Kwaliteitszorg en accreditatie

Kwaliteit staat bij HKU hoog in het vaandel. Op deze pagina lees je op welke manier opleidingen aandacht besteden aan kwaliteitszorg en accreditatie. Je leest welke maatregelen we nemen om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te bewaken en te verbeteren.

Kwaliteitszorg: wat doen opleidingen?

Onze opleidingen werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering in samenwerking met studenten, diverse afdelingen binnen HKU en het werkveld:
  • We houden onszelf continu tegen het licht en denken na over mogelijke verbeteringen.
  • We voeren gesprekken met het werkveld, alumni en andere partijen in binnen- en buitenland.
  • We organiseren evaluaties onder studenten en docenten.
  • We houden de processen binnen schools die van belang zijn voor de onderwijs- en onderzoeksondersteuning scherp in de gaten en passen deze aan wanneer dat nodig is.
  • We besteden veel aandacht aan de deskundigheid en bijdragen van docenten, lectoraten en ondersteunende medewerkers.

Zo ontstaat een continue cyclus van verbetering die alle facetten van de onderwijspraktijk beslaat. Dit is de kern van het kwaliteitszorgsysteem van HKU. Elke school werkt vanuit een gedeelde onderwijsvisie en heeft een eigen kwaliteitszorgplan, toegespitst op de eigen onderwijspraktijk.

Samen werken we aan een sterke kwaliteitscultuur waarin sprake is van bereidheid tot leren en verbeteren, gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid, samenwerking, open communicatie en vertrouwen.

Accreditatie: goedkeuring onderwijskwaliteit

Wat is accreditatie?

Alle opleidingen van HKU vallen onder de Nederlandse onderwijswetgeving. De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) bepaalt dat alle opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland zich eens in de zes jaar moeten laten accrediteren. Accreditatie is een keurmerk waarmee de overheid de kwaliteit van het onderwijs borgt. Het is in Nederland een voorwaarde om erkende diploma's af te geven. Accreditatie vindt plaats op het niveau van de opleiding.

Hoe worden opleidingen beoordeeld?

De Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beoordeelt de opleidingen. De NVAO stelt dit vast op basis van peer review, waarbij een visitatiepanel bestaande uit externe deskundigen de kwaliteit van de studie beoordeelt. Deze onafhankelijke deskundigen controleren of de opleidingen voldoen aan de wettelijke eisen over bijvoorbeeld studeerbaarheid, niveau van de opleiding, niveau van de toetsing en niveau van het afstudeerwerk. Zij doen dat op basis van een door de opleiding geschreven zelfevaluatie en een bezoek aan de opleiding. Tijdens dat bezoek spreekt het panel met studenten, docenten, opleidingsmanagement, de examencommissie, werkveldvertegenwoordigers en alumni.

De afdeling Kwaliteitszorg van HKU begeleidt opleidingen bij het accreditatietraject. Na het bezoek stelt het visitatiepanel een beoordelingsrapport op. De NVAO besluit op basis van dit beoordelingsrapport over de continuering van de accreditatie.

Alle HKU-bachelors en masters zijn door de NVAO geaccrediteerd, ofwel: goedgekeurd. Op de website van de NVAO zijn de accreditatierapporten in te zien.

Ontwikkelgesprekken

Het ‘ontwikkelgesprek’ is een verplicht onderdeel van het NVAO-accreditatietraject. Opleidingen bespreken hierin samen met (leden van) het visitatiepanel mogelijke verbeteringen en ontwikkelingen. Het ontwikkelgesprek wordt niet beoordeeld. HKU stelt zelf de hoofdlijnen en conclusies van het gesprek vast.

Bekijk de uitkomsten van eerdere ontwikkelgesprekken:

Kwaliteitszorg praktijkgericht onderzoek

Het praktijkgerichte onderzoek binnen HKU wordt periodiek geëvalueerd. Dit doet een commissie die gebruikmaakt van de landelijke monitor Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). Deze evaluatie is gericht op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van het praktijkgerichte onderzoek en de organisatie ervan.

Samen zorgen we ervoor dat we een uitdagend onderzoeksprogramma hebben. We doen kwalitatief onderzoek dat bijdraagt aan het werkveld, de samenleving, verbetering van het onderwijs, professionalisering van docenten en kennisontwikkeling.

Wil je meer weten over accreditatie?


Bekijk de website van de NVAO

Kwaliteitsafspraken

De invoering van het leenstelsel zorgt voor besparingen. Deze besparingen worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. HKU heeft hiervoor samen met studenten en docenten kwaliteitsafspraken vastgelegd. In deze afspraken staat waaraan het extra geld tot en met 2024 wordt besteed, en wat we hiermee willen bereiken. De kwaliteitsafspraken zijn onderdeel van het instellingsplan.

Bekijk de kwaliteitsafspraken