Waterwerken

Waterwerken was een expositie op Forteiland Pampus bestaande uit vijf werken van studenten, een alumnus en een HKU-docent. Deze kunstwerken maken de waterproblematiek van Nederland tastbaar en persoonlijk: Hoe wil jij dat jouw (klein)kinderen wonen en leven? En, wat kan jij nu doen om bij te dragen aan die wereld van morgen?

De aarde is gemiddeld 1,1 graad opgewarmd in de afgelopen eeuw ten opzichte van de eeuw daarvoor. Overal ter wereld zijn de gevolgen daarvan merkbaar. Denk aan de toenames van stormen, zware regenval en hittegolven, het smelten van land- en zee-ijs en het ontdooien van permafrost. De oorzaak is menselijk handelen. Maar met deze eerste drie alarmerende boodschappen houdt het meest recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bepaald niet op.

Het KNMI geeft aan dat een mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging al vanaf 2050 in Nederland merkbaar kan worden. Maar, er is nog veel onzekerheid over de vraag of de zeespiegelstijging nog verder zal versnellen, en zo ja in welke mate. Het effect van zeespiegelstijging wordt nog versterkt door daling van het aangrenzende land. Door geologische bewegingen en inklinking van klei en veen, versterkt door langere periodes van droogte, daalt de Nederlandse bodem in het noordwesten van het land gemiddeld met 10 cm per eeuw. Op sommige plekken kan dit uitschieten tot 2 cm per jaar.

Mainstream nieuws
De ecologische crisis en gevolgen daarvan zoals hierboven beschreven zijn inmiddels mainstream nieuws geworden, maar de urgentie lijkt niet over te komen bij het brede publiek. De problematiek is complex en de vertaling naar het ons alledaagse gedrag blijft te abstract. Mensen schrikken niet van nieuwsberichten of statistieken. Of in ieder geval verandert hun gedrag niet.

Klimaatwetenschappers kunnen onze problemen niet oplossen. Kunnen kunstenaars het probleem oplossen? Nee, ook niet. Kunstenaars, ontwerpers en creatieve denkers hebben echter wel als geen ander de verbeeldingskracht om complexe thema's toegankelijker te maken. En, kunstenaars hebben de verantwoordelijkheid om verschillende perspectieven op een onderwerp te laten zien en om nieuwe tastbare perspectieven te creëren. Dit is waar kunst om gaat en impact kan maken.

Persoonlijke relatie met water
Waterwerken was een expositie bestaande uit vijf werken van studenten, een alumnus en een docent van HKU. Deze vijf werken vertellen op verschillende manieren iets over onze relatie met water. Van macro-niveau tot micro-niveau en van een historisch perspectief tot een persoonlijke ervaring. Op deze manieren willen de makers het publiek confronteren met de waterproblematiek, maar ook iedereen uitdagen een andere relatie tot die problematiek aan te nemen.

Door middel van deze kunstwerken willen wij de waterproblematiek (van Nederland) tastbaar en persoonlijk maken: Hoe wil jij dat jouw (klein)kinderen wonen en leven? En, wat kan jij nu doen om bij te dragen aan die wereld van morgen?

Deelnemende makers
Mijs Both (Media/IMT), Eline Flinck (Design), Nadine Kroon (Design), Storm van Gils (Design), Tim Benschop (Media/IMT), Tijn Olling (Media/IMT), Dewi Mac Donals (Media/IMT), Esther van Leeuwen (Media/IMT), Lyssah Otterdoom (Media/IMT), Victor Dissel (alumnus muziek & technologie), Ruud Lanfermeijer (Theater/IPD)

Curator: Martijn van Gessel (Creatieve Technologie/OOI)

Forteiland Pampus