HKU

Afstuderen 2015

In semester 4 gaat het erom dat studenten een eigen realistische opdrachtsituatie acquireren. De studenten van HKU MIA studeren uiteindelijk af op een ruimtelijk ontwerp dat zich verhoudt tot een sociaal maatschappelijk vraagstuk en dat op DO-niveau is uitgewerkt. De thematiek die uitgewerkt wordt in een researchpaper heeft een nauwe relatie met het ontwerp(onderzoek). 


Gedurende het gehele traject van afstuderen houden studenten een procesverslag bij, zodat de stappen in het proces gevolgd kunnen worden door de docenten, opdrachtgever en in sommige gevallen door externenMeer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@bkv.hku.nl

Hoe ziet het politiecellencomplex van de toekomst eruit?

Nederlandse cellencomplexen verschillen enorm qua architectuur, interieur, bejegening van verdachten en voorzieningen. Er is geen standaard inrichting of programmering omdat de cellencomplexen in verschillende decennia en met verschillende budgetten zijn gebouwd. Veel van de Nederlandse cellencomplexen zijn verouderd en dit beïnvloedt de kwaliteit van het beleid. In de verouderde cellencomplexen kan het algemene beleid niet optimaal worden uitgevoerd. Aan welke generieke ruimtelijke kwaliteit moet een cellencomplex voldoen zodat de werkzaamheden van de politie efficiënter gemaakt kunnen worden?

Het interieur is niet ingezet om het welzijn en het gedrag van de verdachten te verbeteren en de gebreken in de programmering leiden tot verhoogde stress bij verdachten. Gedurende mijn afstudeerperiode onderzoek ik hoe de ruimte zowel het gedrag van de verdachten als het politiebeleid beïnvloedt. Hoe kan het cellencomplex het beste worden ontworpen zodat het psychologisch welbevinden van zowel verdachten als arrestantenverzorgers kan worden verhoogd?