Werk samen met HKU Kunst en Economie

Heeft jouw organisatie behoefte aan een frisse blik of ondersteuning bij de uitvoering van projecten en opdrachten? Dan ben je bij onze actieve en betrokken Kunst en Economie studenten aan het goede adres!

Kunst en Economie: een unieke combinatie!

Bijna iedereen kent HKU, maar veel minder mensen zijn bekend met onze opleiding Kunst en Economie. Dat is zonde voor zo'n unieke studie. Het is namelijk de enige economische opleiding aan een kunsthogeschool in Nederland!

Bij Kunst en Economie leiden we professionals op die werken aan een veerkrachtige kunst- en cultuursector. Dat is nodig want de sector bevindt zich al jaren in een precaire situatie; de waarde van kunst en cultuur voor de samenleving wordt nog steeds ter discussie gesteld. De afgestudeerde KE-er begrijpt welke thema’s er in de sector spelen en staat in nauw contact met makers en organisaties in het werkveld. De KE-er is als geenander in staat om verandering te realiseren en de sector verder te professionaliseren. De KE-er werkt vanuit zakelijk inzicht en creativiteit aan een duurzame, gezonde en inclusieve sector.

Onze eindcompetenties:
• Inzicht in de kunst- en cultuursector
• Creatief vermogen
• Management- en leiderschapsvaardigheden
• Zakelijk inzicht en waarde creërend vermogen
• Professionele identiteit en professioneel handelen

De mogelijkheden

Organisaties en instellingen weten vaak niet dat we bij Kunst en Economie in alle jaargangen samenwerken met het werkveld en dat ook stimuleren. Al vanaf het eerste jaar leveren studenten Kunst en Economie een toegevoegde waarde door te werken aan projecten van en voor jou als opdrachtgever.

Maak hieronder kennis met de verschillende samenwerkingsmogelijkheden die Kunst en Economie jouw organisatie kan bieden!

Samenwerkingsmogelijkheden

 • In ieder studiejaar werken onze studenten al binnen verschillende projecten voor echte opdrachtgevers:

  Organisatiekunde
  75 eerstejaars studenten | 2 keer per jaar, 6 weken | Geen kosten, enkel tijd

  Tijdens deze module leren studenten meer over organisatiekunde en projectmanagement. Na een aantal maanden gaan ze in adviesteam deze kennis toepassen op de situatie van organisaties uit de kunst- en cultuursector. Met deze teams analyseren zij het vraagstuk van jouw organisatie, brengen zij een adviesuit en gieten zij hun creatieve input in hun afsluitende presentaties.

  Strategievorming & Financiering
  Per opdrachtgever 1-5 teams van 6 tweedejaars studenten | februari t/m maart | Geen kosten, enkel tijd

  In het tweede jaar maken onze studenten de keuze voor een werkveldspecialisatie. Zij hebben de keuze uit 5 verschillende werkvelden: Muziek, Theater & Dans, Media, Beeldende Kunst & Design en Mode.

  In de module Strategievorming & Financiering helpen onze studenten organisaties uit de hierboven genoemde werkvelden met het vertalen van hun merk naar een projectstrategie en het vinden van passende financiering.

  Het projectidee van een culturele instelling vertalen zij naar een uitgewerkt strategisch plan dat aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen en trends onder cultuurconsumenten. Deze strategie verwerken zij in een uitgewerkte fondsaanvraag inclusief een tot in detail uitgewerkte begroting, financieringsoverzicht en marketinghoofdstuk.

  Incubate
  Per opdrachtgever één team van 6 tweedejaars studenten | april t/m juni | Geen kosten, enkel tijd

  Met Incubate verbinden we de creatieve kracht van studententeams aan allerlei opdrachten in de kunst- en cultuursector. Bijvoorbeeld de doorontwikkeling van het culturele aanbod van jouw organisatie, aan de slag gaan met voor jouw organisatie actuele vraagstukken, het opzetten van een event of het bedenken van een marketingcampagne.

  Bovendien krijgen de kunst- en cultuurmanagers van de toekomst de kans om hun kennis binnen een praktijkscenario verder te ontwikkelen. Met andere woorden: het project betreft het realiseren (uitvoeren) van een praktijkopdracht. Studenten draaien dus hands-on mee en voeren opdrachten zelf uit. Handen uit de mouwen, voeten in de modder!

 • Meeloopstage jaar 1 en 2
  Studenten lopen één dag mee om het werkveld te verkennen. Jouw organisatie legt al in een vroeg stadium een band met een student, wat in de toekomst tot verrassende nieuwe samenwerkingen kan leiden. Daarmee help je onze studenten om al kennis te maken met het “echte” werkleven en een netwerk op te bouwen.

  Fulltime stage jaar 3
  Stagelopen is een wezenlijk onderdeel van de professionele ontwikkeling van de student in het hbo. We zetten in op een nauwe samenwerking met de stageorganisatie, omdat deze het speelveld biedt waarbinnen de student zijn kennis en vaardigheden kan testen en aanscherpen.

  Timing en vergoeding
  Eerste en tweedejaars kunnen gedurende het hele jaar dagen meelopen. Voor derdejaars houden we ons aan de volgende timing:

  • Groep 1: september t/m januari (start met werven van stagiaires in mrt/apr)
  • Groep 2: februari t/m juni (start met werven van stagiaires in okt/nov)
  • Iedere 6 weken is er een terugkomdag voor onze studenten.

