Duurzaamheid en Circulariteit

Op weg naar een steeds duurzamere HKU én toekomst benut HKU de aanwezige kennis en kunde en het makerschap om samen succesvol stappen te zetten.
Duurzaamheid en Circulariteit

Dit stimuleren wij in het onderwijs, bij onderzoek én binnen alle onderdelen van de organisatie. HKU heeft zich met het opnemen van het lichtpunt de kunst van Duurzaamheid en Circulariteit duidelijk uitgesproken over het grote belang dat we hechten aan duurzaamheid en onderneemt daarop ook actie.

Gemeenschap van betrokken makers

Naast opleidingsinstituut voor kunst en cultuur is HKU ook een gemeenschap. Een gemeenschap van makers, die geven om de wereld om hen heen. Betrokken makers, veelal maatschappijkritisch, die elkaar vinden binnen het onderwijs, onderzoek en in samenwerkingen met externe partijen. Iedere dag maken, leren en onderzoeken studenten en medewerkers zaken waarmee ze bijdragen aan innovatie en zich verhouden tot actuele maatschappelijke kwesties. Het streven naar een wereld die ook in de toekomst leefbaar blijft, is daarmee nadrukkelijk verweven in het creatieve makerschap dat binnen HKU centraal staat.

Samen op weg naar een steeds duurzamere HKU

Naast dat HKU in de jaarplannen het lichtpunt Duurzaamheid en Circulariteit stevig heeft verankerd, werken alle Schools, OOI, de werkplaatsen en de locaties aan concrete acties benoemd in eigen plannen. Bij de werkplaatsen komen bijvoorbeeld mooie initiatieven tot stand zoals het werken met bioplastics en afgeschreven lakens van wasserettes, en een tuin waarin zelf materialen voor maakprocessen worden gekweekt. Studenten kunnen op verschillende locaties gebruik maken van gratis materialen uit de ruilwinkels van Lucrative Dumpster Dives. Naast onder andere gerichte aandacht voor duurzaamheid bij inkoop en het stimuleren van bijvoorbeeld fietsgebruik spant HKU zich ook in om het energieverbruik de CO2-footprint te reduceren.

Slim met energie

Alle elektriciteit die HKU gebruikt kopen we in met de garantie dat deze afkomstig is van Nederlandse Wind- en Zonneparken. Daarnaast hebben 3 panden zonnepanelen en zijn de meeste panden aardgasvrij omdat ze zijn aangesloten op stadswarmte. De 10% die daarnaast nog aan warmte nodig is bestaat uit gas geleverd via Greenchoice Naast inzetten op zaken als isolatie en ledverlichting benut HKU een energie monitoringsysteem dat 20% energie bespaart door de temperatuur te verlagen en de installaties scherp te monitoren en af te stellen. Met onder andere al deze inspanningen staat HKU van de 28 hogescholen, ondanks een aantal historische panden, op de 8e plek waar het gaat om duurzaamheid van gebouwen.

De kunst van Duurzaamheid en Circulariteit

Op vele plekken binnen de organisatie zijn er initiatieven op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. We kunnen ze indelen in de categorieën Studentenwerk, Onderwijs en Onderzoek en Organisatie en Samenwerkingen. Bekijk hieronder een selectie en laat je inspireren!

Studentenwerk

Onze studenten zijn veelal geëngageerd en zoeken naar manieren om bij te dragen aan een leefbaarder wereld. Het werk Musa Intimates is een mooi voorbeeld in deze categorie. Zie hieronder nog meer inspirerende projecten en verhalen!

Onderwijs en onderzoek

Het thema duurzaamheid en circulariteit is ook terug te vinden in het onderwijs zelf, maar ook buiten het curriculum om kunnen studenten zich erin verdiepen. Studenten, docenten en medewerkers passen het vaak toe binnen hun werk. Hieronder vind je een kleine selectie van aansprekende voorbeelden.

Organisatie en samenwerkingen

HKU staat middenin de samenleving. We werken vanuit onze organistie samen met vele partners, die ieder op hun manier bijdragen aan het maken, leren en ontwikkelen dat bij HKU centraal staat. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van samenwerkingen waarbij duurzaamheid en circulariteit een centraal thema is.