HKU

Op deze pagina vind je meer informatie over HKU Muziek en Technologie.

Over Muziek en Technologie

Muziek-, klank- en systeemontwerp zijn de drie pijlers van HKU Muziek en Technologie. Zoals muziekontwerp zich richt op compositie en muziekproductie, richt klankontwerp zich op het ontwerpen van de klanken zelf en de toepassingen daarvan en is systeemontwerp gericht op het ontwikkelen en toepassen van technologie t.b.v. muziek- en klankontwerp. Dit alles in een grote variëteit van situaties en contexten zoals games, theater, reclame, podia, film en televisie maar ook maatschappelijke sectoren zoals zorg, onderwijs, veiligheid en cultureel erfgoed.


Uitgangspunt is dat de afstuderende het een en ander kan combineren of integreren. Door ruime keuzemogelijkheden kunnen studenten hun eigen karakteristieke combinatie van vaardigheden en ervaring opdoen en is het mogelijk zich specifiek te richten op het veld waarin een dergelijke combinatie van belang is.