HKU

Afstuderen 2015

In semester 4 gaat het erom dat studenten een eigen realistische opdrachtsituatie acquireren. De studenten van HKU MIA studeren uiteindelijk af op een ruimtelijk ontwerp dat zich verhoudt tot een sociaal maatschappelijk vraagstuk en dat op DO-niveau is uitgewerkt. De thematiek die uitgewerkt wordt in een researchpaper heeft een nauwe relatie met het ontwerp(onderzoek). 


Gedurende het gehele traject van afstuderen houden studenten een procesverslag bij, zodat de stappen in het proces gevolgd kunnen worden door de docenten, opdrachtgever en in sommige gevallen door externenMeer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@bkv.hku.nl

Het revitalisatie experiment

De focus op beleving en vermaak, een compactere binnenstad en meer buurtparticipatie zijn enkele van de belangrijkste opkomende trends in zowel kleine als grote steden. Echter groeit ook het aantal leegstaande gebieden, waarvan grote urgentie ligt bij leeglopende winkelcentra. Met name in middelgrote steden hebben zij het zwaar en wordt er geworsteld met de toenemende leegstand.

Vrij snel heb ik mijn focus gelegd op één van de meest slechtlopende winkelpassages van Nederland; het ‘Rozenhof’ te Zaandam. Gelegen op een aantrekkelijke locatie, grenzend aan de binnenstad, hebben zij toch te maken met enorme leegstand. Momenteel staat ongeveer 65% leeg. Erg opmerkelijk, aangezien de binnenstad dankzij het programma Inverdan in 2013 een krachtige impuls heeft gekregen.

Met mijn afstudeerproject wil ik gaan onderzoeken hoe we deze leegstaande gebieden weer vitaal krijgen. Ik wil inspelen op de huidige stedelijke ontwikkelingen, met de focus op toenemende buurtparticipatie, stedelijke toe-eigening en de verandering van het publiek domein. Hoe kan een ruimtelijke vertaling van deze stedelijke ontwikkelingen bijdragen aan het vitaliseren van leegstaande gebieden? En hoe verhoudt deze strategie zich tot de stedelijke visies vanuit de overheid?