Minor International ArtsDe studie
Vorm:
Voltijd
School:
Kunst en Economie
Duur:
5 maanden
ECTS:
30
Type:
Minor
Taal:
Nederlands

Minor International Arts in het kort

 • Leer alles over internationaal kunst- en cultuurmanagement
 • Inclusief unieke buitenlandervaring van 2 tot 12 weken
 • Werk samen in multidisciplinaire teams
 • Ontwerp oplossingen voor internationaal vraagstuk van een culturele organisatie

Wanneer is de minor International Arts echt iets voor jou?

Werk je graag samen met andere vakgebieden? En houd je wel van een uitdaging met een buitenlands en cultureel karakter? Dan is deze minor echt iets voor jou! Deze minor biedt een uitzonderlijke voorbereiding op cultureel werken en onderzoekend denken in de geglobaliseerde wereld van nu. Samen met studenten van uiteenlopende studierichtingen vertrek je naar het buitenland om oplossingen te ontwerpen voor een internationaal vraagstuk van een culturele organisatie.

Praktische informatie

 • Onderwijsperiode: september tot februari (semester 1) of februari tot juli (semester 2)
 • Lessen gegeven in het Nederlands
 • Verplichte contacturen per week: 20
 • Uren zelfstudie per week: 30 (waaronder teamwerk)
 • Toetsing: eindproject met eindpresentatie en verslag
Minor International ArtsWat leer je
Minor International Arts

Wat leer je bij ons?

In deze minor werk je samen met partners uit de creatieve en culturele sector. Je werkt aan internationale projecten, in opdracht van een organisatie of overheidsinstantie. Dit vraagstuk komt uit één van de volgende vakgebieden: media, muziek, design, mode, theater, games en interactie, fine art of events.

In de eerste vijf weken maak je kennis met alle aspecten van het internationale kunst- en cultuurmanagement. Je volgt colleges over projectmanagement en professionele identiteit, ontwerpgericht onderzoek en interculturele communicatie en samenwerking.

In de twaalf weken daarop doe je onder begeleiding van een coach in multidisciplinaire groepen een ontwerpgericht onderzoek naar een internationaal vraagstuk van een culturele organisatie.

Lees hier hoe student Noor deze minor ervaren heeft

Concreet kun jij na afloop:

 • in samenwerking met stakeholders (binnen internationale context) relevante onderzoeksvragen formuleren en aanscherpen op basis van bronverzameling en analyse;
 • inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethoden inzetten en kritisch reflecteren op de gemaakte keuzes in iedere fase van het Design Thinking proces.
 • een ontwerp (oplossing, advvies) ontwikkelen dat logisch voortvloeit uit het onderzoeksproces en waarvan de waarde getoetst is bij de betrokkenen.
 • jezelf en het project op een professionele wijze presenteren aan betrokkenen.
 • kritisch reflecteren op het eigen handelen, de samenwerking met betrokkenen en de samenwerking en rollen binnen het team, zodat eigen professionaliteit verder ontwikkelt
 • kritisch reflecteren op jouw interculturele competenties aan de hand van concrete praktijksituaties.

Opzet minor

 • Je krijgt een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges. Deze zijn een introductie op een project dat je verder in groepsvorm uitvoert. Daarnaast is er (online) coaching ter ondersteuning van dit project. Van jou als student verwachten we dat je een aantal presentaties geeft.

 • Als onderdeel van je onderzoek kun je er voor kiezen om 2 tot 12 weken met je groep naar het buitenland te gaan. Je doet dit op eigen initiatief. Die buitenlandreis is een onderzoeksproject, geen stage of uitwisseling. Vanuit HKU kan er praktische ondersteuning worden geboden, maar in principe geen financiële ondersteuning (alleen voor HKU-studenten is er een bescheiden Jan van Scorel fonds beschikbaar). Deze buitenlandervaring is gebruikelijk en nuttig, maar géén verplicht of noodzakelijk onderdeel van deze minor. Als reizen door de coronapandemie niet mogelijk is, kan de minor ook vanuit Nederland worden gevolgd. Of het de aankomende semesters mogelijk is om te reizen, hangt af van de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken – die volgt HKU te allen tijde.
 • Voor deze module geldt geen aanwezigheidsplicht. Voor deze module geldt wel dat tijdens de lessen behandelde stof gebruikt wordt voor de toetsing. Afwezigheid of gebrekkige inspanning zal daardoor gevolgen hebben voor de resultaten. Het kan leiden tot een minder goede beoordeling op een of meerdere beoordelingscriteria.

Minor International ArtsActueel
Minor International Arts

Wat speelt er

Minor International ArtsAanmelden en toelating
Minor International Arts

Aanmelden en toelating

Voor wie?

Deze minor is met name geschikt voor studenten van kunsthogescholen, alsook voor studenten van andere richtingen, zoals journalistiek, communicatie, economie, bestuurskunde, Europese studies of event management.

Doel van de minor is onder andere om die multidisciplinariteit in te zetten om een zo origineel mogelijk resultaat neer te zetten. De uiteindelijke ontwerpoplossing van je groep kan daarom ook in vele vormen worden uitgedrukt zoals presentaties, websites, teksten, films, animaties, installaties of objecten -  afhankelijk van de aanwezige expertises binnen het team.

<strong>Ingangseisen</strong>

Deze minor kun je volgen als je:

 • een bachelorstudie volgt in het sociale, creatieve of economische domein
 • je propedeuse hebt behaald
Tijdens de selectiebeoordelen wij of de minor bij jou past.
Meld je vanaf 1 februari via Kies op Maat aan voor de minor International Arts.

Ben je HKU-student? Meld je dan aan via Osiris. Kijk voor meer informatie op de studentportal.
Ben je geen HKU-student?
Studenten afkomstig van andere hogescholen worden geslecteerd op basis van:
 • Een korte motivatiebrief waarin je vertelt je over jouw interesses, leerdoelen en buitenlandervaring.
 • Een bondig CV
Ben je HKU-student?
Afhankelijk van aan welke school je een opleiding volgt, heb je al dan niet toestemming nodig van de examencommissie. Kijk op de studentportal of dit  voor jou geldt.
De laatste stap is een telefonisch toelatingsgesprek met de coördinator van de minor. Na afloop hoor je of je bent toegelaten.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Telefoon: 030 - 2091540
E-mail: sz@hku.nl