HKU

Na je studie ben je beginnend beeldend kunstenaar.

Je werkt alleen of samen met anderen in een atelier aan het onderzoeken en ontwikkelen van werk. Maar je kunt ook werken in opdracht of in samenwerking met andere kunstenaars en tentoonstellingen of kunstprojecten organiseren. Op die manier kun je je als kunstenaar verder ontwikkelen en komen tot een zelfstandige beroepspraktijk.

Voorbereiding op je latere beroep

Studenten Fine Art worden geacht in het derde jaar en het eerste semester van het vierde jaar op verschillende stageplekken te werken als voorbereiding op de beroepspraktijk. Het gaat hier om kortere perioden waarbij de studenten ervaring op doen bij b.v. kunstenaarsinitiatieven, kunstprojecten, assisteren bij curatoren, instellingen of individuele kunstenaars.

Deze oriëntatie en stage worden begeleid door de docent Work Trade die in jaar drie en jaar vier geprogrammeerd staat om de verschillende aspecten die in de professionele uitoefening van de beroepspraktijk aan de orde komen te belichten en te trainen.

Sommige studenten zoeken naar een studiemogelijkheid in het buitenland. Op basis van uitwisseling van studenten en docenten zijn overeenkomsten gesloten met gelijksoortige opleidingen in Europa, Australie en de VS.

Beroepspraktijk

Het creatieve werkveld is voortdurend in ontwikkeling. Er ontstaan steeds nieuwe rollen, technieken en beroepsmatige activiteiten. In de praktijk blijken veel beeldend kunstenaars op meerdere terreinen actief en daarom is hun werk is niet in één beroep te vangen.
Binnen de opleiding is er veel aandacht voor de beroepspraktijk en wordt je gestimuleerd om daarin keuzes te maken.