direct met maken door zintuigelijk en modisch aan de slag te gaan. We sluiten de startweken af met een ‘Modisch diner’ op een bijzondere locatie waar iedereen laat zien wat is gemaakt.

 • Hierna maak je de transitie naar je eigen ontwerp- en onderzoekstraject. Je werkt in wekelijkse bijeenkomsten met je mentorgroep waarin je je proces deelt en zichtbaar maakt. Hierin word je ook begeleid in het bijhouden en vormgeven van de documentatie van je proces. Je werkt zelfstandig in het atelier waar je gevraagd en ongevraagd advies krijgt van de ontwerpdocenten.

  We starten elke week met een gezamenlijke verdiepingssessie in Fashion door specifieke modische praktijken te onderzoeken en te beluisteren. Het kan een lezing zijn of een workshop, waarin je verder leert over wat fashion design kan zijn en hoe je 'design research' kan doen. Het kan gaan over fashion and ecology, mode en materialiteit, bio fashion design, speculative (fashion) design, fashion and virtual realities, performative textiles, tailoring en clo3d en expanded fashion.

  Elke vijf weken presenteer je je werk tijdens een ‘Markt’. Hier krijg je feedback van docenten, mede studenten, alumni en collega ontwerpers op de vraag: doet mijn werk nu wat ik hoop dat het doet?
 • In de laatste weken maak je een ontwerptransitie door met jouw werk een ervaring voor een publiek te ontwerpen. Je sluit de minor af met het presenteren van jouw werk op een plek buiten HKU en hiervoor verdiep je je in het tonen van jouw werk. In gezamenlijkheid met je medestudenten ben je ook verantwoordelijk voor de productie en alle praktische zaken van een exposite. Van communicatie, social media en pr tot het vervoer en het vormgeven van routings.

Leerdoelen

1. Tot verbeelding komen waarbij je werk zeggingskracht heeft.
2. Zelfstandig een ontwerp- of onderzoekstraject in de context van mode opzetten en een presentatie uitwerken binnen productionele kaders.
3. Eerder opgedane kennis, vaardigheden en attitudes integreren in je eigen project
4. Jouw fascinatie zelfstandig in het ontwerpproces vormgeven.
5. Ontmoetingen organiseren die jou verder helpen je (onderzoeks-)project te realiseren.
6. Reflecteren op je proces en zo nodig bijsturen.
7. Over je keuzes kunnen communiceren.
8. De betekenis van het project voor jouw positie in je vakgebied en werkdomein laten zien.

Afronding en beoordelingscriteria

Je sluit de minor af door het inleveren van een procesdocumentatie, het exposeren van je werk op een expositie aan een publiek en een eindgesprek. De minor wordt afgerond met een heel of half cijfer. Dat wordt vastgesteld na afloop van het eindgesprek en vormt het gemiddelde van het cijfer voor je proces en je werk.

Het werk:
- Getuigt van zeggingskracht en eigenheid.
- Werkt in de context van een expositie voor een publiek.

Het proces:
1. Je doet onderzoek door beeldend materiaal te ontwikkelen, ontwerpiteraties te doen en het onverwachte te betrekken in je onderzoek. Op basis van het onderzoek kom je tot beeldend werk.
2. Je ontwikkeld werk met een kritisch bewustzijn over de werking van het ontwerp.
3. Je hebt modische strategieën leren kennen en je ontwerpvaardigheden daarmee verdiept.
4. Je kunt presenteren en onderbouwen hoe het ontwerpproces en het project is verlopen en hoe je tot keuzes in uitwerking en methodes bent gekomen.
5. Je toont regie over je proces en de totstandkoming van het werk.
6. Je hebt verschillende verbindingen, perspectieven en expertise opgezocht en de verkregen inzichten ingezet bij de ‘doorontwikkeling’ van je werk.
7. Je gaat professioneel, flexibel en respectvol om met rollen en verantwoordelijkheden in de totstandkoming van de expositie en weet productionele kaders toe te passen (planning, communicatie, begroting, logistiek, presentatie)
8. Je toont de ontwikkeling van een eigen visie op een vakgebied en kan deze toelichten.
Minor What Is Fashion?Aanmelden en toelating
Minor What Is Fashion?

Aanmelden en toelating

Deze minor zit vol, aanmelden is niet meer mogelijk!

Voor wie?

What is Fashion? is bedoeld voor (Nederlands sprekende) studenten van diverse kunst- en ontwerpopleidingen van instellingen in binnen- en buitenland.

Toelatingseisen

We hebben een beperkt aantal plaatsen en we hanteren een matching. We vragen een verzameling met voorbeelden van je werk en een motivatiebrief. Selectie vindt plaats op basis van inzicht in ontwikkeling van je creërende en reflectieve kwaliteiten. Je hebt zin om in de context van mode actief aan de slag te gaan en beeldend te werken. Je werkt op niveau van een hbo-bachelor jaar 3 of 4.


Blijf op de hoogte via onze minor nieuwsbrief
aanmelden minor nieuwsbrief

Deze minor zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk!

Ben je een HKU-student? Kijk dan op de studentportal.

Ben je een student van een andere onderwijsinstelling? Meld je dan aan via Kies op Maat.

Ben je geen HKU-student?
Studenten afkomstig van andere hogescholen worden geselecteerd op basis van een CV, studievoortgangsoverzicht, portfolio en motivatiebrief van 1 A4.

Ben je HKU-student?
Afhankelijk van aan welke school je een opleiding volgt, heb je al dan niet toestemming nodig van je examencommissie. Kijk op de studentenportal of dit voor jou geldt.

Deze minor zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk!
Er is een doorlopende selectie tot begin juni.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact

Blijf op de hoogte via onze minor nieuwsbrief
aanmelden minor nieuwsbrief