Fashion DesignDe studie

Fashion Design

Over de studie

Opleiding
Bachelor of Design
Vorm
Voltijd
School
Design
Graad
Bachelor of Arts
Duur
4 jaar
ECTS
240
Type
Bachelor
Taal
Nederlands
CROHO-code
39111
Locatie(s)
IBB-Laan
E-mail
sz@hku.nl

Welkom bij Fashion Design!

Mode gaat niet alleen om kleding. Het is veel meer dan dat. Mode is intens verbonden met wat er speelt in de maatschappij en de wereld. Bij de studie Fashion Design leer je vrij te experimenteren en te onderzoeken wat mode en ontwerpen voor jou is. Je leert je beeldend uit te drukken en zo de verbinding te leggen tussen wat jij denkt en voelt, en de wereld om je heen. Met jouw ontwerpen vertel je een publiek een verhaal.

De vierjarige voltijdstudie Fashion Design is één van de richtingen van de Bachelor Design.

Fashion Design in het kort

 • Ontwikkel jezelf tot ontwerper van morgen
 • Ontmoetingen met verschillende benaderingen van ontwerpen
 • Kennismaken met uiteenlopende technologieën, technieken, materialen en beeldende middelen
 • Experimenteren in werkplaatsen
 • Vrijheid om als ontwerper je eigen weg te vinden
 • Midden in de samenleving
 • Afwisselend individueel werken, samenwerken en werken met externen in projecten
 • Onderzoeken en maken horen bij elkaar
 • Leren van elkaar in een hechte community

Wanneer is Fashion Design echt iets voor jou?

De studie Fashion Design is iets voor jou als je:
 • Creatief bent, graag dingen maakt en iets wil verbeelden
 • Durft te experimenteren
 • Openstaat voor onderzoek naar wat mode en ontwerpen voor jou kan zijn
 • Nieuwsgierig bent naar wat er in de wereld gebeurt én wat de toekomst brengt
 • Zelfstandig kunt werken en daarbij vanuit jezelf aan de slag gaat

Waarom Fashion Design bij HKU?

 • In goed uitgeruste werkplaatsen kun je aan de slag met uiteenlopende technieken en technologieën die ontwerpers van de toekomst tot hun beschikking hebben. Soms om iets machinaals uit te voeren, soms om te experimenteren. Wanneer zijn materialen, technieken, digitale middelen interessant voor ontwerpers? In ateliers ben je met je eigen werk bezig. Ateliers zijn er om elkaar te ontmoeten, je door het werk van anderen te laten verrassen en je door werkbesprekingen te laten inspireren.

 • Ontwerpers zijn niet in één definitie te vangen. We omarmen diversiteit in werk en in werkwijzen. Rode draad in het werk van ontwerpers is dat ze zich bezighouden met de wereld, en alles wat daarin gebeurt. Ontwerpers denken daarover na, verwonderen zich, en vragen zich af of het ook anders kan. Ze proberen wat uit, gebruiken hun vondsten, onderzoeken al makend, ontwikkelen een eigen manier van werken. Met hun beeldend werk laten ze zien hoe hun persoonlijke kijk op de wereld is.

 • HKU Design biedt kunstonderwijs. Dat betekent dat er alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei van je artistieke kwaliteiten. Gaandeweg je studie leer je jezelf als ontwerper te positioneren. Door de regelmatige werkbesprekingen en ontwikkelgesprekken vorm jij je steeds beter een beeld van jouw ‘ontwerperschap’. Dat kan zijn binnen het vakgebied waar je gestart bent, maar het kan ook zijn dat je meer voelt voor cross-overs of voor nog onbekende paden. Er is niet één vastomlijnde beschrijving van het beroep van een modeontwerper, een productontwerper of een ruimtelijk ontwerper.

 • Je werkt veel samen met andere studenten binnen HKU Design. Onder andere in HKU-brede seminars maak je ook kennis met studenten uit andere vakgebieden van HKU zoals media en beeldende kunst. Je oriëntatie op het werkveld start al in het eerste jaar. Je ontmoet alumni en gastdocenten, en je werkt regelmatig aan vraagstukken en projecten met externe partijen. Tot na je studie kun je terecht bij het Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap.

