Master Fine ArtDe studie
Opleiding
Master of Arts in Fine Art
Vorm
Voltijd
School
Beeldende kunst
Graad
Master of Arts
Duur
2 jaar
ECTS
120
Type
Master
Taal
Engels
CROHO-code
49114
Locatie(s)
HKU Loods
E-mail
sz@hku.nl

Welkom bij de Master of Fine Art

Ben je kunstenaar, onderzoeker, activist en/of cultureel werker? Heb je een bachelordiploma behaald en ben je geïnteresseerd in eco-socio-culturele contexten? In deze Master ontvouw, verdiep en ontwikkel je culturele, maatschappelijke en/of planetaire participatie en de mogelijkheden ervan.
De studie nodigt uit tot dialoog, ontmoeting en relatie. Onze focus is op het ‘en’ – en niet op het ‘of’, noch op het ‘daarom’ – en wordt gedreven door de urgentie en de toenemende krachten van ecologische, sociale en politieke crises die een onontkoombare uitdaging vormen voor de praktijk van vandaag.

Als team willen we leren ons te oriënteren, weg van het verticale of horizontale, naar het sferische, weg van de gescheiden houding van het oog/de geest naar het lichamelijke, het collectieve, het planetaire. We zijn er zeer mee begaan de problemen, uitdagingen en mogelijkheden van onze tijd bloot te leggen en aan te pakken, en daarbij creatieve krachten te ondersteunen die het leven bevestigen, helen en in stand houden.

‘Cultuur’ en ‘natuur’ zijn geen objectieve, neutrale of waardenvrije begrippen. Ze veranderen voortdurend, ontwikkelen zich, gaan verbindingen aan of verdwijnen, afhankelijk van de meest uiteenlopende factoren, gebeurtenissen en perspectieven. Dit Masterprogramma ondersteunt artistieke onderzoekspraktijken die een bepalende rol hebben in de manier waarop onze opvatting van ‘natuur en cultuur’ kan bijdragen aan een bloeiende solidariteit tussen de hybride samenlevingen op deze aarde.

Als Masterstudent experimenteer je met diverse benaderingen van het artistieke onderzoek dat zich situeert in eco-sociaal-politieke contexten. Je bent gevoelig en kritisch ten aanzien van de sensibiliteiten en effecten van jouw praktijk(en). Door onze open samenwerking, zowel formeel als informeel, en partnerschappen met een reeks internationale en lokale culturele instellingen, vergroten we de mogelijkheden voor contact tussen jou, de kunstacademie en de kunstwereld. Onze aandacht voor geëngageerde, transdisciplinaire samenwerking met de meest uiteenlopende institutionele praktijken helpt bij het begrijpen van jouw artistieke onderzoekspraktijk als een uitdagend en veranderend professioneel veld. We bieden je ook de mogelijkheid je praktijk te (her)positioneren en beter af te stemmen met een passende context voor je werk.

Bezorgd over de veelheid, omvang en reikwijdte van planetaire, koloniale, maatschappelijke, hiërarchische en persoonlijke problemen, moedigen we aan het individualisme en de scheiding van disciplines te overstijgen door samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, wetenschap en cultuur te bevorderen die ondersteunend, inclusief en creatief zijn.

In het kort

 • Een tweejarig voltijds Engelstalig Masterprogramma met een uitgebreid kunstbegrip
 • Diepgaande verkenning van hedendaagse kunstpraktijken en hun eco-sociaal-culturele domeinen
 • Het ontwikkelen, communiceren en delen van standpunten, mogelijkheden en mediatie
 • Focus op een procesmatige dynamiek tussen maken, denken en delen
 • Verkenning van diverse, experimentele en onderling verbonden praktijken, zoals inter-, cross- en transdisciplinariteit, activisme, commoning, community- en worldbuilding
 • Het afstuderen met praktijkgericht artistiek onderzoek en een uitgebreid onderzoeksrapport
 • Voorbereiding op verder onderzoek in de vorm van een PD, PhD, etc.
 • Een internationaal programma, collega's en studieomgeving in een lokaal, levendig en hecht cultureel netwerk
 • Hoogwaardig onderwijs, bekroond met een Gouden Medaille door 'EW beste studies 2022', gekozen uit in totaal 2.273 BA- en MA-studies

Hoe weet je of deze Master iets is voor jou?

Deze master Fine Art is het programma voor jou als:

 • Je beschikt over een bachelordiploma en/of al enkele jaren werkt als praktijkbeoefenaar op bachelor-niveau
 • Je een bijdrage wil leveren en/of ervaring hebt in de politieke domeinen van het maken van kunst en kritisch kijkt naar de eco-sociaal-politieke velden van kunst, cultuur(en), hun invloed en effecten
 • Je ervan houdt om te experimenteren met verschillende benaderingen van kunst en aandacht besteedt aan de relaties tussen dingen, gebaren, planten,m mensen , uitdrukkingen, dieren, wolken, technologieën en praktijken door te onderzoeken, improvisren en leren door te doen
 • Je je artistieke onderzoekspraktijk wil ontwikkelen in relatie tot de discoursen en methodologieën van het masterprogramma en in samenwerking met de ondersteunende structuren ervan
 • Je aan je eigen praktijk werkt in relatie tot de wereld: je bevraagt jouw praktijk en positioneert jezelf ten opzichte van kapitalistische, extractieve, koloniale, racistische, seksistische, patriachale, normatieve, discriminerende, heteronormatieve, elitaire, chronisch oneerlijke en onrechtvaardige structuren; je probeert alternatieven te ontwikkelen en te integrerenin jouw (begrip van) praktijk(en)
 • Jouw praktijken gegenereerd worden door processen van relatie, uitwisseling, actie, maken, bespreken, studeren, onderzoeken en reageren en begrijpt creatief werk als sociaal, politiek en ecologisch gevoelig, aanwezig en actief
 • Je geinteresseerd bent in en uitgedaagd wordt door de institutionele en politiek-culturele context(en) waarin je studeert en werkt
 • Je je gevoeligheden, ideeën en methoden graag deelt met anderen: je graag met en door elkaar denkt en met alles en iedereen samenwerkt; je begrijot jouw praktijk als collectieve kennisontwikkeling in een gesitueerd, tijd- en plaatsgevoelig solidariteitsnetwerk van mensen, geschiedenissen, technologieën en krachten
 • Jouw praktijk een heroriëntatie zoekt van en vanuit het menselijke is en naar relationaliteit, wederkerigheid en verlevendiging
 • Je je bezig houdt met intergenerationeel denken: je beschouwt kosmologieën, geschiedenissen, erfenissen, referenties, zielsverwachten, leven en dood als onderling verbonden en je begrijpt je praktijk niet als een (nieuwe kennisproductie, maar als een continu, gesitueerd proces van kennisontwikkeling
 • Met het idee speelt (collectief, inter- en/of transdisciplinair) onderzoek te doen, eventueel in de vorm van een PD of PhD

Waarom masterprogramma Fine Art bij HKU?

Het masterprogramma Fine Art wordt sinds 2004 aangeboden bij HKU en stond al die jaren bekend als MaHKU. Vanaf september 2017 is het programma in een nieuw jasje gestoken onder de naam HKU masterprogramma Fine Art.

De master Fine Art veelzijdig en afwisselend. Het programma bestaat uit:

 • seminars
 • lange en korte workshops
 • guided walking sessions en gemeenschappelijke maaltijden
 • samenwerking(en) binnen HKU en met andere instellingen, collectieven en (kunst-) gemeenschappen
 • excursies
 • face-to-face gesprekken
 • tutorials

Het masterprogramma is in levendige uitwisseling met het zusterprogramma MA Scenography. Verschillende kunstenaars, cultuurbeoefenaars, activisten, curatoren, ontwerpers en theoretici delen hun kennis, en hun manier van waarnemen en werken.

Enthousiast? Meld je nu aan!

Studie in Cijfers

De studie werd bekroond met een gouden medaille door 'EW beste studies 2022'. Weten hoe de Master of Fine Arts scoort in vergelijking met andere opleidingen?

Ga naar Studie in Cijfers

Master Fine ArtWat leer je
Master Fine Art

Wat leer je bij ons?

