Topopleidingen

Keuzegids onderzoekt ieder jaar de kwaliteit van mbo- hbo-, wo, en masteropleidingen. Het staat bekend als de enige echt onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. Wanneer een opleiding op topniveau scoort, mag deze het predicaat ‘Topopleiding' voeren.

Hoe komt Keuzegids tot een oordeel?

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) vormen een belangrijke voedingsbodem voor de scores die de redactie van de Keuzegids jaarlijks aan opleidingen toekent. Naast een score met een cijfer, worden opleidingen ook in een ranking geplaatst in vergelijk tot andere onderwijsinstellingen die een soortgelijke studie aanbieden. Het is essentieel om voortdurend te streven naar het verbeteren van de studententevredenheid. De informatie die studenten geven gebruikt HKU als richtinggevende informatie om het onderwijs en onderzoek verder te verbeteren. Meer informatie hierover is te vinden op www.keuzegids.nl.