  De opleiding Kunst en Economie gaat er van uit dat de student een stagevergoeding ontvangt. Het ministerie hanteert voor stagiaires een bedrag van €747,00 per maand bij een volledige werkweek. Andere richtlijnen noemen een bedrag van rond de €250,00. Als stageorganisatie maak je zelf afspraken over de stagevergoeding en legt dit vast in het stagecontract.

  >> Hoe vraag ik een student Kunst en Economie voor een stage of bijbaan?

  Zoek je een student of alumnus (afgestudeerde) voor een stage, studie-relevante baan, klus of vrijwilligerswerk? Dan kun je een vacature posten op de LinkedIngroep van Kunst en Economie. Studenten en alumni nemen bij interesse zelf direct contact op. Zij worden in dit geval niet vanuit de studie begeleid.
  • De stagewerkzaamheden voldoen aan hbo-criteria: samenwerken, project managen, onderzoeken, concepten ontwikkelen, produceren, uitvoeren en evalueren.
  • Stages zijn minimaal 20 weken aaneengesloten en maximaal 6 maanden (gemiddeld 80 dagen van 8 uur= totaal aantal uren ca. 640).
  • Studenten kunnen (gemiddeld) vier dagen per week ingezet worden binnen het bedrijf. Er wordt verwacht dat de student (gemiddeld) één dag per week kan besteden aan studietaken die voorgeschreven worden door de HKU.
  • Binnen de stageperiode wordt de student op vijf dagen terugverwacht op de HKU. Deze terugkomdagen hebben een verplicht karakter. Studenten zullen de data van deze dagen tijdig communiceren.
  • De student loopt mee met de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. Er is sprake van een eigen stageopdracht. Dit houdt in dat de student aan een (zelfstandige) opdracht kan werken die in overleg met de stageorganisatie is geformuleerd en die door de stageorganisatie wordt begeleid.
  • De uit te voeren werkzaamheden tijdens de stage stellen de student in staat om aan de leerdoelen zoals gesteld in de stageaanvraag te voldoen.
  • Er moet sprake zijn van inhoudelijk uitdagende werkzaamheden die aansluiten bij de opleiding van de student. De stageorganisatie heeft bovendien voldoende inhoudelijke werkzaamheden voor de student gedurende de stageperiode.
  • De stageorganisatie gaat akkoord met de stageaanvraag en tekent het stagecontract.
  • De stageorganisatie stelt een stagebegeleider aan die aanspreekpunt is voor de student en verantwoordelijk is voor de begeleiding van de student (zie ook hieronder).
  • De stageorganisatie draagt zorg voor een veilige werkomgeving voor de student.
  • De stageorganisatie werkt binnen de wettelijke kaders (bijvoorbeeld Arbo- en Arbeidstijdenwet).
  • De stageorganisatie bestaat minimaal twee jaar en heeft minstens drie medewerkers in dienst.
  • Er is een werkruimte/kantoor beschikbaar waar de student kan werken.
  • Afstudeeronderzoek. In het laatste jaar studeren onze studenten van oktober t/m juni af. Dit doen zij aan de hand van ontwerpgericht onderzoek (design thinking). Voor dit afstuderen gaan zij zelf opzoek naar actuele vraagstukken uit het veld en contact met partners/inspirators. Als organisatie kun je de rol aannemen van externe partij. Dit betekent dat je samen met één van onze studenten aan een onderzoek werkt. Het initiatief voor reactie en verbinding ligt bij de student. Echter, wij dragen graag interessante opdrachten bij hen aan.
  • Onderzoek in samenwerking met een van onze lectoraten. Het gaat hierbij om een samenwerking op grotere thematiek die aansluit bij de kennisgebieden van het betreffende lectoraat. Lees meer over lectoraten

De verhalen

Lees hieronder de ervaringsverhalen van onze studenten!

Onze projecten

 • Het opzetten van een fondsenwervingsplan voor De Wasserij
 • Een impactproductie ontwerpen in samenwerking met Een van de Jongens
 • Nieuw publiek aanboren voor de Stadsschouwburg Utrecht
 • Een publieksonderzoek voor Amsterdam Dance Event
 • Onderzoek naar de publieksbegeleiding van het Stedelijk Museum
 • Een imago-onderzoek voor het muziekfestival Le Guess Who?!
 • Verduurzaming van het festival Down The Rabbit Hole
 • Marketingconcept voor de winkel van het Centraal Museum

Onze studenten

Benieuwd naar wat onze studenten allemaal in huis hebben? Bekijk het hieronder!

De voordelen op een rij:

Kennis, enthousiasme en een frisse blik
Onze studenten hebben een enorme drive en kijken met een onbevangen blik plus creatieve aanpak naar je vraagstukken. Bovendien profiteer je van de meest actuele kennis door ons praktijkgericht onderzoek. Zij weten als geen ander hoe ze jou moeten prikkelen: je hoort en ziet gegarandeerd nieuwe dingen.

Lage investering >> verrassende resultaten
Samenwerken met studenten is vernieuwend! Door de energie en frisse blik van onze studenten te combineren met jouw organisatiekennis, ontstaat er iets wat je nooit vooraf had kunnen bedenken. Bovendien: werken met (een groep) studenten vraagt een minimale investering, met grote resultaten!

Personeel van de toekomst
Talent is schaars en soms moeilijk te vinden. Een goede student is misschien wel jouw toekomstige nieuwe medewerker!

Contact

Meer weten? Neem contact op met een van onze accountmanager. Zij kan je precies vertellen welke verschillende samenwerkingsverbanden passen bij jouw organisatie:

Janique Modder
janique.modder@hku.nl