Minor Experience DesignDe studie
Vorm:
Voltijd
School:
Kunst en Economie
Duur:
5 maanden
ECTS:
30
Type:
Minor
Taal:
Nederlands

Vanwege het bereiken van het maximaal aantal aanmeldingen is het helaas niet meer mogelijk om je voor aankomend semester voor deze minor in te schrijven. Hou de pagina in de gaten voor mogelijke nieuwe aanmelddata.

De Minor Experience Design in het kort

 • leer hoe je betekenisvolle ervaringen ontwerpt, realiseert en organiseert
 • Werk vanuit iteraties en prototypes
 • Onderwijsperiode: september tot februari (semester 1)
 • Lessen gegeven in het Nederlands

Wanneer is de minor Experience Design echt iets voor jou?

Zoek jij als maker, ontwerper of creatieve professional naar manieren om mensen echt te raken? Tijdens de minor Experience Design leer je hoe je betekenisvolle ervaringen en belevenissen kunt ontwerpen, organiseren en realiseren. We organiseren ons als een sociaal betrokken creatief bureau waarin we samenwerken aan uitdagende vragen en je tegelijkertijd werkt aan een eigen portfolio waarin je laat zien hoe jij in de wereld staat.

Je komt in aanmerking als je een bachelorstudie volgt in een sociale, creatieve of economische richting.

Praktische informatie

 • Verplichte contacturen per week: 7,5
 • Onderwijs in de vorm van excursies, projectwerk, hoorcolleges en werkcolleges
 • Toetsing: individueel portfolio en mondelinge assessments
Minor Experience DesignWat leer je
Minor Experience Design

Wat leer je bij ons?

De minor is opgedeeld in drie fases
 1. In de eerste fase ontwikkel je je eigen positie als maker, ontwerper of creatieve professional en onderzoek je - samen met anderen - je eigen doelen en uitgangspunten. Vervolgens kies je samen een vorm (als creatief bureau, als werkplaats, atelier of als …) waarin je effectief kunt samenwerken. 
 2. In de tweede fase onderzoek je zelf gekozen inhoudelijke thema’s (vanuit bijvoorbeeld kunst, cultuur, duurzaamheid, leren en samenleven) en kom je tot eerste ideeën over mogelijke oplossingen. Je maakt connecties met andere partijen om je eigen netwerk te versterken. 
 3. In de derde fase ga je een ervaring ontwerpen en realiseren. Je presenteert tenminste een ‘proof of concept’ van het idee of concept dat je vanuit de eerdere fases hebt ontwikkeld.
In elke fase werk je vanuit iteraties en prototypes. Je past in elke fase de kennis uit de vakgebieden (design thinking, waarde-creatie, mediacontext, projectmanagement en branding) direct toe in het ontwerpen. Je werkt daarbij samen met je medestudenten maar in alle gevallen blijf je scherp op dat wat jij als onderdeel van verschillende teams hebt bijgedragen. Je werkt immers aan een eigen portfolio!

Concreet kun jij na afloop:

 • in teamverband een organisatievorm (zoals een creatief bureau) opzetten waarin op effectieve en actieve wijze wordt gewerkt aan (hogere) doelen en ambities;
 • via iteraties en prototyping ervaringen ontwerpen die leiden tot een nieuw perspectief op een vraagstuk;
 • gemaakte keuzes in het ontwerpproces onderbouwen vanuit de verschillende rollen (onderzoeker, maker, ontwerper) die horen bij de experience designer;
 • eigen ambities, principes en uitgangspunten als maker, ontwerper en/of creatieve professional (de experience designer) helder verwoorden en beargumenteren;
 • op basis van inzichten uit het onderzoek, (media)vormen en ontwerpen creëren waarmee externe partijen affectief betrokken, geïnspireerd en/of geactiveerd worden;
 • de kennisgebieden (design thinking, branding, media, waarde creatie en projectmanagement) effectief toepassen in het ontwerpen van ervaringen.

Lesvormen

Excursies:
- Bezoek exposities, lezingen, evenementen etc.

Hoorcolleges:
- Kennisgebieden projectmanagement, waardecreatie, branding, media & context, Design Thinking, onderzoek

Project gestuurd onderwijs:
- Realiseren van een eigen ontwerp (in groepsverband)
- Een bijdrage leveren aan de andere lopende vraagstukken/projecten

Werkcolleges:
- Feedbackcollege: feedback aan de hand van de Das Arts feedbackmethode
- Inspiratie, instructie en zelfstandig werken aan opdrachten en projecten
- Seminar: studenten delen kennis met medestudenten en docenten

Toetsing

Tijdens de minor werk je aan je eigen portfolio. Daarin neem je al het werk waaraan jij een actieve bijdrage hebt geleverd (alleen of in groepsverband) op. De drie fases worden afgesloten met een assessment waarin je aan de hand van het portfolio je eigen leren kunt onderbouwen. Het portfolio wordt aan het einde van de minor ingeleverd. Er zijn dus vier toetsen: drie mondelinge assessments en het ingeleverde portfolio.

Minor Experience DesignAanmelden en toelating
Minor Experience Design

Aanmelden en toelating

De minor is wat voor jou als je:
 • een bachelorstudie volgt in het sociale, creatieve of economische domein
 • je propedeuse hebt behaald

Tijdens de selectie beoordelen we of de minor bij je past.

Beoordelingscriteria

Voor de toelatingsprocedure vragen we je om een aantal dingen aan te leveren:
 • Een korte motivatiebrief
 • Een bondig cv
 • Eventueel aanwezig werk
Daarna voer je een telefonisch toelatingsgesprek met de coördinator van de minor. Na afloop van dit gesprek hoor je of je bent toegelaten.
Vanwege het bereiken van het maximaal aantal aanmeldingen is het helaas niet meer mogelijk om je voor aankomend semester voor deze minor in te schrijven. Hou de pagina in de gaten voor mogelijke nieuwe aanmelddata.
Verstuur je motivatiebrief, cv en eventueel eigen werk. In je motivatiebrief vertel je over jouw interesses en leerdoelen.
De laatste stap is een telefonisch toelatingsgesprek met de coördinator van de minor. Na afloop hoor je of je bent toegelaten.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Telefoon: 030 - 2091540
E-mail: sz@hku.nl