Fashion DesignWat leer je
Fashion Design

Wat leer je bij ons

Tijdens de studie Fashion Design leer je vrij experimenteren met beeld, je ontwikkelt vaardigheden en technieken en je breidt je kennis over mode, design en ontwerpen uit. Je onderzoekt ruimtelijke vormen, je bekijkt mode als fenomeen van cultuur en oefent om ideeën praktisch uit te werken met beeldende en technische middelen en materialen. Je werkt aan projecten en opdrachten onder begeleiding van docenten die het vakgebied vanuit meerdere perspectieven benaderen. Je ontwikkelt een visie op mode en op ontwerpen en je laat zien - niet per se alleen in kleding, maar ook in andere mediavormen als film, performance of installaties - welk verhaal jij wilt vertellen aan een publiek.

Begeleiding en beoordeling

Er is veel begeleiding en er zijn veel tussentijdse momenten waarop je met docenten, medestudenten en soms ook met externen in gesprek gaat over je werk en je werkwijze. Je leert feedback te geven en op te halen.

In jaar 1 en jaar 2 is er na elk blok een afrondend ontwikkelgesprek. Dan ga je met een commissie in gesprek over je ontwikkeling als ontwerper en de samenhang van je werk. In jaar 3 en jaar 4 zijn deze afrondende gesprekken na elk semester.

Studieverloop

Verkennen

Je werkt aan opdrachten en projecten in verschillende programmaonderdelen. In beeld, designlab, cultuurstudies, ontwerpen en positionering maak je kennis met docenten die je leren spelen en experimenteren met wat ontwerpen kan zijn. Je ontdekt het werken in een creatief proces en hoe je jouw eigen fascinaties en kwaliteiten daarbij kunt gebruiken. Je laat regelmatig je werk zien en oefent in het verwoorden van je manier van werken. Je onderzoeksactiviteiten groeien in relatie met je makerschap. En in blok 4 werk je aan een project waarin alles weer samenkomt.

Verdiepen

Perspectieven
Jaar 2 gaat hier dieper op in doordat je met meer perspectieven op ontwerpen te maken krijgt, complexere vraagstukken en contexten. Ook de rol van gebruikers en publiek neemt toe.

Seminars
In jaar 1 en jaar 2 doe je mee aan HKU-brede seminars waar je kennismaakt met andere richtingen van HKU.

Positioneren


Eigen project
In semester 1 werk je aan een eigen ontwerp- of onderzoeksproject. Je zet hierbij alles in wat je tot nu toe hebt geleerd.

Buitenland
Je kunt er ook voor kiezen om in dit jaar een tijdje in het buitenland te studeren of stage te lopen.

Minor

Je kunt in deze periode ook kiezen voor een minor binnen of buiten HKU.

Expeditie

In het tweede semester onderzoek je welke rol je in de praktijk als ontwerper kan innemen. Je kunt bijvoorbeeld één of meer stages doen bij bedrijven, overheden of bureaus. Of aan externe projecten meedoen en nieuwe werkvelden opzoeken.

Profileren en situationeren


Designproject
We dagen je uit je met je werk te profileren. In het Designproject focus je je geheel op het werk. Je presenteert je project én jouw werkwijze in vormen en met media naar keuze.

En dan naar buiten
Met die ervaringen zet je een stap naar de wereld buiten HKU. Dat noemen we Platform. Je ontwikkelt je werkwijze door en betrekt daarbij externen. Je werkt samen met andere studenten en met docenten als collega’s. Jouw ‘ontwerperschap’ staat centraal.
Connectdagen en Expertcafés
Tijdens Connectdagen en Expertcafés krijg je terugkoppeling, wissel je ervaringen uit en krijg je tips over (re)presentatie, research en ondernemerschap. Platform besluiten we met een publiek festival.

Docenten

 • Sanne Leufkens

 • Karel Bakker
  Nadie Borggreve
  Mona Dekker
  Irene Ennen
  Conny Groenewegen
  Anke Jongejan
  Janne Kromhout
  Stéphanie Mariën
  Chantal Spit
  Bibi Straatman
  Gerrit Uittenbogaard
Fashion DesignWat maak je
Fashion Design

Wat maak je bij ons

Alumni op Dutch Design Week

Jaarlijks laten alumni van Fashion Design hun werk zien op de Dutch Design Week.

Aan het werk!

Na je studie kun je als ontwerper terechtkomen op verschillende plekken. Je gaat zelfstandig of bij een ontwerpbureau aan de slag. Anderen worden conceptontwikkelaar, starten een modelabel of een ander soort onderneming. Je kunt goed communiceren met mode en over mode, en je weet mode als sociaal cultureel fenomeen te duiden.

