Minor International ArtsDe minor
Vorm
Voltijd
School
Kunst en Economie
Duur
5 maanden
ECTS
30
Type
Minor
Taal
Nederlands
E-mail
sz@hku.nl

Minor International Arts in het kort

 • Leer alles over de hedendaagse uitdagingen van de internationale kunstwereld
 • Verwerf unieke vaardigheden op het gebied van cultuurmanagement
 • Kritisch reflecteren op jouw interculturele competenties aan de hand van concrete praktijksituaties
 • Doe creatief onderzoek naar actuele vraagstukken op het snijvlak van cultuur en samenleving
 • Mogelijkheid om te koppelen aan een buitenlandervaring van 2 tot 12 weken

Meld je nu aan

Wanneer is de minor International Arts echt iets voor jou?

De minor International Arts biedt een uitzonderlijke voorbereiding op cultureel werken en onderzoekend denken in de geglobaliseerde wereld van nu. Samen met studenten van uiteenlopende studierichtingen vertrek je naar het buitenland om oplossingen te ontwerpen voor een internationaal vraagstuk van een culturele organisatie.

Praktische informatie

 • Februari 2024 tot juli 2024
 • September 2024 tot februari 2025
 • Lessen gegeven in het Nederlands
 • Verplichte contacturen per week: 20
 • Uren zelfstudie per week: 30 (waaronder teamwerk)
 • Toetsing: eindproject met eindpresentatie en verslag
Minor International ArtsWat leer je
Minor International Arts

Wat leer je bij ons?

De culturele wereld waarin we ons dagelijks bewegen, is een geïnternationaliseerde wereld bij uitstek: van de programmering van festivals en de vertaalde boeken in de boekhandels tot de series die we bingen op de bank en de liedjes die we fluiten onder de douche. Die internationalisering neemt veel kansen met zich mee voor kunstenaars en cultureel werkers, maar confronteert hen ook met nieuwe artistieke, interculturele en ecologische uitdagingen. In deze minor leer je te anticiperen op zulke uitdagingen en je op een geïnformeerde en kritische wijze te verhouden tot een internationaal en intercultureel krachtenveld. Dit doe je door in multidisciplinaire groepen oplossingen te ontwerpen voor een internationaal vraagstuk van een culturele organisatie

Opbouw minor
Deze minor bestaat uit twee delen. In de eerste vijf weken van de minor volg je intensief college in o.a. interculturele communicatie, ontwerpgericht onderzoek en culturele internationalisering. In de twaalf weken daarop ga je onder begeleiding van een coach in multidisciplinaire groepen een ontwerpgericht onderzoek naar een internationaal vraagstuk van een culturele organisatie (zie uitklap hieronder voor meer informatie).

Lees hier hoe student Noor deze minor ervaren heeft

Concreet kun jij na afloop:

 • in samenwerking met stakeholders (binnen internationale context) relevante onderzoeksvragen formuleren en aanscherpen op basis van bronverzameling en analyse;
 • inspirerende ontwerp- en onderzoeksmethoden inzetten en kritisch reflecteren op de gemaakte keuzes in iedere fase van het Design Thinking proces.
 • een ontwerp (oplossing, advies) ontwikkelen dat logisch voortvloeit uit het onderzoeksproces en waarvan de waarde getoetst is bij de betrokkenen.
 • jezelf en het project op een professionele wijze presenteren aan betrokkenen.
 • kritisch reflecteren op het eigen handelen, de samenwerking met betrokkenen en de samenwerking en rollen binnen het team, zodat eigen professionaliteit verder ontwikkelt
 • kritisch reflecteren op jouw interculturele competenties aan de hand van concrete praktijksituaties.

Opzet minor

 • Een culturele organisatie is bijvoorbeeld een festival, ambassade, residentie, biënnale, ensemble of andersoortige organisatie in een van de volgende sectoren: muziek, beeldende kunst, design, mode, theater, media, games, events of crossovers tussen deze disciplines. Organisaties waarmee de minor eerder heeft samengewerkt zijn bijvoorbeeld Amsterdam Dance Event, What Design Can Do, Manifesta, de Nederlandse ambassade in Italië en UNESCO.

 • Het internationale vraagstuk van de organisatie ligt op het snijvlak van cultuur en samenleving. Het is een werkelijk bestaand probleem binnen een complexe internationale context met culturele verschillen die niet onderschat kunnen worden.

 • Het vraagstuk vraagt om een ontwerpgericht onderzoek waarin je op creatieve en kritische wijze toewerkt naar een bepaald ‘ontwerp’ (e.g. een product, installatie, interventie, oplossing of advies). Dat onderzoek kan allerlei vormen aannemen, bijvoorbeeld: je ontwerpt voor een Nederlandse club een talentontwikkelingsproject met Indonesische dj’s; je zoekt naar zakelijke kansen en netwerken in China voor een Amerikaanse platenmaatschappij; je doet inhoudelijke voorstellen voor een internationale programmering van een dansfestival; je ontwikkelt een uitwisselingsprogramma tussen Nederlandse en Braziliaanse ontwerpers; je bedenkt een applicatie waarmee green mobility gestimuleerd kan worden in de internationale theatersector. In het ontwerpgerichte onderzoek zijn een kritische, creatieve en zelfstandige houding telkens de belangrijkste deugden.

 • Je krijgt een combinatie van hoorcolleges en werkcolleges. Deze zijn een introductie op een project dat je verder in groepsvorm uitvoert. Daarnaast is er (online) coaching ter ondersteuning van dit project. Van jou als student verwachten we dat je een aantal presentaties geeft.

  Voor het onderzoek van deze minor werk je in in multidisciplinaire teams met ontwerpers, kunstenaars en managers. Je zit in een groep met vier of vijf studenten van andere studierichtingen. Doel van de minor is onder andere om die multidisciplinariteit in te zetten om een zo origineel mogelijk resultaat neer te zetten. De uiteindelijke ontwerpoplossing van je groep kan daarom ook in vele vormen worden uitgedrukt zoals presentaties, websites, teksten, films, animaties, installaties of objecten - afhankelijk van de aanwezige expertises binnen het team.

 • Als onderdeel van je onderzoek kun je er voor kiezen om 2 tot 12 weken met je groep naar het buitenland te gaan. Je doet dit op eigen initiatief. Die buitenlandreis is een onderzoeksproject, geen stage of uitwisseling. Vanuit HKU kan er praktische ondersteuning worden geboden, maar je bent zelf (met je projectgroep) verantwoordelijk voor de organisatie van de reis. De kosten van de reis (accommodatie, ticket, etc.) worden niet vergoed door HKU. Voor HKU-studenten is er wel een bescheiden tegemoetkoming beschikbaar uit het Jan van Scorel fonds (afhankelijk van de bestemming en duur 100 tot 400 euro). Houd dus rekening met bijkomstige kosten. Deze buitenlandervaring is een gebruikelijk en nuttig, maar geen verplicht of noodzakelijk onderdeel van deze minor. Als reizen door de coronapandemie niet mogelijk is, kan de minor ook vanuit Nederland worden gevolgd. Of het de aankomende semesters mogelijk is om te reizen, hangt af van de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken – die volgt HKU te allen tijde.
Minor International ArtsAanmelden en toelating
Minor International Arts

Aanmelden en toelating

Voor wie?

Deze minor is geschikt voor je als je:
 • interesse hebt in de internationale kunst- en cultuursector of wilt werken in een interculturele context;
 • een (maak)studie volgt aan een kunsthogeschool, zoals design, media of fine arts;
 • een culturele, maatschappelijke of economische studie volgt, zoals journalistiek, communicatie, erfgoed, bestuurskunde of leisure management;
 • propedeuse hebt behaald.

Doel van de minor is onder andere om die multidisciplinariteit in te zetten om een zo origineel mogelijk resultaat neer te zetten. De uiteindelijke ontwerpoplossing van je groep kan daarom ook in vele vormen worden uitgedrukt zoals presentaties, websites, teksten, films, animaties, installaties of objecten - afhankelijk van de aanwezige expertises binnen het team.

Tijdens de selectie beoordelen wij of de minor bij jou past.

Ben je een HKU-student? Kijk dan op de studentportal.

Ben je een student van een andere onderwijsinstelling? Meld je dan aan via Kies op Maat.

Ben je geen HKU-student?
Studenten afkomstig van andere hogescholen worden geslecteerd op basis van:
 • Een korte motivatiebrief waarin je vertelt je over jouw interesses, leerdoelen en buitenlandervaring.
 • Een bondig CV
Ben je HKU-student?
Afhankelijk van aan welke school je een opleiding volgt, heb je al dan niet toestemming nodig van de examencommissie. Kijk op de studentportal of dit voor jou geldt.
De laatste stap is een telefonisch toelatingsgesprek met de coördinator van de minor.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Telefoon: 030 - 2091540
E-mail: sz@hku.nl


Blijf op de hoogte via onze minor nieuwsbrief
aanmelden minor nieuwsbrief