Fashion DesignDe studie

Fashion Design

Over de studie

Opleiding:
Bachelor of Design
Vorm:
Voltijd
School:
Design
Graad:
Bachelor of Arts
Duur:
4 jaar
ECTS:
240
Type:
Bachelor
Taal:
Nederlands
Croho-Code:
39111

Welkom bij Fashion Design!

Mode gaat niet alleen om kleding. Het is veel meer dan dat. Mode is intens verbonden met wat er speelt in de maatschappij en de wereld. Bij Fashion Design leer je in je werk de verbinding te leggen tussen jouw fascinaties, wat jij denkt en voelt, en de tijdgeest. Je leert met je werk te laten zien wat mode en ontwerpen kán zijn. Met jouw ontwerpen vertel je een publiek jouw eigen verhaal.

De vierjarige voltijdstudie Fashion Design is één van de richtingen van de Bachelor Design.

Fashion Design in het kort

 • Ontwikkel jezelf tot ontwerper van morgen
 • Ontmoetingen met verschillende benaderingen van ontwerpen
 • Kennismaken met uiteenlopende technologieën, technieken, materialen en beeldende middelen 
 • Experimenteren in werkplaatsen
 • Vrijheid om als ontwerper je eigen weg te vinden 
 • Midden in de samenleving
 • Afwisselend individueel werken, samenwerken en werken met externen in projecten
 • Onderzoeken en maken horen bij elkaar

Wanneer is Fashion Design echt iets voor jou?

De studie Fashion Design is iets voor jou als je:
 
 • Creatief bent, graag dingen maakt en iets wil verbeelden
 • Durft te experimenteren
 • Openstaat voor onderzoek naar wat mode en ontwerpen voor jou kan zijn
 • Nieuwsgierig bent naar wat er in de wereld gebeurt én wat de toekomst brengt
 • Zelfstandig kunt werken en daarbij vanuit jezelf aan de slag gaat

Waarom Fashion Design bij HKU?

 • In goed uitgeruste werkplaatsen kun je aan de slag met uiteenlopende technieken en technologieën die ontwerpers van de toekomst tot hun beschikking hebben. Soms om iets machinaals uit te voeren, soms om te experimenteren. Wanneer zijn materialen, technieken, digitale middelen interessant voor ontwerpers? In ateliers ben je met je eigen werk bezig. Ateliers zijn er om elkaar te ontmoeten, je door het werk van anderen te laten verrassen en je door werkbesprekingen te laten inspireren.

 • Ontwerpers zijn niet in één definitie te vangen. We omarmen diversiteit in werk en in werkwijzen. Rode draad in het werk van ontwerpers is dat ze zich bezighouden met de wereld, en alles wat daarin gebeurt. Ontwerpers denken daarover na, verwonderen zich, en vragen zich af of het ook anders kan. Ze proberen wat uit, gebruiken hun vondsten, onderzoeken al makend, ontwikkelen een eigen manier van werken. Met hun beeldend werk laten ze zien hoe hun persoonlijke kijk op de wereld is.

 • HKU Design biedt kunstonderwijs. Dat betekent dat er alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en groei van je artistieke kwaliteiten. Gaandeweg je studie leer je jezelf als ontwerper te positioneren. Door de regelmatige werkbesprekingen en ontwikkelgesprekken vorm jij je steeds beter een beeld van jouw ‘ontwerperschap’. Dat kan zijn binnen het vakgebied waar je gestart bent, maar het kan ook zijn dat je meer voelt voor cross-overs of voor nog onbekende paden. Er is niet één vastomlijnde beschrijving van het beroep van een modeontwerper, een productontwerper of een ruimtelijk ontwerper.

 • Je werkt veel samen met andere studenten binnen HKU Design. Onder andere in HKU-brede seminars maak je ook kennis met studenten uit andere vakgebieden van HKU zoals media en beeldende kunst. Je oriëntatie op het werkveld start al in het eerste jaar. Je ontmoet alumni en gastdocenten, en je werkt regelmatig aan vraagstukken en projecten met externe partijen. Tot na je studie kun je terecht bij het Expertisecentrum Creatief Ondernemerschap.

