HKU

Hoe ziet de toekomst van zorg en welzijn er uit? Geef jouw antwoord en denk mee over Future Health.

Ben je een HKU-student en wil je deze minor volgen? Ga dan voor de voorwaarden en aanmeldprocedure naar de studentportal.

Wat leer je?

In de minor Creative Design: Future Health ontwerp je oplossingen voor een actueel vraagstuk in het domein van zorg en welzijn.


Je werkt alleen of samen met studenten uit de zorg, social work, communicatie, ICT, economie, kunst, design en game design aan een zelf gedefinieerd innovatief concept. De begeleidend HKU-docenten zijn afkomstig uit design, games en interaction design en crossover creativity.


Het vraagstuk kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe manieren van patiënten voorlichten, eenzaamheid onder jongeren of ouderen, ontwerpen van oplossingen voor onderwerpen waar een taboe op rust en vele andere problemen die je wellicht uit eigen persoonlijke ervaring herkent.


Voor creatieve oplossingen zijn nieuwe werkwijzen nodig. Innovatie ontstaat als verschillende disciplines en methodieken elkaar ontmoeten. In deze minor werk je in teams met werkwijzen uit Arts, Science & Technology en ontmoet je studenten van de minor Creative Design: Smart City.

Hoe ziet het programma eruit?

De minor is gebouwd op drie denklijnen die integraal worden aangeboden:

 

Werkwijzen uitbreiden

Je verkent in korte real life opdrachten elkaars verschillende professionele rollen en werkwijzen. Je leert wat er allemaal mogelijk is door modellen en tools uit te wisselen, en met verschillende brillen naar een vraagstuk te kijken. Zo raak je bekend met de capaciteit in de groep. Aan de hand van creativiteitstheorie, innovatietheorie en verandermanagement leer je elkaars werkwijzen te begrijpen en te zien hoe ze elkaar kunnen aanvullen.

 

Research

In deze lijn analyseer je de vraagstukken van de zorginstelling en onderzoek je de vraag achter de vraag. Dit doe je in sommige gevallen door de opdrachtgever te ontmoeten en met de betrokken partijen te spreken, gastdocenten over Future Health te horen, en literatuur te bestuderen op het gebied van innovatietheorie en Future Health. Je bestudeert internationale casuïstiek op het gebied van creatieve innovaties in de zorg. In je research pas je creatieve werkwijzen toe die je zelf in je team hebt uitgewisseld en doorontwikkeld.

 

Ontwerpen

In een creatief ontwerpproces werk je in korte sprints aan oplossingen voor het vraagstuk, in verschillende iteraties. Dit betekent dat je zo snel mogelijk een eerste versie van je oplossing maakt, deze test en verbetert met de kennis die je hebt opgedaan in de testen met je eindgebruikers. Hierbij pas je nieuwe werkwijzen en kennis van innovatie en Future Health toe. Je betrekt zorg-professionals, patiënten en naasten bij het creëren van je oplossing.

Wat zijn de leerdoelen?

Je leert en verkent:
    •    je te verdiepen in een concreet probleem in het domein van zorg en welzijn met een oog op de toekomst (Future Health)
    •    met verschillende brillen naar jouw vraagstuk kijken en onderzoekt de vraag achter de vraag
    •    werkwijzen uit Arts, Science en Technology en leert die toe te passen op jouw actuele vraagstuk uit Future Health
    •    verschillende reflectietools en ontwerpskills beheersen
    •    een creatief ontwerpproces uitvoeren en betrekt hierbij teamgenoten en stakeholders
    •    een behapbare oplossing te ontwerpen en op bruikbaarheid te toetsen
    •    op een aantrekkelijke manier en in een toepasselijke vorm oplossingsrichtingen te communiceren in taal en beeld

    •    transdisciplinair samenwerken in teams.

Voor wie is deze minor geschikt?

Deze minor is voor jou als je:

 • nieuwsgierig bent naar het vinden en ontwerpen van innovatieve oplossingen die bijdragen aan zorg en welzijn voor jong en oud
 • jouw toolkit wilt uitbreiden met ontwerpmethoden en leren hoe je projecten doet
 • houdt van experimenteren en wilt leren om een innovatieve rol te spelen
 • de minor is geschikt voor studenten van diverse creatieve, technische, sociaal-pedagogische en economische opleidingen zoals Techniek, ICT, Game Technologies, Economie, Business, Food & Business, Zorg, Vormgeving, Creatieve Media, Communication en Multimedia Design, (Industrieel) Productontwerp, Urban Design, Theater, Beeldende Kunst en Vormgeving, Muziek.

Wat zijn de ingangseisen?

De minor is toegankelijk voor studenten:

 •  die hun propedeuse hebben behaald en minimaal 120 EC hebben afgerond
 •  die een motivatie hebben met aanwijsbare belangstelling voor transdisciplinaire ontwerp- en onderzoeksprocessen
 •  die een interesse hebben in Future Health.

Waar selecteren we op?

Er wordt geselecteerd op basis van:

 • een cv
 • studievoortgangsoverzicht
 • motivatiebrief van één A4
 • indien nodig een (telefonisch) matchingsgesprek met de programmamanager

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Minor

 • Studiepunten: 30
 • Onderwijsvorm: voltijd
 • Niveau: Bachelor jaar 3 of 4
 • Voertaal: Nederlands
 • Onderwijsperiode: september 2019 tot januari 2020 (semester 1)
 • Extra kosten: ongeveer 25 tot 50 euro voor materiaal en excursies.
 • Heb je vragen? Mail sz@hku.nl.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat via bovenstaande button.

Wat is een Minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses.