Minor Not only DesignDe studie

Over de studie

Opleiding:
Minor Not only Design
Vorm:
Voltijd
School:
Design
Duur:
5 maanden
ECTS:
30
Type:
Minor
Taal:
Nederlands

Minor Not only Design in het kort

 • Je leert zoekend en wederkerend ontwerpen.
 • Je bent open, nieuwsgierig en geïnteresseerd in het onbekende en onverwachte
 • Je houdt ervan je 'uitspraak' een materiele vorm te geven
 • Je werkt in deze minor zelfstandig en onder eigen regie
 • Deze minor wordt aangeboden in semester 1

Over de studie

In de Minor Not Only Design leer je zoekend en wederkerend ontwerpen. Je vindt bij HKU Design geen formules of stappenplannen die tot gegarandeerd succes leiden. We vragen iedere keer weer een zo open mogelijke houding ten aanzien van een vraagstuk. Je ontdekt een zo breed mogelijk palet van technieken en je hebt zo veel mogelijk contact met de betrokkenen gedurende het maak- en ontwerpproces. 
 
De Minor Not only Design is uit twee delen opgebouwd die in de loop van de minor steeds meer samen zullen vallen:
 1. In het eerste deel kies je een plek op de wereld, die je spannend of interessant vindt. Je gaat op die plek, in die plek, naar die plek, vanuit die plek onderzoek doen. Niet alleen makend, niet alleen online, maar vooral door contact te maken met mensen ‘ter plekke’.
   
 2. Daarnaast start je een ontwerptraject. Dat project kan voortkomen uit het onderzoek naar de ‘plek’, maar ook een bestaande fascinatie betreffen. Dit project moet een relatie hebben of krijgen met de gekozen plek op de wereld, maar hoe die relatie er uit gaat zien moet je zelf beslissen (en deze mag uiteraard veranderen in de loop van de minor).
Minor Not only DesignWat leer je
Minor Not only Design

Wat leer je?

In de Minor Not only Design baseer je je in het ontwerptraject op de vier karakteristieken die Tim Ingold aan antropologisch artistiek onderzoek toekent: genereus, vergelijkend, kritisch en ‘open-ended.
 • Kritisch betekent geen genoegen nemen met de wereld zoals die zich aan ons aandient.
 • Vergelijkend vanuit het bewustzijn dat er meerdere wegen zijn in de zoektocht naar en in die wereld.
 • Open-ended omdat iedere stap nieuwe mogelijkheden aan ons openbaart die serieus genomen moeten worden.
 • Genereus vanuit het besef dat het zoeken altijd een kwestie is van geven en nemen.
 
Begeleiding in deze minor is anders georganiseerd dan je waarschijnlijk gewend bent. Iedere student stelt een panel samen van ‘anderen’, en ontwikkelt het eigen project in interactie met dat panel. In jouw panel zitten in ieder geval locals van de gekozen plek, maar ook medestudenten of docenten, experts en coaches. Minimaal één van de panelleden is een HKU-docent, maar in welke rol deze docent wordt geplaatst, beslist je zelf. Zo bouw je dat panel op gedurende de loop van het semester door iedere twee weken zich af te vragen welke ‘anderen’ nu nodig zijn.
 
Je werkt in deze minor zelfstandig en vooral onder eigen regie, maar hebt wel veel contactmomenten. We streven ernaar in ieder geval een avond per week een free-space-achtige ontmoeting te organiseren waarin alle deelnemers aan de minor in onderling gesprek zijn.
 

Leerdoelen

1. Zelfstandig een ontwerp- of onderzoekstraject opzetten en tot een presentatie uitwerken.
2. Eerder opgedane kennis, vaardigheden en attitudes integreren in je eigen project.
3. Jouw persoonlijke fascinatie zelfstandig in het ontwerpproces vormgeven.
4. Ontmoetingen organiseren die jou verder helpen je (onderzoeks-)project te realiseren.
5. Reflecteren op je proces en zo nodig bijsturen.
6. Over je keuzes communiceren.
7. De betekenis van het project voor jouw positie in je vakgebied en werkdomein laten zien.
 

Toetsing

Je houdt een presentatie, levert documentatie van onderzoek en voert een gesprek met je zelf samengestelde begeleidingspanel. Dit panel bestudeert de documentatie, bekijkt de eindpresentatie, en bespreekt de betekenis van het project voor de positie in vakgebied en werkdomein. Het project wordt afgerond met een cijfer.
 

Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria worden halverwege het traject aan de hand van de leerdoelen met het begeleidende panel vastgesteld, en aan het eind van het traject door het begeleidende panel getoetst.
 
Minor Not only DesignActueel
Minor Not only Design

Wat speelt er

Minor Not only DesignAanmelden en toelating
Minor Not only Design

Aanmelden en toelating

Herken jij jezelf in de volgende punten?

Meld je dan aan! 
 
Je bent open, nieuwsgierig en vooral geïnteresseerd in het onbekende en onverwachte. Je waagt je aan nieuwe vraagstukken en je vindt het inspirerend om jezelf te verhouden tot de gedachten, visies, werkwijzen en rollen van anderen om zodoende je eigen positie te vinden. In deze minor krijg je de kans om in interactie met anderen van idee tot uitwerking jouw kijk op een vraagstuk te ontwikkelen. Je houdt ervan je 'uitspraak' een materiele vorm te geven.
 
De Minor Not only Design is bedoeld voor studenten van diverse kunst- en ontwerpopleidingen van instellingen in binnen- en buitenland. We dagen ook studenten uit heel andere opleidingen (hbo of universitair) uit om een half jaar kennis te maken met onze benadering van zoekend en wederkerig ontwerpen. Iedereen is welkom. Je werkt op het niveau van een hbo bachelor jaar 3 of 4.
 
De minor is een regulier keuzeprogramma aangeboden door HKU Design; aan het project zullen in ieder geval ook derdejaars studenten Product Design deelnemen.
Meld je aan voor de Minor Not only Design via Kies op Maat

Ben je HKU-student? Meld je dan aan via Osiris. Kijk voor meer informatie op de studentportal.

Let op: Deze minor wordt aangeboden in semester 1.
Ben je geen HKU-student?
Studenten afkomstig van andere hogescholen worden geselecteerd op basis van een CV, studievoortgangsoverzicht portfolio en motivatiebrief van 1 A4.

Ben je HKU-student?
Afhankelijk van aan welke school je een opleiding volgt, heb je al dan niet toestemming nodig van je examencommissie. Kijk op de studentenportal of dit voor jou geldt.
Er is een doorlopende selectie tot aan de aanmelddeadline. Kijk voor belangrijke data op Kies op Maat

Ben je HKU-student? Meld je dan aan via Osiris. Kijk voor meer informatie op de studentportal.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact