Zorg en Welzijn

HKU richt zich met het lichtpunt De Kunst van Zorg en Welzijn op de unieke bijdrage die de kunsten kunnen leveren aan de uitdagingen op het gebied van gezondheid.

Hoe kunnen we het zorgen voor onszelf en elkaar vormgeven in de 21e eeuw? De wereld verandert, de grenzen van het huidige zorgsysteem zijn bereikt. Een zorgzame samenleving vraagt om nieuwe manieren van samenwerken.

HKU onderzoekers en studenten brengen beweging

HKU ziet een belangrijke rol weggelegd voor haar onderzoekers en studenten bij de aanpak van de uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn. Kunstenaars en ontwerpers zijn als geen ander in staat systemen te bevragen, vastgelopen processen in beweging te brengen en een alternatieve toekomst te verbeelden. Om vanuit een heel andere hoek, ongehinderd door ingesleten aannames, en dwars door alle disciplines heen met nieuwe ideeën te komen.

Betekenisvolle ervaringen waar je je beter door voelt

Dat kan op verschillende manieren: een app die zieke kinderen mentale veerkracht geeft, een robot die een praatje maakt met iemand met dementie of een persoonlijk kunstwerk dat een doodzieke patiënt weer een gevoel van zingeving bezorgt. Deze projecten zijn er niet om het recept te vinden dat alles oplost, maar om samen betekenisvolle ervaringen te creëren waar mensen zich beter door voelen. En te leren van de samenwerking, ieders positie en rol in het vormgeven van een gezonde en zorgzame samenleving.

Studentenwerk en onderwijsprojecten

HKU zet kunst in voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten van alle HKU schools worden aangemoedigd om artistiek werk te maken binnen de drie lichtpunten, waaronder Zorg en Welzijn. Ze geven bijvoorbeeld vorm aan fysieke of mentale ervaringen van zichzelf of van anderen, ontwikkelen tools om beter te communiceren met naasten of zorgprofessionals, of werken in co-creatie met bewoners, cliënten of patiënten in wijken en zorginstellingen.

In exposities als Do We Care en tijdens de Future Health Expo wordt werk geprogrammeerd van studenten en alumni om dit lichtpunt van HKU een podium te geven en zichtbaar te maken. Hieronder een greep uit de rijke collectie van studentenwerk en onderwijsprojecten op het gebied van care:

Onderzoek en Innovatie

In onze onderzoeks- en innovatieprojecten richten we ons vooral op de rollen, methodologieën, praktijken en impact van transdisciplinaire samenwerkingen. Dit doen we zowel in de context van zorg en welzijn, als in culturele omgevingen en artistieke praktijken. Ook onderzoeken we hoe we met elkaar van HKU een zorgzame leer- en werkomgeving kunnen maken, en hoe we communities of care kunnen bouwen.

Hieronder vind je een selectie van onze artistieke en praktijkgerichte onderzoeksprojecten op het gebied van care om kennis van te nemen en in te grasduinen:

Organisatie en samenwerkingen

HKU gelooft dat het perspectief van de kunsten en de kracht van ontwerp een onmisbare bijdrage kunnen leveren in de transitie in zorg en welzijn. Om op dit gebied ook daadwerkelijk maatschappelijke impact te kunnen realiseren werken we veel samen met andere kennisinstellingen en praktijkpartners uit de zorg, welzijn en culturele sector. Dit doen we bijvoorbeeld in het 8-jarige SPRONG-programma Creating Cultures of Care.

In de regio Utrecht werken we samen in het Health Hub Utrecht netwerk en hebben we een strategische samenwerking met de Universiteit van Humanistiek (o.a. met de vakgroep Zorgethiek) en met het UMCU in De Nieuwe Utrechtse School. Met Gjilke Keuning als HKU kwartiermaker De Kunst van Zorg en Welzijn profileert HKU zich nadrukkelijk op dit thema Midden in de samenleving. Meer weten? Neem gerust contact op via gjilke.keuning@hku.nl of culturesofcare@hku.nl.

Hieronder lees je meer over onze partnerschappen en netwerken op dit maatschappelijke vraagstuk: