Nacht van de Veerkracht

De samenwerking tussen HKU en UvH (op Meaningful Artistic Research – MAR) leidde op vrijdag 1 december 2023 tot een mooie samenwerking tijdens de ‘Nacht van de Veerkracht’.

Deze nacht werd georganiseerd door onder andere de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek en gehost door de Universiteit voor Humanistiek. Vanuit HKU gaven Martijn van Gessel (docent-onderzoeker Creatieve Technologie / Muziek & Technologie), Rhodé van Eldik (student Design for Change and Innovation) samen met en Marjolein Oele (hoogleraar Filosofie van de Geesteswetenschappen aan de Radboud University) een workshop die deelnemers uitnodigde om de stad te bekijken vanuit de "lens" dat de stad niet alleen van mensen is.

De nachtelijke stad in

Deelnemers trokken de nachtelijke stad in met vragen en met traditioneel én digitaal gereedschap. Ze haalden materialen, verhalen en perspectieven op, om daar op te reflecteren en ze te exposeren. Ze kregen vragen mee zoals: ‘Hoe zou de stad eruit zien als deze ontworpen is voor insecten? Welke gebouwen en constructies zouden beter ingezet kunnen worden om planten een thuis te geven in de stad? Hoe klinkt de stad voor dieren? Op welke manier kunnen wij stukken stad teruggeven aan de natuur?’

Het onderliggend denkraam van “ego naar eco naar seva” vormde de basis voor de reflecties. Kortweg stelt dit denkraam een beweging weg van het superioriteitsgevoel als mens (ego) naar een holistisch mens- en wereldbeeld (eco). Nog een stap verder binnen dit denken is het erkennen van onze plek op Aarde als tijdelijk, waarmee we een verantwoordelijkheid hebben voor alles en iedereen na ons. Seva komt uit het Hindoeïsme en staat voor onbaatzuchtige dienstbaarheid. Denk aan een soort ‘vrijwilligerswerk voor Moeder Aarde’.

Concrete wensen

De deelnemers kwamen uit de nachtelijke stad terug met bijvoorbeeld aarde, een schets en vooral de ervaring om op een andere manier naar de stad te kijken en te luisteren.

Als afsluiting deelden ze die ervaringen en formuleerden ieder een wens, bijvoorbeeld: ‘meer oog voor detail hebben voor wat leeft in mijn dagelijkse omgeving. Tijd nemen voor bewuste waarneming: ervaren en voelen waar je bent. De tuin ontstenen: meer bladeren in de tuin, meer zaaien voor insecten in het voorjaar.’ Over enige tijd zoekt workshopleider Martijn contact met de deelnemers om met de deelnemers te kijken of zij al iets van die wens hebben kunnen realiseren in hun leven.

Zingeving door je leefomgeving anders zien

De natuur kan de ervaring van zingeving, welzijn en veerkracht versterken. Dat begint met het ervaren van plezier in het verkennen van de natuur, bijvoorbeeld in je directe omgeving. Zo kan er een verbinding met je leefomgeving ontstaan. Door deze verbinding actief en langdurig aan te gaan kan je een gevoel van zingeving bereiken: wie ben je in het geheel en wat is de betekenis van jouw handelen. In de Nacht van de Veerkracht zetten deelnemers de eerste belangrijke stap: het ervaren van plezier om je leefomgeving anders te gaan zien en benaderen.

Nieuwsgierig, in contact komen of meer weten over de projecten van Martijn van Gessel? Klik hier om in contact te komen.
Kijk hier voor andere projecten met bio-art.