Fashion DesignWat leer je
Fashion Design

Wat leer je bij ons

Tijdens de studie Fashion Design leer je vrij experimenteren met beeld, je ontwikkelt vaardigheden en technieken en je breidt je kennis over mode, design en ontwerpen uit. Je onderzoekt ruimtelijke vormen, je bekijkt mode als fenomeen van cultuur en oefent om ideeën praktisch uit te werken met beeldende en technische middelen en materialen. Je werkt aan projecten en opdrachten onder begeleiding van docenten die het vakgebied vanuit meerdere perspectieven benaderen. Je ontwikkelt een visie op mode en op ontwerpen en je laat zien - niet per se alleen in kleding, maar ook in andere mediavormen als film, performance of installaties - welk verhaal jij wilt vertellen aan een publiek.

Begeleiding en beoordeling

Er is veel begeleiding en er zijn veel tussentijdse momenten waarop je met docenten, medestudenten en soms ook met externen in gesprek gaat over je werk en je werkwijze. Je leert feedback te geven en op te halen.

In jaar 1 en jaar 2 is er na elk blok een afrondend ontwikkelgesprek. Dan ga je met een commissie in gesprek over je ontwikkeling als ontwerper en de samenhang van je werk. In jaar 3 en jaar 4 zijn deze afrondende gesprekken na elk semester.

Studieverloop

Verkennen

Je werkt aan opdrachten en projecten in verschillende programmaonderdelen. In beeld, designlab, cultuurstudies, ontwerpen en positionering maak je kennis met docenten die je leren spelen en experimenteren met wat ontwerpen kan zijn. Je ontdekt het werken in een creatief proces en hoe je jouw eigen fascinaties en kwaliteiten daarbij kunt gebruiken. Je laat regelmatig je werk zien en oefent in het verwoorden van je manier van werken. Je onderzoeksactiviteiten groeien in relatie met je makerschap. En in blok 4 werk je aan een project waarin alles weer samenkomt.

Verdiepen

Perspectieven
Jaar 2 gaat hier dieper op in doordat je met meer perspectieven op ontwerpen te maken krijgt, complexere vraagstukken en contexten. Ook de rol van gebruikers en publiek neemt toe.

Seminars
In jaar 1 en jaar 2 doe je mee aan HKU-brede seminars waar je kennismaakt met andere richtingen van HKU.

Positioneren


Eigen project
In semester 1 werk je aan een eigen ontwerp- of onderzoeksproject. Je zet hierbij alles in wat je tot nu toe hebt geleerd.

Buitenland
Je kunt er ook voor kiezen om in dit jaar een tijdje in het buitenland te studeren of stage te lopen.

Minor

Je kunt in deze periode ook kiezen voor een minor binnen of buiten HKU. 
 

Expeditie

In het tweede semester onderzoek je welke rol je in de praktijk als ontwerper kan innemen. Je kunt bijvoorbeeld één of meer stages doen bij bedrijven, overheden of bureaus. Of aan externe projecten meedoen en nieuwe werkvelden opzoeken.

Profileren en situationeren


Designproject
We dagen je uit je met je werk te profileren. In het Designproject focus je je geheel op het werk. Je presenteert je project én jouw werkwijze in vormen en met media naar keuze.

En dan naar buiten
Met die ervaringen zet je een stap naar de wereld buiten HKU. Dat noemen we Platform. Je ontwikkelt je werkwijze door en betrekt daarbij externen. Je werkt samen met andere studenten en met docenten als collega’s. Jouw ‘ontwerperschap’ staat centraal.
 
Connectdagen en Expertcafés
Tijdens Connectdagen en Expertcafés krijg je terugkoppeling, wissel je ervaringen uit en krijg je tips over (re)presentatie, research en ondernemerschap. Platform besluiten we met een publiek festival.

Docenten

 • Nannet van der Kleijn

 • Femke Agema
  Yasmina Ajbilou
  Karel Bakker
  Mona Dekker
  Irene Ennen
  Wim Ewals
  Annette Heinen
  Anke Jongejan
  Iztok Klancar
  Janne Kromhout
  Stéphanie Mariën
  Chantal Spit
  Bibi Straatman
  Jeroen Teunissen
  Marina van Tuikwerd
  Gerrit Uittenbogaard

Fashion DesignWat maak je
Fashion Design

Wat maak je bij ons

Alumni op Dutch Design Week 2019

 
In 2019 lieten alumni van Fashion Design hun werk zien op de Dutch Design Week.

Aan het werk!

