Minor Not only DesignDe minor

Minor Not only Design

Over de minor

Minor
Minor Not only Design
Vorm
Voltijd
School
Design
Duur
5 maanden
ECTS
30
Type
Minor
Taal
Nederlands
E-mail
sz@hku.nl

Minor Not only Design in het kort

  • je leert onderzoekend ontwerpen door middel van maakexperimenten
  • je werkt vanuit een open blik, nieuwsgierigheid en interesse in het onbekende en onverwachte
  • je werkt in een studio en krijgt toegang tot al onze werkplaatsen en technische kennis en vaardigheden
  • deze minor wordt aangeboden in semester 1 (1 sept. 2024 - 1 februari 2025)
DEZE MINOR ZIT VOL!

Over de studie

In de minor ‘Not Only Design’ bieden we je de kans een half jaar te zoeken naar wat er mogelijk zou zijn als je je eigen vak en werkveld ontwerpend onder de loep neemt.

We bieden je een kleine diverse groep van deelnemers uit verschillende werkvelden (ook uit opleidingen buiten HKU), een studio waarin je werkt en toegang tot al onze werkplaatsen en technische kennis. Je wordt in je onderzoek ondersteund door ontwerpers en kunstenaars, maar we brengen je (waar nodig) ook in contact met schrijvers, filosofen, cultureel antropologen, biologen en psychologen.

Je werkt aan je eigen onderzoeksvraag, maar maakt daarbij gebruik van de aanpak zoals we die in HKU Design inzetten; snelle maakexperimenten die voortdurend bevraagd worden op de nieuwe mogelijkheden die ze in zich dragen
Minor Not only DesignWat leer je
Minor Not only Design

Wat leer je?

Bij HKU Design werken onze ontwerpers en kunstenaars vanuit een onrustige nieuwsgierigheid naar wat er mogelijk zou zijn als je de regels van je vak of van je werkveld doorbreekt. Nieuwsgierigheid naar wat er gebeurt als je combineert wat niet gecombineerd mag worden. Nieuwsgierigheid naar wat er mogelijk is als je risico durft te nemen, af durft te zien van het gegarandeerde eindresultaat, en erop vertrouwd dat je zoektocht je in ieder geval ergens zal brengen, al is het dan niet waar je eerst dacht uit te komen. Ze bevragen keer op keer hun eigen manier van werken, hun eigen praktijk om zo tot vernieuwing te komen. Dat doen ze kijkend, onderzoekend, lezend, denkend en vooral makend.

In de minor ‘Not Only Design’ bieden we je de kans een half jaar die onrustige nieuwsgierigheid de vrije loop te geven. Een antwoord te vinden op de vraag wat er mogelijk wordt als je je eigen vak of werkveld ontwerpend onder de loep neemt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze minor heb je geleerd hoe je in jouw vakgebied op een onderzoekende ontwerpende manier je eigen werkveld kunt benaderen. 

Je hebt je ontwerp-inzichten en technieken eigen gemaakt, theoretische inzichten opgedaan, maar vooral geleerd om het intuïtieve experiment aan te gaan, daarop te reflecteren en te vertrouwen op je ontwerpende vermogen.

Afronding en beoordelingscriteria

Er wordt beoordeeld op participatie en op het aangaan van een werkproces, zoals zichtbaar gemaakt in een portfolio en een (beeldend) onderzoeksverslag. Het portfolio en het (beeldend) onderzoeksverslag documenteren een reeks ontwerpexperimenten en de reflectie daarop in hun onderlinge samenhang. De ontwerpexperimenten mogen allemaal mislukt zijn, maar de aanpak (en de reflectie op die aanpak) getuigt van een ontwerpende en experimentele attitude. 
De minor wordt afgerond met een heel of half cijfer.

Minor Not only DesignAanmelden en toelating
Minor Not only Design

Aanmelden en toelating

Deze minor is vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Voor wie?

Not only Design is bedoeld voor studenten van diverse kunst- en ontwerpopleidingen van instellingen in binnen- en buitenland. Maar we nodigen ook nadrukkelijk derde- of vierdejaars studenten uit van buiten het kunstonderwijs om een half jaar kennis te maken met onze benadering van onderzoekend ontwerpen. En dan denken we aan iedereen die de genoemde onrustige nieuwsgierigheid kent, en deze een kans wil geven.

Toelatingseisen

We hebben een beperkt aantal plaatsen en we hanteren een matching. We nodigen iedereen uit voor een gesprek waarin we samen jouw onrustige nieuwsgierigheid onder woorden brengen.
Selectie vindt plaats op basis van nieuwsgierigheid, open mind, neiging tot out of the box denken en bereidheid om in een studio-setting met begeleiding te werken, en in ieder geval vier dagen op locatie aanwezig te zijn. Je bent echt in staat zelf de regie te nemen over je proces. Je werkt op niveau van een hbo-bachelor jaar 3 of 4.

Deze minor zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk!

Ben je een HKU-student? Kijk dan op de studentportal.
Ben je een student van een andere onderwijsinstelling? Meld je dan aan via Kies op Maat.
Ben je geen HKU-student?
We nodigen iedereen uit voor een gesprek waarin we samen jouw onrustige nieuwsgierigheid onder woorden brengen. Bij te veel aanmeldingen wordt er geselecteerd op basis van een CV, studievoortgangsoverzicht portfolio en motivatiebrief van 1 A4.

Ben je HKU-student?
Afhankelijk van aan welke school je een opleiding volgt, heb je al dan niet toestemming nodig van je examencommissie. Kijk op de studentenportal of dit voor jou geldt.

Deze minor zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact

Blijf op de hoogte via onze minor nieuwsbrief
aanmelden minor nieuwsbrief