Minor Not only DesignDe minor

Minor Not only Design

Over de minor

Minor
Minor Not only Design
Vorm
Voltijd
School
Design
Duur
5 maanden
ECTS
30
Type
Minor
Taal
Nederlands
E-mail
sz@hku.nl

Minor Not only Design in het kort

  • Je leert zoekend en wederkerend ontwerpen
  • Je bent open, nieuwsgierig en geïnteresseerd in het onbekende en onverwachte
  • Je werkt in een studio en krijgt toegang tot al onze werkplaatsen en technische kennis
  • Deze minor wordt aangeboden in semester 1
DEZE MINOR ZIT VOL

Over de studie

In de minor ‘Not Only Design’ van HKU Design bieden we je de kans een half jaar te zoeken naar wat er mogelijk zou zijn als je je eigen vak en werkveld ontwerpend onder de loep neemt.

We bieden je een kleine diverse groep van deelnemers uit verschillende werkvelden, een studio waarin je werkt en toegang tot al onze werkplaatsen en technische kennis. Je wordt in je onderzoek ondersteund door ontwerpers en kunstenaars, maar ook door schrijvers, filosofen, cultureel antropologen, biologen en psychologen.

Je werkt aan je eigen onderzoeksvraag, maar maakt daarbij gebruik van de aanpak zoals we die in HKU Design inzetten; snelle maakexperimenten die voortdurend bevraagd worden op de nieuwe mogelijkheden die ze in zich dragen.

Minor Not only DesignWat leer je
Minor Not only Design

Wat leer je?

Bij de HKU Design werken onze ontwerpers en kunstenaars vanuit een onrustige nieuwsgierigheid naar wat er mogelijk zou zijn als je de regels van je vak of van je werkveld doorbreekt. Nieuwsgierigheid naar wat er gebeurt als je combineert wat niet gecombineerd mag worden. Nieuwsgierigheid naar wat er mogelijk is als je risico durft te nemen, af durft te zien van het gegarandeerde eindresultaat, en erop vertrouwd dat je zoektocht je in ieder geval ergens zal brengen, al is het dan niet waar je eerst dacht uit te komen. Ze bevragen keer op keer hun eigen manier van werken, hun eigen praktijk om zo tot vernieuwing te komen. Dat doen ze kijkend, onderzoekend, lezend, denkend en vooral makend.

In de minor ‘Not Only Design’ bieden we jou de kans een half jaar die onrustige nieuwsgierigheid de kans te geven. Een antwoord te vinden op de vraag wat er mogelijk wordt als je je eigen vak of werkveld ontwerpend onder de loep neemt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze minor heb je geleerd hoe je in jouw vakgebied op een onderzoekende ontwerpende manier je eigen werkveld kunt benaderen.

Je hebt je ontwerp-inzichten en technieken eigen gemaakt, theoretische inzichten opgedaan, maar vooral geleerd om het intuïtieve experiment aan te gaan en daarbij te vertrouwen op je ontwerpende vermogen.

Toetsing en beoordelingscriteria

Er wordt alleen getoetst op participatie en het aangaan van het proces zoals zichtbaar gemaakt in een portfolio en (beeldend) onderzoeksverslag.

Het portfolio en (beeldend) onderzoeksverslag documenteert een reeks ontwerpexperimenten en de reflectie daarop in hun onderlinge samenhang. De ontwerpexperimenten mogen allemaal mislukt zijn, maar de aanpak (en de reflectie op die aanpak) getuigt van een ontwerpende en experimentele attitude.

Minor Not only DesignAanmelden en toelating
Minor Not only Design

Aanmelden en toelating

Voor wie?

De Minor Not only Design is bedoeld voor studenten van diverse kunst- en ontwerpopleidingen van instellingen in binnen- en buitenland.

We nodigen nadrukkelijk studenten van buiten de kunsthogescholen uit om een half jaar kennis te maken met onze benadering van zoekend en wedekerig ontwerpen. En dan denken we aan iedereen; van studenten verpleegkunde of biologen tot aan theoretisch natuurkundigen, kortom aan iedereen die deze onrustige nieuwsgierigheid kent, en deze een kans wil geven.

Toelatingseisen

Je werkt op het niveau van een hbo bachelor jaar 3 of 4. We nodigen iedereen uit voor een gesprek waarin we samen jouw onrustige nieuwsgierigheid onder woorden brengen.

Selectie op basis van nieuwsgierigheid, open mind, neiging tot out-of-the-box denken en de bereidheid om in een studio-setting begeleid te worden, d.w.z. in ieder geval vier dagen op locatie aanwezig te zijn.

Aanmelden is niet meer mogelijk, deze minor zit vol.

Ben je een HKU-student? Kijk dan op de studentportal.
Ben je een student van een andere onderwijsinstelling? Meld je dan aan via Kies op Maat.
Ben je geen HKU-student?
We nodigen iedereen uit voor een gesprek waarin we samen jouw onrustige nieuwsgierigheid onder woorden brengen. Bij te veel aanmeldingen wordt er geselecteerd op basis van een CV, studievoortgangsoverzicht portfolio en motivatiebrief van 1 A4.

Ben je HKU-student?
Afhankelijk van aan welke school je een opleiding volgt, heb je al dan niet toestemming nodig van je examencommissie. Kijk op de studentenportal of dit voor jou geldt.

Er is een doorlopende selectie tot begin juni. Let op: Vol = vol!

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact