HKU

Tijdens de opleiding ligt de focus op zeven verschillende creatieve werkvelden.

Door alle opdrachten in een specifiek werkveld te doen, kun je je specialiseren, maar je kunt er ook voor kiezen om breder kennis en ervaring op te doen. Dat heeft ermee te maken of je in een heel specifieke sector aan de slag wilt (bijvoorbeeld als producent in een gamebedrijf of directeur van een kunstgalerie), of breder in het creatieve veld wilt werken. Of algemene creatieve vaardigheden mee wilt nemen naar een andere werkomgeving (zoals het bedrijfsleven).

De werkvelden:

Design

Event

Beeldende Kunst

Games

Media

Muziek

Theater