Minor Spatialisation DesignDe minor

Minor Spatialisation Design

Over de minor

Minor
Minor Spatialisation Design
Vorm
Voltijd
School
Design
Duur
5 maanden
ECTS
30
Type
Minor
Taal
Nederlands
E-mail
sz@hku.nl

Minor Spatialisation Design in het kort

 • Je werkt aan een onderzoeks- en ontwerpproject in het ruimtelijke domein.
 • Je werkt vanuit een open blik, nieuwsgierigheid en interesse in het onbekende en onverwachte.
 • Je werkt in een studio en krijgt toegang tot al onze werkplaatsen en technische kennis en vaardigheden.
 • Deze minor wordt aangeboden in semester 1 (1 sept. 2024 - 1 februari 2025).
AANMELDEN VIA KOM

Over de studie

In deze ontwerpminor van HKU Design werk je aan je eigen ontwerpvraag in het ruimtelijke domein. Je ontwikkelt een idee of visie over een zelfgekozen kwestie en je manifesteert deze in fysiek werk.
Jouw eigen ontwerpbenadering en schaalniveau staan centraal. Makend en onderzoekend kom je tot een uitspraak. Dit doe je zelfstandig onder eigen regie, met begeleiding door het docententeam en je klasgenoten.

Dit integrale project kent een structuur van onderdelen als: verwoorden, verbeelden, ontwerpen en zelfstandig werken. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten binnen en buiten de academie, feedbackbesprekingen en consultaties bij begeleidende docenten, (ook externe) experts en klasgenoten.
Minor Spatialisation DesignWat leer je
Minor Spatialisation Design

Wat leer je?

 • Je zoekt een onderwerp of een fascinatie waar jij je voor langere tijd in wil verdiepen.
 • Je verkent stand van zaken met betrekking tot de opgave en de situatie. Wat is er al? Wie is de doelgroep en wat zijn betrokken partijen? Materialiseren en ruimtelijk maakonderzoek zijn een dragende basis in deze verkenning.
 • Je analyseert en onderzoekt vanuit de ruimtelijke context jouw onderwerp. Met welke fysieke, materièˆle, technische eisen moet jij rekening houden en met welke emotionele, menselijke of sociale factoren?
 • Je gaat ontwerpeisen stellen aan de hand van bevindingen: wat wil je bereiken met je project en welke ruimtelijke ingrepen wil je doen? Hierin schuilt jouw eigen signatuur en jouw keuze voor een bepaalde kwaliteit.
 • Je onderzoekt verschillende opties in conceptvorm: wat zijn de gevolgen van je ingreep en hoe zijn die te verbeelden? Door middel van ruimtelijke vormstudies, literatuuronderzoek, externe workshop krijgt jouw proces vorm. Dit documenteer je in een proces- of logboek.
 • Deze minor rond je af met een tentoonstelling in combinatie met een gesprek waarin je jouw ontwerp presenteert. Aan de hand van je proces- of logboek licht je je werkproces toe en het essay dat je hebt geschreven.

Leerdoelen

Aan het eind van deze minor kun je:
 1. Zelfstandig een ontwerpproject opzetten en een ontwerpproces vormgeven in het ruimtelijke domein en tot een presentatie uitwerken.
 2. Onderzoekend en makend werken en tot een uitspraak komen.
 3. Je eigen ontwerpmogelijkheden en -werkwijzen benoemen en ontwikkelen.
 4. De gevolgen van een ingreep onderzoeken, benoemen en verbeelden.
 5. Referentieprojecten en oplossingen of experimenten van andere ontwerpers in verschillende disciplines zoeken en de betekenis daarvan voor jouw project benoemen.
 6. Reflecteren op je eigen werkproces en dat met anderen bespreken.
 7. Samenwerken waar je dat wenselijk acht
 8. De betekenis van het project voor jouw positie in je vakgebied en werkdomein laten zien.

Toetsing

Je houdt een presentatie, levert documentatie van onderzoek en voert een gesprek met een commissie. De beoordelende commissie bestudeert de documentatie, bekijkt de eindpresentatie, en bespreekt de betekenis van het project voor de positie in vakgebied en werkdomein van elk van de studenten.

Afronding en beoordelingscriteria

Deze minor rond je af met een tentoonstelling in combinatie met een gesprek waarin je jouw ontwerp presenteert. Je licht het essay toe dat je hebt geschreven en je werkproces aan de hand van je proces- of logboek.
De beoordelende commissie bestudeert de documentatie, bekijkt de tentoonstelling, en bespreekt met studenten de betekenis van het project voor de positie in eigen vakgebied en werkdomein van elk van de studenten.

In algemene zin geldt het volgende:
1. Je presenteert en onderbouwt overtuigend wat je met het project wilde bereiken, het ontwerpproces en je eigen keuzes in uitwerking en methodes.
2. Je bent tot een uitspraak gekomen en toont regie over de totstandkoming daarvan.
3. Je laat zien dat je verschillende verbindingen hebt gelegd en expertise hebt gezocht, en verkregen inzichten integraal in je project hebt ingezet.
4. Je hebt onderzoekend gewerkt en doordachte keuzes gemaakt op grond van onderzoek.
5. Je laat zien wat het project betekent voor jouw rol en werkhouding.

Je cijfer voor de minor wordt afgerond op een half of heel punt.
Minor Spatialisation DesignAanmelden en toelating
Minor Spatialisation Design

Aanmelden en toelating

Voor wie?

Spatialisation Design is bedoeld voor studenten van diverse kunst- en ontwerpopleidingen van instellingen in binnen- en buitenland. Heb je een zekere affiniteit met ruimtelijk werken, dan ben je van harte welkom.

Toelatingseisen

We hebben een beperkt aantal plaatsen en we hanteren een matching. We vragen een verzameling met voorbeelden van de projecten waaraan je hebt gewerkt en een motivatiebrief. Selectie vindt plaats op basis van inzicht in de match met de minor en in wat je wilt ontdekken en doen in het ruimtelijke domein. Je wil actief aan de slag gaan en kan zelfstandig werken. Je werkt op niveau van een hbo-bachelor jaar 3 of 4.

Ben je een HKU-student? Kijk dan op de studentportal.

Ben je een student van een andere onderwijsinstelling? Meld je dan aan via Kies op Maat.

Ben je geen HKU-student?
Studenten afkomstig van andere hogescholen worden geselecteerd op basis van een cv, studievoortgangsoverzicht, portfolio en motivatiebrief van 1 A4, waaruit een match met de beschrijving van de minor blijkt.

Ben je HKU-student?
Afhankelijk van aan welke school je een opleiding volgt, heb je al dan niet toestemming nodig van je examencommissie. Kijk op de studentenportal of dit voor jou geldt.

Er is een doorlopende selectie tot begin juni. Let op: Vol = vol!

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact

Blijf op de hoogte via onze minor nieuwsbrief
aanmelden minor nieuwsbrief