Een toolbox vol creatieve onderzoeksvormen

Laura Mudde

We verwelkomen een nieuw lid in de familie van Creative Transformation: de minor Creative Research for Change. In september 2022 start de eerste lichting (externe) studenten aan deze minor die vooral focust op verschillende creatieve vormen van onderzoek.
We verwelkomen een nieuw lid in de familie van Creative Transformation: de minor Creative Research for Change. In september 2022 start de eerste lichting (externe) studenten aan deze minor die vooral focust op verschillende creatieve vormen van onderzoek.

Voor wie?

We spreken Laura Mudde over deze minor. Mudde is docent bij HKU en geeft les bij de bachelor Design for Change and Innovation. Bij de nieuwe minor gaat ze coachen en lesgeven.

De minor Creative Research for Change is voornamelijk voor twee soorten studenten aantrekkelijk zijn: studenten die een beeldende (kunst)opleiding doen of (externe) studenten van sociale studies. Mudde: ‘Sowieso voor studenten die geïnteresseerd zijn in het uitdiepen van het onderzoekgedeelte van hun eigen praktijk en die geïnteresseerd zijn in bepaalde inzichten en ervaringen van mensen.


Mudde gaat aan de slag als coach en zal de lessen verzorgen die de context van het onderzoek helder maken. Mudde: ‘Daarnaast zullen er vooral docenten les gaan geven die zelf met allerlei artistieke vormen bezig zijn. Vooral mensen uit het werkveld, die vanuit de praktijk vertellen en doceren.’

Vakken en thema’s

De minor start in september 2022. De opbouw en de precieze opbouw en inhoud van de vakken wordt de komende periode vastgelegd. Onderzoekvaardigheden en de verschillende beeldende en creatieve vormen van onderzoek krijgen een belangrijke plek in het pakket. Daarnaast zijn er vakken als Frame Innovation, speculative design en prototyping.

Onderzoek als rode draad

De rode draad door de minor heen is het doen van onderzoek. Mudde: ‘De studenten krijgen een toolbox aangereikt met verschillende creatieve manieren om een onderzoek aan te vliegen. Ze leren bijvoorbeeld hoe je goed observeert, hoe je meer inzicht krijgt in de ervaringen van iemand anders door samen te gaan maken, en hoe je door ontwerp bepaalde reacties teweeg kunt brengen.’De minor is in het leven geroepen omdat er al langer een groeiende aandacht is voor de onderzoekskant van de ontwerppraktijk. In onze samenleving hebben we te maken met complexe uitdagingen waarvoor creatieve onderzoeksmethodes van waarde kunnen zijn. Bijvoorbeeld in de sociale wetenschappen waar veel vraag is naar alternatieve manieren van onderzoek doen. Mudde: ‘Groepen die niet heel verbaal zijn (zoals kinderen), of onderwerpen die heel moeilijk te verwoorden zijn en die makkelijker zijn te visualiseren: daar is grote behoefte aan.

Tentoonstelling

Aan het einde van de minor wordt er getoetst in fysieke vorm. Mudde: ‘De studenten maken een tentoonstelling, wat het beeldende karakter van de minor benadrukt. We vragen ze ook om de mensen die aan hun onderzoek meededen, te laten kijken naar de tentoonstelling en daar samen een slag in te slaan.‘

Voorbeelden

Hoewel de minor nieuw is, kan Mudde toch al en paar voorbeelden geven van projecten die binnen de minor zullen passen: ‘In de bachelor Design for Change and Innovation hebben ze interessante dingen gemaakt die ik me ook wel kan voorstellen in de minor. Een groep heeft onderzoek gedaan naar hoe gemeentes een stad inrichten: hoe burgers daar een rol inspelen en hoe ontoegankelijk dat eigenlijk is. Toen hebben ze een fysieke installatie gemaakt van een stad en een aantal vragen met keuzes over o.a. parkeerplaatsen en bomen. Iedere keer als iemand iets koos, kwam er een andere projectie op de contouren van die stad, waardoor je heel goed zag waar mensen voor kozen, wat de consequenties van de keuzes waren en hoe de stad eruit kwam te zien.’

Eén ding is zeker: tijdens de minor ga je echt het veld in om onderzoek te doen. Mudde: ‘Het belangrijkste is dat studenten zich beseffen dat ze dit niet in hun eigen kamer kunnen doen: ze moeten echt de wereld in, handen uit de mouwen en erop uit. Onderzoek met mensen, planten en dieren, alles kan: maar het is meer dan alleen jezelf in het proces.