Na je studie kun je ontwerper, stylist of conceptontwikkelaar worden. Bij commerciële bedrijven of ontwerpbureaus aan de slag. Sommige afgestudeerden starten ook een modelabel of een ander soort onderneming. En een loopbaan bij een bureau dat trends voorspelt, een pr-bureau of een modetijdschrift kan ook. Je kunt goed communiceren met mode en over mode, en je weet mode als sociaal cultureel fenomeen te duiden.

Het creatieve werkveld is altijd in ontwikkeling. Er ontstaan steeds nieuwe rollen, technieken en activiteiten. Je blijft ook na je studie leergierig. Omdat je je beeldende kwaliteiten kunt inzetten ben je waardevol voor veel maatschappelijke sectoren. Daarmee kun je ook je eigen werkveld creëren.

Of toch verder studeren?

Er zijn talloze masters die na je studie Fashion Design interessant zijn. Zo kent HKU de Master Crossover Creativity, waarin je met studenten van uiteenlopende disciplines veranderingsprocessen leert ontwerpen.
Fashion DesignAanmelden en toelating
Fashion Design

Aanmelden en toelating

Toelatingsdata 2021

De toelatingsdata worden dit najaar bekend gemaakt.

Is er nog plek?

Bekijk op de pagina Aanmelden en Toelating of je je nog kunt aanmelden.

Vooropleiding

Voor de studie Fashion Design heb je minimaal vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma nodig.

Beoordelingscriteria

Tijdens de selectieprocedure beoordelen we of de opleiding bij je past aan de hand van onderstaande criteria.
  • Maak-gedrag

  • Beeldend werken

  • Gedrevenheid

  • Creatieve uitingen algemeen

  • Persoonlijke affiniteit met beeld, ruimte, materiaal, context en mens
  • Zoekende houding

  • Referentiekader

  • Reflectieve mogelijkheden
  • Open en flexibele houding

  • Nieuwsgierigheid

  • Leerbehoefte
  • Zelfstandig

  • Daadkracht

  • Organisatie gemaakt werk
  • Non-verbale houding

  • Verbale houding

  • Verbeeldende houding
  • Brede belangstelling

  • Maatschappelijke interesse

  • Sociale interesse
  • Samenwerking

  • Enthousiasme voor en affiniteit met vakgebied en werkveld

  • Ervaring in projecten

Selectieprocedure

Aanmelden
Meld je met je DigiD aan via Studielink

Na je aanmelding via Studielink ontvang je informatie over de toelatingsprocedure en word je ingedeeld op een toelatingsdag.

Thuisopdracht 
Je maakt thuis een opdracht.

Portfolio
Naar de toelatingsdag neem je jouw beeldend werk mee om te laten zien. Zorg ervoor dat je veel verschillende dingen meeneemt. Dit geldt voor gebruikte materialen en technieken, en de gekozen onderwerpen. Bijvoorbeeld:

 • Schetsboeken(en)
 • Tekeningen
 • Strips
 • Animaties
 • Schilderijen
 • Ruimtelijk werk
We kijken vooral naar je beeldende interesse en mogelijkheden. Meer dan naar je vaardigheden.

Locatie
De toelatingsdag is op onze locatie aan de Ina Boudier-Bakkerlaan 50 in Utrecht.

Toelatingscommissie bekijkt jouw werk
De toelatingscommissie van docenten en studenten kijkt naar je portfolio en thuisopdracht.

Gesprek
Daarna kun je in een gesprek uitleg geven over jouw ontwerpproces, je motivatie en ideeën.

Advies
Op basis daarvan geeft de commissie advies aan de studieleiding over je toelating.

Uitslag
Na de toelatingsdag ontvang je schriftelijk de uitslag.

Je kunt worden toegelaten of afgewezen, of we adviseren je om de Brede Basisopleiding te volgen. Bij de toelating houden we rekening met het aantal beschikbare plaatsen.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!
 • Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijke collegegeld door het Ministerie van OCW vastgesteld op € 2.143.

  Het wettelijke tarief geldt alleen voor studenten afkomstig uit Nederland, een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER*), Zwitserland of Suriname en studenten die voldoen aan de nationaliteitscriteria van WSF 2000.

  (* EER-landen omvatten de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.)
 • Aan de hand van het wettelijke tarief stelt HKU het instellingscollegegeld vast. Studenten die al een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond en studenten van buiten de EER betalen meestal een hoger tarief.

  Mede als gevolg van wettelijke veranderingen zal het instellingscollegegeldtarief voor niet-EER studenten de komende jaren fors kunnen stijgen.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact