HKU

Om toegelaten te worden tot HKU Utrechts Conservatorium doe je een toelatingsexamen dat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte bestaat. Deze worden apart afgenomen.

Hoe werkt het?

Om toegelaten te worden tot HKU Utrechts Conservatorium doe je een toelatingsexamen dat uit twee onderdelen bestaat, namelijk een theoretisch en een praktisch gedeelte. Houd er rekening mee dat deze apart worden afgenomen.

Na de verwerking van je aanmelding via Studielink en het inleveren van een vragenlijst word je uitgenodigd voor een theorie examen, krijg je - uiterlijk twee weken voor het examen - bericht over de dagen en tijden waarop jouw examen staat gepland. Deze planning is bindend.

Theoretisch toelatingsexamen

Het theoretische gedeelte van het toelatingsexamen is voor alle hoofdvakken vrijwel hetzelfde. Je krijgt een aantal schriftelijke vragen op het gebied van de algemene muziekleer en een luistervaardigheidstest.

Praktisch toelatingsexamen

Tijdens het praktisch toelatingsexamen speel of zing je een aantal stukken uit verschillende stijlperioden, een aantal etudes of andere technische oefeningen. De commissie zal een keuze maken uit je repertoirelijst. De toelatingseisen, inclusief repertoirelijst, zijn per instrument te downloaden van deze pagina.

Begeleiding
Er is een correpetitor aanwezig om je te begeleiden aan het klavecimbel. Zorg dat je de klavecimbelpartijen bij je hebt. Het is van belang dat ze gemakkelijk omslaan, dus geen losse kopietjes. Omdat er geen tijd is om te repeteren hoef je van tevoren geen partijen op te sturen. Je mag je natuurlijk ook laten begeleiden door je eigen klavecinist.

Data toelatingen

De aanmelddeadline is 1 februari 2020.


Praktijkexamen

De praktijkexamens vinden plaats van 30 maart tot en met 9 april 2020.

De gereserveerde toelatingsdata per hoofdvak worden begin 2020 hier bekend gemaakt.

Theorie-examen

Het theoretische toelatingsexamen wordt altijd voor het praktijkexamen gepland.

De theorie-examens vinden plaats op zaterdag 7 en 14 maart en in de eerste twee weken van april.

De zaterdagen in maart zijn gereserveerd voor kandidaten die in Nederland wonen.

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

Hoofdvakken Historische Instrumenten

Historisch viool, historisch altviool, historisch cello, historisch fagot/dulciaan, historisch trombone, historisch hobo, klavecimbel/clavichord, gamba, traverso, zink en blokfluit.

Toelatingseisen per instrument

Uitslag

De uitslag van het theoretisch gedeelte wordt vastgelegd in een advies, dat doorgegeven wordt aan de commissie voor het praktische examen. De uitslag van het praktijkgedeelte krijg je mondeling meegedeeld en gemotiveerd.

Op basis van beide examens kunnen de volgende adviezen gegeven worden:
• je bent toelaatbaar tot de bacheloropleiding
• je bent toelaatbaar tot de vooropleiding
• je wordt afgewezen.

Of je daadwerkelijk wordt toegelaten hangt verder nog af van het aantal beschikbare plaatsen voor je hoofdvak en van het niveau van andere kandidaten. Je ontvangt schriftelijk bericht of je wel of niet geplaatst bent.

En verder

Toelating per geluidsdrager
Het is niet mogelijk om toelating te doen per geluidsdrager.

Vrijstellingen
De examencommissie beslist over vrijstellingsaanvragen. Er wordt individueel bekeken welke onderdelen je geheel of gedeeltelijk moet volgen. Dit geldt bijvoorbeeld als je Muziekwetenschap gestudeerd hebt of ergens anders muziekvakonderwijs gevolgd hebt. Aanvragen lopen, na toelating, via de tutor.

Tijdens de toelatingsdag
Wees erop bedacht dat het toelatingsexamen een rommelige situatie kan zijn en geen concert zoals je misschien bent gewend: de leden van commissie hebben veel formulieren in te vullen en rommelen daarom zo nu en dan in je papieren. Bovendien vindt er in de kamer naast je waarschijnlijk een ander toelatingsexamen plaats.

Informatie en examenvoorbeelden

Test jezelf

Wil je weten of je klaar bent voor het theoretisch toelatingsexamen?
Klik hier en doe de test.

Docenten

In de docentenlijst vind je alle docenten per afdeling.

Contact

Kijk eerst of het antwoord op je vraag bij de categorie "Toelating" van Vraag en Antwoord staat. Is dat niet het geval, of heb je een andere vraag? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl.

Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink

2. Doe toelatingsexamen

3. Schrijf je in via Studielink