HKU

Hoe gaat een inschrijving voor Kunst en Economie in haar werk? Op deze pagina lees je aan welke criteria aanstaande studenten moeten voldoen, hoe de selectieprocedure werkt en hoe de rangordening in zijn werk gaat.

De selectieprocedure in detail

1. Aanmelden voor de selectieprocedure
De student doet via Studielink een verzoek tot inschrijving (VtI) voor de opleiding. Dit kan tot 15 januari 2018.


2. Selectieproces

Nadat je je hebt aangemeld via Studielink ontvang informatie over de toelatingsprocedure.


3. Toekennen en doorgeven rangnummers

HKU levert voor alle studenten die hebben meegedaan aan de selectie of voor alle studenten die zich hebben aangemeld (indien er minder studenten zijn dan de beschikbare capaciteit) rangnummers aan bij Studielink. Deze rangnummers dienen als input voor het plaatsingsproces. 


4. Aanbieden plaats student
Op 15 april stuurt Studielink alle studenten die een actief verzoek hebben en waarvoor een rangnummer is aangeleverd een bericht met daarin hun rangnummer. Vervolgens krijgen studenten die direct plaatsbaar zijn een plaats aangeboden. Het aanbieden van plaatsen gaat verder wanneer er plaatsen beschikbaar komen, tot het moment dat alle kandidaten een plaats aangeboden hebben gekregen of tot de door HKU ingestelde datum (1 september).


5. Accepteren (of weigeren) plaats door student
Studenten die een plaats aangeboden hebben gekregen moeten deze binnen 14 dagen accepteren. Doet de student dit niet of weigert de student de aangeboden plaats dan vervalt de aangeboden plaats en wordt deze aan een volgende student gegeven.


6. Voldoen aan toelating- en inschrijfvoorwaarden

Voordat de student wordt ingeschreven moet de student voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden.

Criteria

Bij de selectie hanteren wij de volgende criteria:

• Kan effectief werken in teamverband

• Kan creatief conceptueel denken

• Heeft analyserend vermogen

• Heeft organiserend vermogen

• Heeft probleemoplossend vermogen

• Bezit reken- en taalvaardigheid

• Heeft een ondernemende houding

• Is gemotiveerd om de opleiding te volgen

• Heeft een beeld van de sector en de aard van de werkzaamheden die deze vereist.

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.


Vooropleiding

Je dient minimaal te beschikken over een vwo-, havo-, mbo (niveau 4)- of een gelijkwaardig diploma.


Waar?

De Bachelor Art and Economics volg je bij HKU Kunst en Economie, locatie Oudenoord 700.

Verbruikte selectiepoging fixusopleiding

Aan een opleiding met een numerus fixus mag je maximaal 3 keer deelnemen aan de selectie. Wanneer een verzoek tot inschrijving voor een fixusopleiding na 15 januari actief is, wordt dit meegeteld als selectiepoging, ongeacht of je daadwerkelijk aan de selectieprocedure hebt deelgenomen.Controleer daarom in Studielink jouw aantal geregistreerde selectiepogingen. Mocht je onverhoopt niet slagen voor je eindexamen, dan kun je HKU vragen om je deelname aan de selectie bij HKU ongedaan te maken.

Rangordening

De opleiding krijgt op basis van de selectie (assessment) een rangordening van een externe selectiebureau (NOA). Elke deelnemende kandidaat ontvangt een rangnummer.

De opleiding bepaalt een definitieve rangordening op basis van de eerder genoemde selectiecriteria.

De rangnummmers worden door de opleiding doorgegeven aan Studielink. De kandidaat ontvangt vervolgens per mail bericht met een gemotiveerd rangnummer.

Aanmelden 2018-2019

Vanaf 1 oktober 2017 kun je je aanmelden via Studielink voor de opleiding Bachelor Art and Economics (Kunst en Economie). Na aanmelding ontvang je meer informatie over de selectie. De uiterste aanmelddatum is 15 januari 2018.