Tijdens de studie experimenteer je met artistieke benaderingen die een anker hebben in het sociaal-cultureel veld. Je kijkt met een kritische blik naar vraagstukken over het maken, delen en beleven van kunstuitingen, zoals:

 • Hoe herdefinieer je de opvattingen en omschrijvingen van ‘objecten’?
 • Hoe leiden kunstuitingen tot een verband tussen dingen, ideeën en mensen en doen andere verbanden teniet in een wereld die we nooit helemaal zullen begrijpen?
 • Hoe focussen we ons op wat er echt belangrijk is?
 • Hoe maken we de verbinding met huidige sociaal-politieke strijd?
 • Welke invloed heeft onze achtergrond en persoonlijke ervaring op de beleving? Hoe kunnen we hier vanuit een ander perspectief naar kijken? En hoe dragen we dit beeld over?
 • Wat betekent het om kunstzinnige uitingen vorm te geven met een duidelijke aandacht voor verschil en de sociaal-culturele context?
 • Wat kunnen we leren van feministische, queer, dekoloniale en postkoloniale, Black & Indegenous studies en praktijken met betrekking tot handicaps? En dat terwijl we hun specifieke culturele uitingen en strijd erkennen?
 • Wat zijn de voorwaarden om een andere volgorde van dingen voor te stellen terwijl je een nauwe betrokkenheid bij (artistieke) gemeenschappen oefent?

Focuspunten

Het masterprogramma Fine Art bestaat uit drie focuspunten:
 • Je experimenteert en werkt kritisch vanuit transdisciplinaire praktijken. Je verbetert je vaardigheden, verdiept je in verschillende thema’s en voert discussies over beeldende kunst en de bijbehorende context.
 • Je ontwikkelt een kritische houding tegenover artistieke praktijk en onderzoek. Je leert hoe je een onderzoeksrapport schrijft waarin je nadenkt vanuit je eigen domein in een bredere sociaal-culturele context, waarbij je ook andere inspirerende disciplines betrekt.
 • We vinden het belangrijk om een voortdurend open dialoog te houden over wat we creëren, hoe we dat doen en waarom we dat doen. Interactie staat in de studie centraal. Je werkt samen, presenteert je werk en voert discussies in verschillende (semi-)publieke constellaties met je medestudenten, professionals, en instellingen

Semester 1

Ontwikkelen artistieke praktijk en onderzoek

Je reageert op en werkt met de input, samenwerkingsmethodologieën en ondersteunende structuren vanuit de master.


Artistic writing

Je maakt kennis met allerlei theoretische discoursen.

Semester 2

Ontwikkelen artistieke praktijk en onderzoek

Je houdt je bezig met allerlei transmediale en collaboratieve kunstvormen.

Artistic writing & it's diverse forms

Je focust je op de analyse en productie van onderzoeksconcepten.

Semester 3

In het derde semester ligt de focus op curatoriële reflectie. Je zoekt geschikte manieren om je werk te delen, te presenteren en te verspreiden.

Onderzoeksrapport 1

Je ontwikkelt een kritische houding tegenover het huidige artistieke debat.

Semester 4

Je sluit de studie af met het publiek maken van je eigen werk.

Onderzoeksrapport 2

Je rond het onderzoeksrapport af.

Docenten

Meer informatie over docenten en partners vind je op deze pagina.
 • 2023/2024

  Tiong Ang
  Christina della Giustina
  Nuraini Juliastuti
  Annette Krauss
  Katia Krupennikovà
  Falke Pisano
  Domeniek Ruyters
  Henk Slagers

  Tutor:
  Manju Sharma

  2022/2023

  Tiong Ang
  Christina della Giustina
  Annette Krauss
  Katia Krupennikovà
  Falke Pisano
  Domeniek Ruyters
  Henk Slagers

  Tutor:
  Manju Sharma

 • 2023/2024

  Nikos Doulos
  Aline Hernandez
  Maria Hlavajova
  Nancy Jouwe
  Ieneke Kastelein
  Marianna Takou
  Rolando Vazquez
  Friso Wiersum
  Bart Witte

  2022/2023

  Clara Amaral
  Katayoon Arian
  Aster Arribas
  Clara Balaguer
  Keerthi Basavarajaiah
  Alexis Blake
  Edwina Brennan
  Staci Bu Shea
  Alice Creischer
  Giulia Damiani
  Marianna Dobkowska
  Nikos Doulos
  Sven Engels
  Kateryna Filyuk
  Iliana Fokianaki
  Nikkie Guzman
  Ola Hassanian
  Femke Herregraven
  Mathias Heyden
  Maria Hlavajova
  Nancy Jouwe
  Nuraini Juliastuti
  Alevtina Kakhidze
  Ieneke Kastelein
  Asia Komarova en Txell Blanco / Travelling Farm Museum
  Masha Krasnova-Shabaeva
  Taylor Lemelle
  Sanne Oorthuizen
  Övül Durmusoglu
  Natalia Papeava
  Ilse van Rijn
  Michael van Rosmalen
  Marianna Takou
  Rolando Vazquez
  Friso Wiersum
  Bart Witte

