PRIKKEL

Hoe verwerken wij de prikkels die we in deze drukke wereld krijgen aangeboden? Kunstenaars en wetenschappers, die vaak ook ervaringsdeskundigen zijn, worden uitgenodigd uit om de ervaring van overprikkeldheid te onderzoeken, juist door het in samenwerking en co-creatie vorm te geven en te delen met een publiek.
Looptijd: 2023-2024
Onze samenleving staat onder druk. Steeds meer mensen voelen zich opgejaagd en worden geleefd door impulsen van buitenaf. We hebben nauwelijks nog tijd om even stil te staan, waardoor we verwijderd raken van onszelf en van elkaar. We beseffen allemaal dat overprikkeldheid en prikkelverwerking een urgent hedendaags probleem is. Duidelijk is ook dat zo’n complex maatschappelijk vraagstuk alleen over disciplines en domeinen heen en in een samenhang van perspectieven kan worden opgelost.

Onderzoek

In PRIKKEL brengen we daarom wetenschap, zorg en kunst samen in een meerstemmige uitwisseling rond prikkelverwerking, oftewel sensorische integratie. Hoe verwerken wij de stimuli die we in deze wereld krijgen aangeboden? En kunnen wij, door bepaalde prikkels eens heel anders te ervaren, ons beter verplaatsen in iemand waarbij de prikkelverwerking anders is dan bij ons?

Doorgronden prikkelverwerking

Met een uiteenlopende groep van wetenschappers, artsen, kunstenaars, ontwerpers en studenten bestaat eenzelfde fascinatie voor hoe we omgaan met prikkels, en de toenemende overprikkeling van onze samenleving.
Door het samenbrengen van verschillende disciplines (wetenschap, klinische praktijk, theater en kunst) willen we ons inzicht in de prikkelverwerking oftewel sensorische integratie vergroten. Wat de samenwerkende partners verbindt, is een fenomenologische benadering. We willen de verschillende vormen van prikkelverwerking gaan doorgronden. Cognitief door er meer kennis en begrip over te vergaren en lichamelijk door het fysiek sensorische spel aan te gaan en het lichaam in de sensorische ruimte te plaatsen.

Expositie, talks en residenties

In een serie van openbare PRIKKEL-avonden en residenties van wetenschappers en kunstenaars onderzoeken we gezamenlijk de verschillende manieren van prikkelverwerking. We nodigen kunstenaars en wetenschappers, die vaak ook ervaringsdeskundigen zijn, uit om de ervaring van overprikkeldheid te onderzoeken, juist door het in samenwerking en co-creatie vorm te geven en te delen met een publiek. Dat proces heeft ook al een expositie opgeleverd, waarin we de ervaring van overprikkeldheid onderzoeken door er steeds weer nieuwe vormen aan te geven, en die vormen te delen met het publiek.

Dit onderzoek kan innovatieve impulsen geven aan de kunstsector en aan het kunstvakonderwijs, maar zeker ook aan andere, niet artistieke domeinen. Denk hierbij aan samenwerkingen met bijvoorbeeld zorg en welzijn.
PRIKKEL is een van de CARE-labs binnen het SIA-programma Creating Culture of Cares, waarin kunst en zorg met elkaar verbonden worden.

Van 6 oktober 2023 t/m 7 januari 2024 bezoek je op Buitenplaats Doornburgh de tentoonstelling PRIKKEL, waarin alle resultaten van het onderzoek samenkomen. In deze zintuiglijke tentoonstelling – vol kunstwerken, video- en licht- installaties en een interactief lab – wordt gespeeld met de waarneming en komen alle zintuigen aan bod. Bij de tentoonstelling PRIKKEL organiseren we een verdiepend programma met verschillende activiteiten. Houd de agenda van Buitenplaats Doornburgh in de gaten voor alle activiteiten.

Betrokken HKU-ers

  • Nirav Christophe, Lector Expanding Artistic Practices
  • Henny Dörr, senior onderzoeker lectoraat Expancing Artistic Practices
  • Vinny Jones (artist in residence), lichtontwerper en onderzoeker en docent MA scenografie
  • Silvana Hurtado Dianderas Martinez (artist in residence), kunstenaar en alumna MA scenografie

Samenwerkingspartners

Meer informatie

Kijk ook op https://www.schweigman.org/projects/prikkel/ voor meer informatie.
Wil je meer weten over HKU in dit project? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Contactpersoon: Nirav Christophe
Email: nirav.christophe@hku.nl