HKU

In minor Business Design Lab werk je samen met ondernemende studenten van HKU Kunst en Economie.

Start-up

Wil je je als ontwerper of maker verder ontwikkelen als creatief ondernemer? Of wil je als ondernemer een verbindende rol spelen tussen de creatieven in jouw netwerk? Binnen deze minor kun je jouw plannen als ondernemer stapsgewijs uitbouwen tot een (eigen) creatieve Start-up. Je werkt met de Lean Start-up methode van Eric Ries.


In minor Business Design Lab werk je samen met ondernemende studenten van de school Kunst en Economie. Studenten van Kunst en Economie, makers, HKU-alumni en externen bouwen samen aan (eigen) innovatieve ideeën. Jij bent als minorstudent onderdeel van deze brede, levendige context. Er wordt gewerkt aan een balans tussen de sociale doelstellingen, zakelijke haalbaarheid en technische mogelijkheden.

In de eerste twee weken van de minor Business Design Lab doe je mee met de CREA summer academy. In deze twee weken wordt met een internationaal én interdisciplinair team gewerkt aan een innovatieve Start-up. Alle fasen van het business-designproces worden doorlopen. Deze start dient als inspiratie voor het vervolgproces, waarbij je werkt aan je creatieve Start-up.

De minor is voornamelijk geschikt voor studenten van creatieve opleidingen. Een eigen ontwerppraktijk/discipline (of een netwerk hierin) en een eerste idee voor een Start-up zijn vereisten. De uitkomsten van de minor Business Design Lab zijn (handvatten voor) een creatieve onderneming. Je hebt na 20 weken de tools in handen om de Start-up verder op te bouwen.

Leerdoelen

1. De student is in staat om in samenwerking met het werkveld en docenten relevante vraagstukken te formuleren en hierover kennis te verzamelen, analyseren en ontwikkelen.
2. De student is in staat om in samenwerking met stakeholder(s) een lerend proces te organiseren.
3. De student is in staat om passende onderzoeksmethoden te selecteren en toe te passen voor verschillende soorten onderzoeksvragen.
4. De student is in staat keuzes in het onderzoeksproces kritisch te beargumenteren.
5. De student is in staat om onderzoeksuitkomsten in te zetten om te komen tot een bij het vraagstuk passende oplossing, advies of ontwerp.

6. De student is in staat zelfstandig te reflecteren op het eigen handelen en de rol in het team en kan op basis hiervan de eigen professionele identiteit verder ontwikkelen.

Ingangseisen

Een motivatiebrief/CV, waarin de student getuigt van (een aanzet tot) een innovatieve bijdrage aan het (eigen) werkveld. Instroom kan individueel of als team van maximaal 4 leden.

Toetsing

Ieder blok wordt afgesloten met een (tussentijdse) schriftelijke toets "Ondernemersdossier" en een (tussentijdse) presentatie van (het concept van) de Start-up. In blok 1 vindt een tentamen onderzoek plaats, in blok 2 is er een mondelinge 'fileertoets' over onderzoeksmethoden.

HKU behoudt zich het recht voor om een minor niet door te laten gaan bij te weinig deelnemers.

Feiten

•  De minor telt 30 studiepunten.

•  Er is plaats voor 25 studenten.

•  De minor is toegankelijk voor studenten van andere hogeschoolinstellingen dan HKU.

•  De voertaal is Nederlands.

•  Start: binnenkort meer info

•  Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, mail sz@hku.nl.

De minoren van HKU zijn opgenomen in Kies Op Maat-aanbod. Kies Op Maat maakt het makkelijk voor studenten om een minor te volgen aan een andere onderwijsinstelling. De aanmelding voor deze minor verloopt via Kies Op Maat.

Wat is een Minor?

Onder een minor verstaan we bij HKU een programma dat je kunt volgen tijdens je bachelorstudie. De minors zijn bedoeld voor studenten van HKU of van andere hogescholen die de propedeuse hebben behaald. Minoren zijn vakken die je zelf kiest, op basis van je eigen wensen en interesses. Wil je weten welke minoren er zijn? Kijk op www.kiesopmaat.nl.