HKU

Na je aanmelding via Studielink, ontvang je een brief waarin je wordt uitgenodigd een toelatingsopdracht te maken. Hierin dien je op basis van je leervragen blijk te geven van een professionele ambitie voor de masteropleiding. Tevens dien je een curriculum vitae en een digitaal portfolio bij de brief te voegen.

Voor wie?

Deze masteropleiding is bedoeld voor professionals in het bezit van een getuigschrift van één van de bachelor docentenopleidingen in het kunstvakonderwijs:

• Docent beeldende kunst en vormgeving
• Docent muziek
• Docent theater
• Docent dans
• Docent literaire vorming.

Deze master is ook bedoeld voor professionals met een bachelor in een kunstvak, kunst en techniek, CMV, of kunst en economie met als voorwaarde dat je een aantoonbare specialisatie in de kunsteducatie hebt.

Voorwaarde tot toelating tot deze opleiding is dat je al enige jaren ervaring hebt in een relevante werkkring in het kunsteducatieve veld.

Toelatingsgesprek

Op basis van de toelatingsopdracht, het curriculum vitae en het digitaal portfolio nodigt de toelatingscommissie een aantal kandidaten uit voor een individueel toelatingsgesprek.

In het toelatingsgesprek bespreken we de opdracht, waarbij onder andere je ervaring op het gebied van kunsteducatie, je interdisciplinaire artistieke vermogens, je schriftelijke vaardigheden en je reflectieve vermogen beoordeeld worden.


Aanname of afwijzing

Op grond van de toelatingsopdracht en het gesprek adviseert de toelatingscommissie de examencommissie of je wordt toegelaten of afgewezen. Alle kandidaten ontvangen een toelichting op het besluit tot aanname of afwijzing. Een besluit tot aanname kan vergezeld gaan van aanwijzingen voor de verdere uitwerking van de persoonlijke professionele ambitie.

Minor

Als je niet aan de toelatingseisen voldoet op pedagogisch of interdisciplinair vlak, kun je een minor volgen binnen de gemeenschappelijke programmalijn van de docentenopleidingen aan HKU. Als deze minor met goed gevolg is afgerond, kun je alsnog worden toegelaten. Deze minor omvat maximaal 15 credits. Afhankelijk van jouw kwalificaties wordt bekeken welke modules je zou moeten volgen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij Marin Rutgers, onderwijscoördinator van Master of Education in Arts via ma-ed@hku.nl

Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink
2. Doe toelatingsactiviteit

3. Schrijf je in via Studielink