 • 2023/2024

  Gerardo Gomez Tonda
  Minsun Kim
  Julia Petryshena
  Vlada Predelina
  Meshkat Talebi
  Victoria de la Torre
  Karen Vantvelt
  Chun Yao

  2022/2023

  Francisco Baquerizo
  Katayoon Barzegar
  Cara Farnan
  Gerardo Gomez Tonda
  Carina Jansen
  Parvaneh Karim
  Minsun Kim
  Angelina Kumar
  Giorgia Lafaso
  Eliisa Loukola
  Ming LoYuen
  Harriet Morley
  Julia Petryshena
  Victoria de la Torre
  Karen Vantvelt
  Chun Yao
  Julia Yu
  Jinxiao Zhou

Master Fine ArtWat maak je
Master Fine Art

Wat maak je bij ons?

MA Fine Arts op Instagram

Bekijk en beleef het examenwerk van de studenten tijdens Exposure 2020. En bekijk artistieke uitingen en samenwerkingen die voortkwamen uit het masterprogramma op Instagram:

MAFA Community

MAFA community
Het MAFA team ontwikkelt, samen met huidige studenten en alumni, vormen van uitwisseling en wederzijdse ondersteuning die verder gaan dan de tweejarige studie van de master. Het student-docent-alumni initiatief genaamd Mutual Support Platform komt regelmatig bijeen om van gedachte te wisselen en te werken aan projecten die voortkomen uit de behoeften van deze groep. Deze bijeenkomsten omvatten het delen van artistieke praktijken, het uitwisselen van levens- en werkervaringen, bekijken financieringsvoorstellen, andere economische vraagstukken, enz. Twee keer per jaar delen alumni hun ervaringen en hun werk dat ze realiseerden na de master in een grotere publieke setting, tijdens het HKU-Alumni-Café van de HKU Open Dag.

Heb je gestudeerd aan de HKU Master Fine Art en wil je opnieuw in contact komen, mail dan naar ma.fineart@hku.nl

Beroepen

Wat kun je allemaal doen als je bent afgestudeerd? Er zijn veel verschillende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld:

 • je eigen artistieke, curatoriële of ruimtelijke praktijk starten
 • verder studeren en bijvoorbeeld een PhD-onderzoek uitvoeren
 • het onderwijs ingaan en lesgeven in beeldende kunst
 • een combinatie van bovenstaande beroepen uitoefenen

HKU Loods

Het masterprogramma Fine Art volg je in de HKU Loods. Dit is een unieke locatie met lichte, ruime ruimtes in een studiogebouw. De programma’s in de loods worden gegeven in het Engels, maar er worden veel talen gesproken onder studenten en medewerkers.
Master Fine ArtActueel
Master Fine Art

Wat speelt er

Master Fine ArtAanmelden en toelating
Master Fine Art

Aanmelden en toelating

Iets voor jou?

Je kunt je aanmelden voor het masterprogramma Fine Art als je afgestudeerd bent met een bachelordiploma of als je enkele jaren werkzaam bent als praktijkbeoefenaar op bachelorniveau. Het programma wordt in het Engels gegeven.

Belangrijke data

De deadlines voor het uploaden:

 • 7 februari 2024
 • 3 april 2024
 • 5 juni 2024 (alleen voor kandidaten uit EU/EEA landen)

We raden je altijd aan om je op tijd aan te melden. Bij het regelen van een eventuele verblijfsvergunning en geldzaken is er vaak extra tijd nodig.

Is er nog plek?

Je kunt je vanaf 1 oktober 2023 aanmelden voor de opleiding Master Fine Art voor het studiejaar 2024-2025. Houd er rekening mee dat aanmeldingen die na 15 januari binnenkomen alleen een plek kunnen krijgen op basis van beschikbaarheid. Het kan dus gebeuren dat de opleiding toch opeens vol zit.

Meer informatie?

Voor de volledige aanmeldings en toelatingsinformatie in het Engels, klik hier.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!

 • Een laptop of computer is essentieel.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact