HKU

Deze vierjarige opleiding volg je in voltijd (dagopleiding). De opleiding is grotendeels Nederlandstalig, maar er is een aangepast Engelstalig deel voor buitenlandse instromers in het eerste jaar.

Eigen artistieke ontwikkeling

De studie geeft je de ruimte om je eigen artistieke ontwikkeling vorm te geven waarbij je individuele begeleiding krijgt van beeldend kunstenaars en andere professionals. Verder volg je theorie- en instructielessen.


Aan het eind van elk semester krijg je per praktijkvak een beoordeling van je docent, waarna je al dan niet de betreffende studiepunten krijgt. Ook beoordelen je docenten je praktijkwerk aan het eind van elk semester gezamenlijk. Hieruit wordt een studieadvies geformuleerd.

Eerste jaar

Het eerste jaar is breed van opzet. Je krijgt algemene beeldende vakken zoals schilderen, tekenen, plastisch en ruimtelijk vormen en laboratorium. Daarnaast krijg je theoretische vakken zoals kunstgeschiedenis en cultuurbeschouwing. En verder instructie in digitale fotografie, hout, metaal, grafiek en verschillende software programma’s.

Tweede, derde en vierde jaar

Ook in het tweede, derde en vierde jaar zijn de vakken kunstgeschiedenis en cultuurbeschouwing verplicht. Daarnaast kies je een individueel studiepad. Dit houdt in dat je je eigen studieprogramma samenstelt uit de volgende vakgebieden: beeldhouwen, schilderen, grafiek, intermedia, digitale media of tekenen.

In het vierde jaar verdiep je je in jouw artistiek werkproces, zowel theoretisch als praktisch. Ook schrijf je onder leiding van je theoriedocenten een essay.

Buitenland

In het derde jaar is er de mogelijkheid om een semester of een heel studiejaar in het buitenland te studeren. De opleiding Bachelor of Fine Art heeft afspraken met een groot aantal instellingen in het buitenland, zoals The School of the Art Institute Chicago, de London Metropolitan University en The Icelandic College of Art and Crafts in Reykjavik.

Meer informatie en contact

Je bent van harte welkom op de open dagen of neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl of 030- 2091540.