Het creatieve werkveld is altijd in ontwikkeling. Er ontstaan steeds nieuwe rollen, technieken en activiteiten. Je blijft ook na je studie leergierig. Omdat je je beeldende kwaliteiten kunt inzetten ben je waardevol voor veel maatschappelijke sectoren. Daarmee kun je ook je eigen werkveld creëren.

Of toch verder studeren?

Er zijn talloze masters die na je studie Fashion Design interessant zijn. Zo kent HKU de Master Crossover Creativity, waarin je met studenten van uiteenlopende disciplines veranderingsprocessen leert ontwerpen.
Fashion DesignActueel
Fashion Design

Wat speelt er

Fashion DesignAanmelden en toelating
Fashion Design

Aanmelden en toelating

Toelatingsdata 2024

Er zijn verschillende toelatingsdata gepland. Na je aanmelding ontvang je de toelatingsopdrachten. De toelatingsopdrachten moet je binnen 2 weken na aanmelden aanleveren. Nadat je de toelatingsopdrachten hebt ingeleverd, word je ingedeeld op de eerstvolgende beschikbare toelatingsdatum.

Is er nog plek?

Je kunt je vanaf 1 oktober aanmelden voor de opleiding Fashion Design voor het studiejaar 2024-2025. Houd er rekening mee dat aanmeldingen die na 15 januari binnenkomen alleen een plek kunnen krijgen op basis van beschikbaarheid. Het kan dus gebeuren dat de opleiding toch opeens vol zit.

Vooropleiding

Voor de studie Fashion Design heb je minimaal vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma nodig.

Beoordelingscriteria

Tijdens de selectieprocedure beoordelen we of de opleiding bij je past aan de hand van onderstaande criteria.
  • Maak-gedrag

  • Beeldend werken

  • Gedrevenheid

  • Creatieve uitingen algemeen

  • Persoonlijke affiniteit met beeld, ruimte, materiaal, context en mens
  • Zoekende houding

  • Referentiekader

  • Reflectieve mogelijkheden
  • Open en flexibele houding

  • Nieuwsgierigheid

  • Leerbehoefte
  • Zelfstandig

  • Daadkracht

  • Organisatie gemaakt werk
  • Non-verbale houding

  • Verbale houding

  • Verbeeldende houding
  • Brede belangstelling

  • Maatschappelijke interesse

  • Sociale interesse
  • Samenwerking

  • Enthousiasme voor en affiniteit met vakgebied en werkveld

  • Ervaring in projecten

Selectieprocedure

Aanmelden

Meld je met je DigiD aan via Studielink

Na je aanmelding via Studielink ontvang je de alle informatie over de toelatingsprocedure. De datum van jouw eventuele gesprek ontvang je na het inleveren van de opdrachten.

Toelatingsopdrachten

We vragen je drie opdrachten te uploaden: een vragenlijst, een thuisopdracht en een verzameling van uiteenlopend beeldend werk. Het mag af en niet af werk zijn.

Toelating

De toelatingscommissie gaat jouw opdrachten bekijken en gaat na of er een mogelijke match met de opleiding is en je je competenties verder kunt ontwikkelen. Je wordt dan uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Je kan dan uitleg geven over jouw ontwerpproces, je motivatie en ideeën. Het kan ook zijn dat de commissie geen mogelijkheden ziet, en je niet uitnodigt voor een gesprek. Je bent dan niet toegelaten.


Uitslag

Na het toelatingsgesprek wordt de uitslag binnen 2 weken per mail bekend gemaakt. Je wordt wel of niet toegelaten, of we adviseren je om de Brede Basisopleiding te volgen.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!
 • De bijkomende kosten zijn per student verschillend. Een laptop of computer met bijbehorende software zoals Adobe Creative Cloud (met korting verkrijgbaar via Surfspot) is essentieel tijdens je studie. Bij HKU wordt vooral met Apple gewerkt. Het is handig als je ook een Apple laptop hebt, maar dat is zeker geen vereiste. Verder zijn er een aantal aanraders: het is handig om een Museumkaart en een HKU Cultuurpas aan te schaffen. Daarnaast bepalen de materialen waarmee je werkt en het al dan niet deelnemen aan (buitenlandse) excursies de extra kosten tijdens je studie.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact