Minor Creative Research for ChangeDe minor
Minor
Minor Creative Research for Change
Vorm
Voltijd
School
Creative Transformation
Duur
5 maanden
ECTS
30
Type
Minor
Taal
Nederlands
E-mail
sz@hku.nl

Deze minor in het kort:

 • Ervaar de kracht van makend onderzoek voor complexe vraagstukken
 • Voor studenten die een onderzoek willen verbinden aan een maatschappelijk vraagstuk
 • Krijg een kijkje in de keuken van ontwerpers, kunstenaars en kwalitatieve onderzoekers
AANMELDING GESLOTEN

Verbind je onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken

De geur van je eigen huis als je terugkomt van vakantie, de zachte dekens van je bed, je favoriete plek in je tuin. Je thuis reduceren tot een adres vertelt iemand veel minder over wat dat huis voor jou betekent dan een persoonlijke beleving daarvan. Het zijn vaak zintuigelijke ervaringen die ons helpen om betekenis te geven aan het leven en de wereld om ons heen. Want de complexiteit en rijkdom van het leven zijn niet uit te drukken in taal of cijfers.

Toch kijken we bij complexe vraagstukken meestal naar meetbare, kwantificeerbare zaken. De klimaatcrisis duiden we aan de hand van CO2 uitstoot en het aantal graden dat de aarde kan opwarmen. We managen de toenemende migratie door aantallen vluchtelingen per land te verdelen. Natuurlijk helpen deze cijfermatige benaderingen ons op een technische manier problemen het hoofd te bieden, maar ze volstaan niet om onze blik op de wereld te veranderen. Juist daar ligt een kans voor ontwerpers en kunstenaars.

Wanneer is deze minor echt iets voor jou?

Ontwerpers en kunstenaars kunnen als geen ander uitdrukking geven aan ervaringen. En juist in het onderzoekende gedeelte van een maakpraktijk - in makend onderzoek - werken ze met vormen van kennis die niet in cijfers of soms zelfs woorden zijn te vatten: ervaringskennis, belichaamde kennis, intuïtie. Hierdoor worden deze ervaringen niet alleen beter zichtbaar en deelbaar, ze krijgen in het onderzoek zelf ook (nieuwe) vorm. Zo zet een makend onderzoeksproces altijd aan tot verandering en transformatie. Het verandert onze kijk op de kwestie die onderzocht wordt en stelt ons in staat ons begrip van de wereld, onderlinge relaties en onze verbinding met elkaar en de wereld om ons heen opnieuw te duiden.

Wil jij verschillende creatieve onderzoeksvormen leren beheersen? Doelgroepen beter leren kennen? En jouw kritische denkvermogen vergroten? Dan is deze minor echt iets voor jou.

Waarom zou je deze minor juist bij HKU moeten volgen?

Bij deze minor ga je een halfjaar echt de diepte in met een breed scala aan (creatieve) onderzoeksmethodieken en tools. Bij HKU ligt een sterke nadruk op makersonderzoek. Bovendien ontdek je hier hoe makers, kunstenaars en ontwerpers hun onderzoek in de praktijk brengen.

Praktische informatie

 • Semester 1: september 2023 tot februari 2024
 • Voertaal: Nederlands
 • Aantal contacturen per week: 16
 • Aantal uren zelfstudie per week: 24 (grotendeels individueel)
 • Toetsing: eindvisie op jouw vraagstuk middels een presentatie
Minor Creative Research for ChangeWat leer je?
Minor Creative Research for Change

Wat leer je?

In deze minor zoom je in op de onderzoekende kant van de ontwerp- of kunstenaarspraktijk. Je gaat meer leren over deze manier van werken, experimenteert met verschillende vormen en je leert begrijpen hoe dit kan helpen bij het werken met complexe maatschappelijke vraagstukken.

Inhoud en opbouw

 • Bij de start van de minor kies je zelf een vraagstuk met een maatschappelijke context. Dit vraagstuk is het startpunt van je onderzoek. Onder begeleiding van een coach wordt de vraag aangescherpt.

  Vervolgens ga je aan de slag met het onderzoek. Afhankelijk van het vraagstuk en je eigen ervaringen kies je zelf voor een passende manier om het vraagstuk op een makende manier te onderzoeken.
 • Om op een makende manier te kunnen onderzoeken ontwikkel je bijvoorbeeld performatieve vormen, installaties, participatieve beeldende workshops et cetera. Samen met de coach reflecteer je op de onderzoeksmethodiek en op de soorten kennis die de onderzoeksopzet creëert.
 • De onderzoeksperiodes worden ondersteund door gastlessen van ontwerpers, kunstenaars en gerenommeerde onderzoekers die de studenten meenemen in hun eigen praktijk.
 • Theorielessen bestaan uit onderzoeksvaardigheden, theorie van frame innovation (Kees Dorst) en een korte introductie over wetenschapsfilosofie waarin het verschil wordt geduid tussen kwalitatieve, kwantitatieve en practice based benaderingen (performative paradigm, Brad Haseman & Barbara Bolt). In de praktijkvakken word je ondersteund en geïnspireerd in het werken met verschillende creatieve onderzoeksbenaderingen.
 • Je eindigt de minor met een reframing op het vraagstuk en een beeldende presentatie van het nieuwe frame, waardoor de nieuwe kennis die is ontstaan ook teruggegeven kan worden aan de maatschappij.

Concreet heb jij na afloop:

 • Ervaren wat de kracht is van makend onderzoek voor complexe maatschappelijke vraagstukken
 • Je eigen onderzoekspraktijk als maker versterkt
 • Je handelingsrepertoire als ontwerper of kunstenaar op het gebied van onderzoek doen vergroot
 • Ontdekt welke tools er zijn, wanneer je ze toe kan passen en geleerd om ook eigen tools te ontwikkelen
 • Kennis opgedaan over verschillende methodieken, tools en theorieën, om op een creatieve wijze onderzoek te doen
 • Geleerd om jezelf te positioneren als onderzoeker

Onderzoek, design en een stukje maatschappelijk

Zara Visser nam deel aan de minor Creative Research for Change en ontwikkelde het memory spel 'Oblivion Domi' over dementie, waarmee jij je spelenderwijs verplaatst in de wereld van dementerende ouderen. "Het is een spel om een rode draad te zijn over hoe het is om te leven binnen een gesloten afdeling."

Het memory spel en het hele project eromheen is een perfect voorbeeld van hoe je tijdens de minor te werk gaat. Zara koos dan ook voor de minor o.a. om de onderzoeksvraag. "Ik vond de titel van de minor heel interessant. Je kunt tijdens de minor heel diep op het onderzoek in gaan, maar ook het design en het stukje maatschappelijk onderwerp komen heel mooi samen. He begint met een onderzoeksvraag en daar hou je je dan ook aan vast: je gaat allerlei verschillende kanten op, gastdocenten en daarna ga je veel doen en reflecteren."
Minor Creative Research for ChangeAanmelden en toelating
Minor Creative Research for Change

Aanmelden en toelating

Aanmelding en toelating

De minor is echt iets voor jou als je op een creatieve en makende manier wil leren onderzoeken en jij je graag bezighoudt met maatschappelijke vraagstukken. Herken jij jezelf hierin?

Ingangseisen

Deze minor kun je volgen als je:
 • een bachelor volgt
 • een propedeuse hebt behaald
Tijdens de selectie beoordelen wij of de minor bij je past.

Aanmelding voor komendstudiejaar is inmiddels gesloten.

Ben je een HKU-student? Kijk dan op de studentportal.

Ben je een student van een andere onderwijsinstelling? Meld je dan aan via Kies op Maat.

Ben je geen HKU-student?
Studenten afkomstig van andere hogescholen worden geselecteerd op basis van:
 • Een korte motivatiebrief waarin je beschrijft waarom je graag op een makende manier aan de slag gaat en welke onderwerpen je interessant lijken om te onderzoeken
Ben je HKU-student?
Afhankelijk van aan welke school je een opleiding volgt, heb je al dan niet toestemming nodig van je examencommissie. Kijk op de studentenportal of dit voor jou geldt.

Er is een doorlopende selectie tot begin juni. Let op: Vol = vol!

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact