HKU

Afstuderen 2016

Meer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

Afstudeerblog Jelmer

SHARE POINTS

Mijn afstuderen gaat over het verbinden van mensen middels de fenomenen toegang en delen. Hierbij staat het verweven van bottom-up en top-down initiatieven centraal.
Ook is nieuw consumentengedrag een vruchtbare bodem, waarop een fundament voor een visuele identiteit en ruimtelijke context is gebouwd. Het geheel vertaal ik binnen een retailconcept structuur, waarbinnen typologieën en thema's een rol spelen.

De sharing-points voor deeleconomie initiatieven zijn door middel van (gebruikers)onderzoeken ontwikkeld. Hieraan heb ik service-levels gekoppeld. Met mijn retailconcept probeer ik het delen toegankelijker te maken, te faciliteren en nieuwe verbindingen te creëren; meer mensen te betrekken en toegang te bieden tot goederen, kennis en diensten.

Onderaf de verhalen en bovenaf de stuwende kracht om deze visueel te maken.
Zo wil ik verticaal, horizontaal en diagonaal waarde creëren.