HKU

De selectie van de opleiding Kunst en Economie is erop gericht jou te matchen met de opleiding. Zodat jij én wij vooraf weten of je bij de opleiding past. Je hoort 15 april 2020 of je op de opleiding bent aangenomen.

Aanmelden voor het studiejaar 2020-2021

Je kan je aanmelden via Studielink voor de opleiding Bachelor Art and Economics (Kunst en Economie). Na aanmelding ontvang je meer informatie over de selectie. Je dient minimaal te beschikken over een vwo-, havo-, mbo (niveau 4)- of een gelijkwaardig diploma.

Bereid je goed voor. Bekijk het stappenplan (van studiekeuze123) voor een fixusopleiding met selectie.

LET OP: Aanmelden voor het studiejaar 2020/2021 kan vanaf 1 oktober 2019!


De selectie

De selectie bestaat uit vier onderdelen:

1. Een test op de computer (assessment) (dit onderdeel telt voor 40% mee)

2. Jouw cv (dit onderdeel telt voor 20% mee)

3. Individueel gesprek over jouw cv en je motivatie om de opleiding te volgen (dit onderdeel telt voor 20% mee)

4. Een groepsopdracht (dit onderdeel telt voor 20% mee).


De test, het individuele gesprek en de groepsopdracht vinden plaats op een van de selectiedagen. Jouw cv stuur je voor de selectiedag naar ons op.

De selectiedagen zijn op een aantal door HKU vastgestelde dagen vanaf januari tot en met maart.

Na je aanmelding word je voor één van deze selectiedagen uitgenodigd.

Houd er rekening mee dat de selectiedag op onze locatie Oudenoord 700 in Utrecht is.

De selectie duurt ca. 4 uur.

HKU Kunst en Economie laat 275 studenten toe.

Hoe werkt de selectieprocedure?

Na je aanmelding bij Studielink ontvang je via Studielink een uitnodiging voor de selectiedag. Je kunt deze uitnodiging vanaf 1 december 2019 verwachten.

De selectiedag op jouw uitnodiging staat vast. Als je echt niet kan op deze dag geef dit dan snel door. Dan nodigen we je uit voor een andere datum. Naast de uitnodiging krijg je ook het verzoek om ons jouw digitale cv te sturen. Jouw cv geeft ons inzicht in wat je naast je opleiding allemaal doet (hebt gedaan). Denk aan werk, maar ook aan activiteiten in een van de werkvelden van Kunst en Economie.

Zit je tijdens de selectiedagen in het buitenland?

Dan is dat geen enkel probleem. Via skype kan je toelating doen.


Tips nodig over hoe je een cv maakt?

Zo kun je een creatief cv maken

CV maken? Zo moet het!


De selectiedag

Tijdens de selectiedag krijg je een test. De test maak je op de computer. Omdat je in de opleiding veel schrijft en ook met cijfers werkt, testen we je Nederlandse taalvaardigheid en rekenvaardigheid. Je hoeft niets voor te bereiden. In de test vragen we ook waarom je onze opleiding wilt volgen en testen we je probleemoplossend vermogen.


Je werkt met een aantal medekandidaten aan een groepsopdracht. Deze opdracht komt uit het werkveld en is een voorbeeld van opdrachten die je in de opleiding vaker tegenkomt. Tijdens het maken van de groepsopdracht word je geobserveerd. We bekijken wat jouw rol in een groep is en hoe goed je kan samenwerken.


Tijdens de selectiedag heb je een kort individueel gesprek met een van de KE-docenten. In het gesprek staat jouw cv centraal en willen we graag weten wat jouw motivatie is om onze opleiding te volgen.


Op de selectiedag kijken we ook naar de criteria:

  • motivatie voor de opleiding
  • zin om te experimenteren, reflecteren, onderzoeken
  • betrokkenheid bij (actuele) maatschappelijke vraagstukken
  • interesse in cultuur en creativiteit
  • communicatieve vermogens
  • plezier hebben in samenwerken
  • zelfstandigheid en initiatief


Shari, begeleider tijdens selectiedag geeft je een tip

"Blijf altijd dicht bij jezelf. Laat je niet al te veel beinvloeden door anderen om je heen. Luister naar je intuitie"


Uitslag

Je krijgt 15 april 2020 via Studielink de uitslag van de selectie. 


Kosten

Aan de selectie zijn geen kosten verbonden.

Verbruikte selectiepoging fixusopleiding

Voor de opleiding Bachelor Art and Economics bestaat een numerus fixus. Dit betekent: toelating van een beperkt aantal studenten. Waarom? HKU Kunst en Economie wil een kleinschalige opleiding zijn en vindt persoonlijk contact met onze studenten belangrijk. Kunst en Economie laat 275 studenten toe.


Aan een opleiding met een numerus fixus mag je maximaal 3 keer deelnemen aan de selectie. Wanneer een verzoek tot inschrijving voor een fixusopleiding na 15 januari actief is, wordt dit meegeteld als selectiepoging, ongeacht of je daadwerkelijk aan de selectieprocedure hebt deelgenomen.


Controleer daarom in Studielink jouw aantal geregistreerde selectiepogingen. Mocht je onverhoopt niet slagen voor je eindexamen, dan kun je HKU vragen om je deelname aan de selectie bij HKU ongedaan te maken.

Let op: Zorg ervoor dat je uiterlijk 1 week vóór 15 januari 2020 je DigiD hebt aangevraagd.

Vragen over de opleiding Kunst en Economie?

Wij beantwoorden jouw vragen (per mail) over de opleiding Kunst en Economie graag. We proberen jouw vraag snel te beantwoorden.